Sunteți pe pagina 1din 1

PORTOFOLIUL = lucrare individuală de întindere medie care reprezintă descrierea explicită a

modului în care s-a concretizat şi s-a finalizat un plan de acțiune construit pe baza unor
informații specifice măsurării și evaluării în kinetoterapie și motricitate specială.
Conținutul lui prezintă tehnici şi instrumente de măsurare precum şi modalități de evaluare a
unor parametri din tematica cursului.
Forma portofoliului – document în format letric.
Prezentare :- coperta I – disciplina, autorul , anul, cadrele didactice (LP+C).
Forma portofoliului – document în format letric.
Prezentare :- coperta I – disciplina, autorul , anul, cadrele didactice (LP+C).
- pag 1 – cuprinsul.
Listă componente cuprins
1. Locul și importanța evaluării în kinetoterapie:
1.1. Evaluarea – mijloc de bază în stabilirea diagnosticului funcțional (obiective, clasificare
etc.;
1.2. Evaluarea pacientului precursor al monitorizării (estimarea sau aprecierea unor rezultate
obținute la un moment dat, adică un punct de referință asupra gradului de eficiență cu care s-a
lucrat şi implicit oferind o perspectivă privind posibile evoluții viitoare);