Sunteți pe pagina 1din 5

Aparate şi instalaţii pentru măsurarea precipitaţiilor atmosferice

În staţiile meteorologice şi hidrologice din România şi din alte ţări precipitaţiile atmosferice lichide
şi solide se măsoară cu următoarele instalaţii şi aparate:
- pluviometru;
- pluviometru avertizor;
- pluviograf;
- totalizator de precipitaţii;
- rigla nivometrică;
- densimetru de zăpadă.

Pluviometrul tip INMH


(Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie Bucureşti România)
Principiul de funcţionare al pluviometrului este foarte simplu, citirea cantităţii de precipitaţii
colectate se realizează prin citirea înălţimii coloanei de apă ce este turnată într-o eprubetă gradată în l/m2
(fig. 2.5).
Pluviometrul este construit din doi cilindri metalici (1) montaţi de o parte şi de alta a unui suport
vertical (2), terminat cu flanşă (3) ce se introduce într-un suport cimentat (4).
Cilindrii (1) au dispuse în interior pâlniile (5) cu o suprafaţă de recepţie (6) egală cu 200 cm2 care
dirijează apa într-un rezervor (7) care poate fi scos pe la partea inferioară a cilindrului, deplasând lateral un
suport (8). Unul dintre cilindrii metalici este astupat la partea superioară cu un capac (9).
Cantitatea de precipitaţii căzute se calculează utilizând relaţia:

S
Cp = ⋅h
s
1 Cilindru metalic
2 Suport vertical
3 Flanşa
4 Suport cimentat
5 Pâlnie
6 Suprafaţa de recepţie
7 Rezervor
8 Suport
9 Capac

unde:
- Cp – cantitatea de precipitaţii căzute;
- S – secţiunea eprubetei;
- s – suprafaţa de recepţie (s=0,02 m2);
- h – înălţimea coloanei de apă din eprubetă.
Pentru a elimina operaţia de turnare a apei din rezervor în eprubeta gradată, operaţie care poate introduce erori
în măsurarea cantităţii de precipitaţii căzute, unele ţări (Franţa, America, Anglia, Rusia) au realizat pluviometre cu
eprubete de măsură încorporate. Ele sunt construite din materiale plastice rezistente şi transparente cu protecţie la
radiaţiile ultraviolete. Prezentăm 3 pluviometre cu eprubete încorporate utilizate în Franţa, Anglia etc. (fig. 3).

7
Pluviometre electromecanice
Aceste pluviometre funcţionează pe principiul cupelor basculante, care emit un semnal
electric de contact (contact Reed) în momentul trecerii unei tije solidară cu cupa basculantă prin poziţia de
echilibru. Acţionarea contactului Reed se realizează de către un magnet permanent anizotrop montat la
capătul inferior al tijei. (fig.4)

SR - suprafaţa de recepţie
P - pâlnie
CB - cupa basculanta
M - magnet permanent
CR - contact Reed
O – orificii de evacuare a
apei

Volumul de apă acumulat într-o semicupă depinde de fabricant. Acest volum poate varia de la 5 cm3
la 50 cm3, iar impulsul raportat la suprafaţa de recepţie a pluviometrului va reprezenta o anumită cantitate de
precipitaţie.
Cantitatea totală de precipitaţii a unei manifestări meteorologice sub formă de ploaie rezultă din
numărul de impulsuri multiplicat cu volumul de apă basculat de o semicupă.
Aceste pluviometre dacă nu dispun de sisteme de încălzire nu pot funcţiona numai în sezonul rece
(octombrie - aprilie).
Pluviografe
Spre deosebire de pluviometre, pluviografele permit înregistrarea continuă a cantităţii de
precipitaţii pe o pluviogramă prinsă pe un tambur acţionat de un mecanism de ceasornic, care realizează o
rotaţie completă într-un timp egal cu 24 de ore sau în 7 zile.

Pluviograful cu sifonare tip INMH (laborator Sibiu – România)


Vederea de ansamblu a acestui tip de pluviograf este reprezentată în figura 2.10.

Principiul de funcţionare al acestui tip de pluviograf constă în înregistrarea cantităţii de precipitaţii


pe o pluviogramă prinsă pe un tambur acţionat de un mecanism de ceasornic, inscripţionarea realizându-se
cu o peniţă prinsă la capătul unei tije, care la rândul ei este prinsă pe o altă tijă verticală solidară cu un
plutitor ce se găseşte într-un vas metalic comunicant cu un alt vas în care se colectează apa rezultată din
precipitaţii.
În momentul în care apa rezultată din precipitaţii atinge nivelul maxim în vasul de colectare, aceasta
este evacuată prin sifonare, acest moment este reprezentat pe pluviogramă printr-o linie verticală.
8
Pluviometre electronice
Apariţia circuitelor integrate au impus aplicarea lor in diverse domenii, printre care şi în
meteorologie, pentru măsurarea parametrilor specifici acestui domeniu.

Pluviometrul electronic cu cântărire


Acest tip de pluviometru determină cantitatea de precipitaţii prin determinarea masei unei cantităţi de
apă rezultată din precipitaţii. Apa din precipitaţii este colectată într-un rezervor aşezat pe o lamă electrică
din oţel pe care sunt prinse patru mărci tensiometrice (MT) conectate electric în punţi Winstone (fig. 2.11).
V
Dp = (l/m 2 )
s
unde:
Dp – debit pluviometric;
V – volumul precipitaţiilor căzute (l);
s – suprafaţa pâlniei colectoare egală cu secţiunea rezervorului (cm2).
Greutatea “G” a apei acumulată în rezervor este:
G = m⋅g = v⋅ρ⋅g = s⋅h⋅ρ⋅g (V)
unde:
h – înălţimea coloanei de apă din rezervor.

a) secţiune prin pluviometru b) schema electrică de principiu a


pluviometrului
Figura Pluviometru cilindric cu cântărire (a, b)

1 - suprafaţa de recepţie
2 - rezervor metalic (inox)
9
3 - mărci tensiometrice
4 - lamelă metalică
5 - suport

Debitul pluviometric va fi dat de relaţia:


S ⋅ h V mp
Dp = = =
s s ρ⋅s
unde:
mp – masa precipitaţiei acumulată.
mp= Dp⋅ρ⋅s
G = mp⋅g = Dp⋅ρ⋅s⋅g = k⋅Dp
unde: k = ρ⋅s⋅g

Greutatea G apasă pe lamela electrică pe care sunt montate mărcile tensiometrice, voltmetrul indicând o
tensiune proporţională cu masa de precipitaţie acumulată în rezervor conform relaţiei:
U = k ⋅ Dp
Acest tip de pluviometru prezintă dezavantajul apariţiei unei erori de măsurare datorită variaţiei rezistenţei
mărcilor tensiometrice cu temperatura, fiind necesare compensări.

Traductor cu cupe basculante

Traductorul cu cupe basculante este format dintr-o pâlnie (1) (figura 6.3) cu o suprafaţă de recepţie
de 200 cm2, o cupă basculantă (2) ce poate roti într-un
lagăr (3) prins în suportul (4), suport care mai conţine şuruburile de reglaj, reglaj necesar pentru a
permite cupei (2) de a bascula o cantitate de apă egală cu un volum de 5 cm3, ceea ce înseamnă, raportat la
suprafaţa de recepţie a precipitaţiilor, 0,25 l/m2.
Apa rezultată din precipitaţii este eliminată prin conductele (6). Cupa basculantă este prevăzută
central cu o tijă (7) confecţionată dintr-un material nemagnetic şi are montat la capătul ei inferior un magnet
anizotrop (8), care în momentul trecerii lui prin apropierea unui contact REED (9) montat central să permită
realizarea unui contact electric care este preluat de un numărător de impulsuri.
Pentru a măsura cantitatea de apă conţinută în zăpadă, traductorul mai dispune de două lămpi
electrice (sau rezistenţe) (10) montate într-un radiator (11), care încălzeşte pâlnia (1) a cărui suprafaţă
exterioară este tratată cu asperităţi şi acoperită cu vopsea neagră absorbantă pentru radiaţiile infraroşii,
căptuşit în interior cu un strat de pâslă(12).
Traductorul este introdus într-un cilindru metalic şi pentru a realiza izolarea termică este acoperit cu
un al doilea cilindru (13) distanţat şi, distanţat de primul pentru a realiza un strat de aer izolator. Pentru a
menţine o temperatură constantă a pâlniei (1), în circuitul electric al rezistenţelor sau al lămpilor se
introduce un termostat (14), întregul ansamblu traductor fiind susţinut de un suport (15).
10
Pluviometrul pentru avertizarea precipitatiilor poluante

ƒ este montat in mijlocul unui perimetru de culturi pe o suprafata orizontala betonata


ƒ impulsul electric este realizat de contactul Reed sub actiunea magnetului M montat la capatul
unei tije prinse si este transformat in impulsuri dreptunghiulare de un circuit monostabil CM, numarate de
un numarator N, afisate digital pe doaua afisoare A1si A2 cu Led-uri printr-un comutator fara mentinere
K2.Cuplarea e supusa alimentarii a numaratorului N printr-o rezistenta de 100Ω producand repelarea
afisajului.Numarul maxim de impulsuri este egal cu 99 ceea ce rezulta o precipitatie raportata la suprafata de
receptie a traductorului de l/m².Avertizarea momentului aparitiei unei precipitati poluante(acide sau alcaline)
se realizeaza cu un circuit electronic format din doi electrozi montati in una din conductele de evacuare a
apei rezultate din cupa basculanta si conectate elctric la intrarea unui amplificator comparator AC. Smnalul
amplificat intra intr-un etaj de comnda al unui releu R care printr-unul din contactele sale normal deschise
conecteaza o sirena AS. Dupa incetarea precipitatiilor seintervine operativ asupra culturii prin stropirea ei cu
apa de irigatie, inlaturand de pe frunze si fructe substantele poluante. Alimentarea electrica a pluviometrului
se realizeaza de la un panou solar montat in tamponcu un acumulator Ni-Cd.
Avantajele pluviometrului :
- masoara cantitatea de precipitatii in zona de cultura in care este montat
- avertizeaza momentul aparitiei unei ploi poluante
- industria energetica prin conversia energiei solare in energie electrica
- in urma avertizarii se iau masuri operative in vederea inlaturarii efectelor nocive ale
poluantilor asupra culturilor agricole.
-

11