Sunteți pe pagina 1din 3

.................................................. ...............................

PREDICATUL
Fişă de lucru

1. Completaţi spaţiile punctate:

Predicatul este............................................................
care arată ............................................................................... .
Răspunde la întrebarea ..............................................şi se exprimă
prin.................................................................................................

2.Subliniaţi predicatele din textul de mai jos:


Într-o zi, Mihai ieşi în grădină.Deodată văzu pe cer un vultur.Acesta privea din înălţimi întregul
pământ. Mihai se gândi la aviatori.Îi plăceau avioanele. Va deveni şi el aviator.

3.Alcătuiţi enunţuri în care predicatul să se afle:


a)La începutul enunţului
................................................................................................................................................
b)La sfârşitul enunţului
................................................................................................................................................
c)În interiorul enunţului
................................................................................................................................................

3.Completează spaţiile libere cu predicatele potrivite din paranteză :


După vorbă .......................omul. Toamna ..................... bobocii.
Câinele bun nu ..................... degeaba. Cine ............groapa altuia .............sigur în ea.

4. Marchează cu ,, x’’ gruparea care conţine numai predicate:


 floare, citeşte, el, caută, trei
 soseşte, colorează, geantă, patru
 mănâncă, scrie, aude, dărâmă, pictează
 măreşte ,soare, coboară, mare, soseşte

5.Analizează predicatele după model:


Pescarii pornesc pe mare.Sub razele soarelui apa clipoceşte uşor. Ei dezleagă luntrea. Aruncă
năvoadele. Au prins mult peşte.Mulţumiţi ei se întorc acasă.
pornesc-predicat exprimat prin verb,persoana a III- a, numărul plural
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................. ...............................

SUBIECTUL
Fişă de lucru

1. Completează spaţiile punctate:

Subiectul este....................................................................care arată .......................................................


Răspunde la următoarele întrebări...........................................................................................................
.................................................................................................................................................................

2.Subliniază subiectele:
„Seceta a ucis orice boare de vânt,
Soarele s-a topit şi s-a scurs pe pământ.
A rămas cerul fierbinte şi gol,
Cioturile scot din fântână nămol.”
(Nicolae Labiş- Moartea căprioarei)

3.Completează cu subiectele potrivite:


.......................soseşte la ţară după amiază.
S-au întors...........................călătoare .
.......................vizitează expoziţia .
Printre ramurile copacilor zboară ....................... .

4.Alcătuieşte propoziţii în care cuvintele: cerul, cartea, părinţii, Roxana şi pomii să fie subiecte.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

5.Subliniază cuvintele care pot fi subiecte în propoziţie:


Maria colorează ele cu elevii
păsările masa Andrei lui Andrei
al colegilor crengile lanţ scoate
parfumul zideşte pe ramuri la magazin

6. Analizează subiectele după model: focul –subiect exprimat prin substantiv comun,
„Trosneşte focul, soba dogoreşte, numărul singular
Pe ziduri, umbre urcă şi coboară, ..............................................................................
Tac nepoţeii mâlc. Tăcerea creşte. „ .............................................................................
(Şt. O. Iosif-A fost odată) ..............................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și