Sunteți pe pagina 1din 3

Eclipsele de Soare.

Soarele este de circa 400 de ori mai mare în diametru


decât Luna. În același timp, Soarele este aproximativ de 400 de ori mai departe de
Pământ ca Luna. În consecinţă, atunci când aceste corpuri se aliniază, Luna poate
să acopere o parte sau tot discul solar și atunci are loc o eclipsă de Soare (fig.
8.24).

Fig. 8.24. Schema eclipsei totale de Soare


Eclipsele de Soare se produc atunci când Luna este în faza de lună nouă.
Dacă Luna în faza de lună nouă este în perigeul orbitei sale, adică la distanţa
minimă de Pământ, iar Pământul în afeliu (la distanţa maximă de Soare), atunci se
poate observa o eclipsă totală de Soare (cu durata maximă de 7 min. 40 s la
ecuatorul Pământului) (fig. 8.25). La latitu dinea Chișinăului, durata medie a unei
eclipse totale de Soare este de 2-2,5 min. Diametrul maxim al umbrei Lunii pe
Pământ este de circa 250 km. În timpul eclipsei de Soare, umbra Lunii se
deplasează de la vest la est cu viteza de 0,5 km/s pe o distanţă de câteva mii de
kilometri. Eclipsa totală de Soare poate fi observată numai în punctele de pe
Pământ prin care trece pata de umbră a Lunii (A în fig. 8.24). În timpul eclipsei
totale pe cer apar aștrii mai strălucitori.
În zonele de penumbră (B și C în fig. 8.24) Luna acoperă doar o parte din
discul solar și de pe Pământ se observă o eclipsă parţială de Soare.
Dacă Luna în faza de lună nouă este în apogeul orbitei sale (la distanţa
maximă de Pământ), iar Pămân tul – în periheliu (la distanţa minimă de Soare),
atunci în timpul eclipsei discul lunar nu va acoperi în întregime discul Soarelui și
se va produce o eclipsă inelară de Soare.
Pe an pot avea loc 2-5 eclipse de Soare. În unul și același loc eclipsa totală
poate avea loc o dată la circa 300 de ani.
Eclipsele totale de Soare oferă astronomilor oportunitatea de a observa și
cerceta coroana solară, adică partea exterioară a atmosferei solare. Printre astro no
mii care și-au consacrat activitatea cercetării eclipselor solare se numără și
astronomii basarabeni Nicolae Donici și Alexandru Deutsch.
În prezent, astronomii pot să creeze arti ficial o eclipsă totală de Soare cu aju
torul unui instrument numit coronograf (inventat în 1930 de Bernard Lyot).

Fig. 8.26. Schema


eclipsei totale de Lună
Eclipsele de Lună. Atunci când Luna în faza de lună plină uneori intră în
conul de umbră al Pă mântului, se produce o eclipsă de Lună (fig. 8.26).
Eclipsele de Lună pot fi totale și parţiale. Umbra Pământului în spaţiu are
forma unui con convergent, care la distanţa medie Pământ–Lună are în secţiune
diametrul de 2,5 ori mai mare decât diametrul Lunii. De aceea eclipsele de Lună au
durata destul de lungă. Astfel, dacă Luna în faza de lună plină se află în peri geul
orbitei sale, iar Pământul este în afeliu, eclipsa totală de Lună va avea durata maxi
mă de circa 1 oră 45 min. În timpul eclipsei totale discul lunar nu dispa re de pe
cer, ci capătă o culoare roșiatică (fig. 8.27). Acest fenomen se explică prin faptul
că razele albastre ale Soarelui sunt împrăștiate în atmosfera Pămân tului mai mult
decât razele roșii care se refractă și pătrund în conul de umbră, luminând suprafaţa
Lunii.
În cazul când Luna intră numai parţial în conul de umbră al Pământu lui, se
observă o eclipsă parţială de Lună.
Eclipsele de Lună sunt vizibile de pe toată emi sfera Pământului, unde la
momentul eclipsei Luna este deasupra orizontului. În timp de un an pot fi
observate până la 3 eclipse de Lună. Încă în Anti chi tate s-a observat că eclipsele
se repetă după 223 de luni sinodice sau 18 ani, 11 zile și 7 ore, perioadă numită
saros, în decursul căreia au loc 71 de eclipse, inclusiv 43 de eclipse de Soare și 28
de eclipse de Lună. Sarosul permite prezicerea aproximativă a eclipselor.

Fig. 8.25. Eclipsă totală de Soare


Fig. 8.27. Eclipsă
totală de Lună
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII
A REPUBLICII MOLDOVA
MOLDCOOP
COLEGIUL COOPERATIST DIN MOLDOVA

Referat la disciplina: Astronomie


Tema: Eclipsele de Soare și de Lună

Elaborat: Anghel Irina


Grupa 1CON-31
Verificat: Harghel Svetlana

Chișinău, 2020