Sunteți pe pagina 1din 23

1.

Etapa evaluării biofarmaceutice şi farmacocinetice a produselor farmaceutice a


apărut în anii: - 1960-1970

2. Generaţia a treia de medicamente o reprezintă


- Sistemele cu cedare controlata

3. Generaţia a patra de medicamente o reprezintă


- Sistemele de transport la tinta

4. Numiţi cele 2 obiective majore ale Tehnologiei madicamentelor în aspect


biofarmaceutic
- Sa asigure transportul SM nemodificate cit mai aproape de locul actiunii
sale farmacologice
- Sa asigure un profil optim al cedarii SM pentru actiunea sa

5. Indicaţi consecutivitatea corectă a proceselor care au loc după administrarea


substanţei medicamentoase în organism pe cale extravasculară:
- Cedare, Absorbtie, Distributie, Metabolizare, Eliminare

6. Factorii care au contribuit la apariţia Biofarmaciei ca ştiinţă


- Progresul tehnico-stiintific
- Normarea insuficienta a calitatii medicamentelor de catre DTN
- Stagnarea teoretica in farmaceutica
- Aspectul merceologic de apreciere a calitatii medicamentelor

7. Numiţi factorii biofarmaceutici:


- Starea chimica a SM
- Starea fizica a SM
- Tipul formei farmaceutice si modul de administrare
- Procedeele tehnologice aplicate
- Originea si cantitatea substantelor auxiliare

8. Numiţi proprietăţile fizico-chimice ale substanţelor medicamentoase care


determină trecerea prin membrană:
- Dimensiunea moleculelor
- Solubilitatea

9. Prin compartiment farmacocinetic se înţelege:


- Volumul virtual al organismului in care SM se distribuie instantaneu si
omogen

10. Numiţi parametrii farmacocinetici care caracterizează un compartiment


farmacocinetic:
- Concentratia plasmatica a SM
- Volumul aparent de distributie

11. Care sunt unităţile de măsură ale Volumului de distribuţie:


-l
- l/kg

12. În ce caz procesul cinetic este de ordinul zero?


- Viteza de eliminare a SM nu este proportionala cu concentratia sa

13. În ce caz procesul cinetic este de ordinul întâi?


- Viteza de eliminare a SM este proportionala cu concentratia sa

14. Cum se defineşte timpul de înjumătăţire biologică (t1/2)?


- Timpul in care concentratia SM din plasma se reduce la jumatate dupa ce se
stabileste echilibrul de distributie

15. Valoarea Kel se poate de calculat


- Din datele concentratiilor SM de pe panta de eliminare in grafic
semilogaritmic
- Dupa formula cunoscind valoarea t1/2

16. Metodele de determinare a biodisponibilităţii sunt:


- Farmacocinetica
- Farmacologica
- Clinica
- Testul de dizolvare in vitro

17. Pentru a menţine concentraţia substanţei medicamentoase în platou


administrarea dozelor repetate se face:
- La intervale egale cu t1/2

18. Principiile de prelungire a duratei de acţiune:


- Administrarea unei doze mai mari
- Micsorarea valorii constantei de viteza a eliminarii
- Micsorarea valorii constantei de viteza a absorbtiei

19. Absorbţia substanţei medicamentoase poate fi micşorată prin:


- Schimbarea caii de administrare
- Metode fizice
- Metode chimice
- Metode tehnologice
- Mijloace farmacologice

20. Numiţi grupele de medicamente care se elaborează în forme cu eliberare


prelungită:
-antiparkinsoniene
-antiepileptice
-antihipertensive
- psihotrope

21. Metodele fizice de obţinere a medicamentelor injectabile cu acţiune prelungită:


- Cresterea viscozitatii vehiculului;
- compusi complexi care pot fi formati
-administrarea de implante

22. Metodele chimice de obţinere a medicamentelor injectabile cu acţiune


prelungită:
-esterificare
-complexare

23. Numiţi medicamentele orale cu acţiune prelungită:


- Dilacor XR
- Requip XL24

24. Numiţi parametrii farmacocinetici necesari pentru calcularea dozei de


menţinere în formele cu acţiune susţinută:
- Debitul medicamentos
- Concentratia stationara in platou
- Volum de distributie
- Timpul de injumatatire

25. Numiţi formele cu eliberare discontinuă:


- Eliberare Bifazica
-Cedare rapid-lenta
- Cedare lenta-rapid
- Cedare multipla-pulsatila , Spansule , Comp multistratif , Lent

26. Numiţi polimerii folosiţi la acoperirea particulelor din formele cu eliberare


discontinuă:
Polimeri enterosolubili: Acetoftalat de celuloza, Ftalat de
hidroxipropilmetilceluloza, Eudragit S (amestec de acizi si esteri metacrilici)

27. Numiţi substanţele folosite la obţinerea formelor cu eliberare continuă de tip


matriţă hidrofilă:
- Hidroxipropilmetilceluloza (HPMC)
- Carboximetilceluloza sodica (NaCMC)
- Acidul poliacrilic (APA)

28. Numiţi substanţele folosite la obţinerea formelor cu eliberare continuă de tip


matriţă hidrofobă:
- Ceara
- Ulei de ricin hidrogenat
- Acizi si alcooli grasi
- Gliceride semisintetice

29. Numiţi substanţele folosite la obţinerea formelor cu eliberare continuă de tip


matriţă inertă:
- Polimetacrilat de metil (PMAM)
- Etilceluloza (EC)
- Eudragit RL sau RS

30. Care este durata efectului terapeutic în sistemele farmaceutice cu eliberare


controlată:
- citeva zile sau saptamini;
-citeva luni sau citiva ani

31. Numiţi sistemele cu cedare controlată:


- Sisteme programate
- Sisteme activate (fizice sau chimice)
- Sisteme cu eliberare controlata sau feedback

32. Numiţi excipientii hidrofobi utilizaţi pentru sistemele cu cedare controlată:


-Gliceride ,
-Ulei ,
-Acizi

33. Numiţi polimerii hidrofili utilizaţi pentru sistemele cu cedare controlată:


- Polidimetilsiloxanul (PDMS; silastic)
- Copolimerul de etilen si acetat de vinil (EVAC)
- Acetat secundar de celuloza

34. Numiţi polimerii biodegradabili utilizaţi pentru sistemele cu cedare controlată:


- Acidul polilactic (PLA)
- Copolimerii policaprolactona
-Copolimeri polipeptide poliortoesterii poli (α- cianoacrilati de alchil)

35. Numiţi sistemele terapeutice pentru un tratament local:


- Sistemul terapeutic "Ocusert"
- Sistemul contraceptiv "Progestasert"

36. Numiţi părţile componente ale sistemelor cu cedare preprogramată :


- Rezervor cu SM
- Sursa de energie (transferul de masa in rezultatul difuziei moleculare)
- Element care controleaza cedarea SM din rezervor

37. Numiţi părţile componente ale sistemelor cu cedare controlată prin


activare:toate inafar de

38. Numiţi părţile componente ale sistemelor cu cedare autoreglabilă sau feed
back: toate

39. Care este durata de acţiune a sistemului Ocusert (Pilo-20):


- 7 zile

40. Care este durata de acţiune a sistemului “Progestasert”:


- 1 an (3 ani)

41. Numiţi sistemele terapeutice transdermice de tip rezervor:


- Transderm-Nitro - Nitroderm , - Estra , - Cata , -Scopo

42. Numiţi sistemele terapeutice transdermice de tip matriţă cu nitroglicerină:


- Nitro-Dur
- Deponit

43. Care este durata de acţiune a implantului subcutan cu levonorgestrel


“Norplant”:
- 5 ani

44. Numiţi mecanismele de cedare a SM la sistemele activate fizic:


- prin presiune osmotica
- prin difuzie activata

45. Numiţi sistemele activate prin presiunea osmotică:


- Comprimat osmotic bicompartimental
- Comprimat osmotic multicompartimental
- Comprimat osmotic monobicompartimental (sistemul osmotic L- OROS Soft
Cap)

46. Care este sursa de energie pentru sistemele terapeutice:


- transferul de masa este generat de existenta unui gradient de concentratie in
rezultatul difuziei moleculare

47. În sistemele terapeutice pentru un tratament local se utilizează membrane:


- Neporoase

48. În sistemele terapeutice transdermice pentru un tratament sistemic se utilizează


membrane: -Poroase

49. Sistemul terapeutic „Ocusert” este alcătuit din:


- Rezervorul cu SM , - 2 Membr , - Inel

50. Membrana de control al cedării în sistemul „Ocusert” este fabricată din:


- Copolimerul de etilen si acetat de vinil (EVAc)

51. Care este cantitatea de pilocarpină în sistemul „Ocusert” Pilo- 20:


- 5 mg

52. Care este cantitatea de pilocarpină în sistemul „Ocusert” Pilo- 40:


- 11 mg
53. Care este viteza controlată de cedare al pilocarpinei din sistemul „Ocusert”
Pilo- 20:
- 20 micrograme/zi

54. Care este viteza controlată de cedare al pilocarpinei din sistemul „Ocusert”
Pilo-40:
- 40 micrograme/zi

55. Membrana de control al cedării în sistemul „Progestasert” este fabricată din:


- Copolimerul de etilen si acetat de vinil (EVAc)

56. Care este acţiunea farmacoterapeutică a sistemului „Progestasert”:


- Contraceptiv

57. Care este viteza controlată de cedare al progesteronei din sistemul


„Progestasert”:
- 65 micrograme/zi

58. Care este principiul activ din sistemul terapeutic „Scopoderm”:


- Scopolamina

59. Care este principiul activ din sistemul terapeutic „Catapres”


- Clonidina

60. Care este principiul activ din sistemul terapeutic „Estraderm”:


- Estradiol

61. Care este principiul activ din sistemul terapeutic „Nitrodisc”:


- Nitroglicerina

62. Care este principiul activ din implantul subcutan „Norplant"


-Levonorgestrel

63. Membrana de control al cedării în sistemul „Catapres” este fabricată din:


- polipropilena

64. Care este doza zilnică de levonorgestrel eliberată din implantul subcutan
„Norplant”:
-30 micrograme (timp de 5 ani)
65. Sistemul transdermic „Nitro-Dur” este alcătuit din:
-nitroglicerina
-alcool polivinilic
-lactoza
-polivinilpirolidona
-citrat de sodiu

66. Sistemul transdermic „Nitrodisc” (sistem transdermic cu microrezervoare)


este alcătuit din:

Sistemul de cedare a substanţei active reprezintă o combinaţie între rezervor şi matrice.


Rezervorul este format prin suspendarea substanţei active într-o soluţie apoasă de polimer solubil
în apă şi apoi se dispersează soluţia omogen într-un polimer lipofil formând sfere microscopice
de rezervor de medicament. Această dispersie este stabilizată rapid de structura reticulară a
polimerului format in situ.

- microrezervor cu nitroglicerina (suspendata in solutia apoasa a unui polimer


lichid solubil)
- Matrice polimerica (Polimer lipofilic - de ex. elastomer de silicon)
- Folie ocluziva
- adhesive foam pad
- adhesive rim

67. Levonorgestrelul este eliberat din sistemul contraceptiv „Mirena” cu o viteză


de:
-20 micrograme/zi (durata de actiune 5 ani)

68. Pompa osmotică „Oros” „push-pull” este alcătuită din:


-nucleu
-membrana
-orificiul

70.Pompa osmotică implantabilă „ALZET” este alcătuită din:


-Membrana , - Rez , - Tub , - Camera

71. Numiţi substanţele medicamentoase care se administrează la perfuzare cu


pompa peristaltică implantabilă:
- Insulina , - Hormon ,- Hepar ,-Citost
73. Numiţi microparticulele transportoare lipidice:
-lipopr,lipo,emuls

74. Numiţi microparticulele transportoare polimerice: ?

75. Numiţi transportorii celulari


- Anticorpii monoclonali
(lipozomii, nanocapsulele si nanosferele pilotate de anticorpi monoclonali)

76. Numiţi transportorii macromoleculari solubili:


-Lipo , anticorp mon.

77. Care este valoarea medie a pH-lui în cavitatea bucală?


- intre 5,5 si 7,0

78. Vectorizarea (transportul la ţintă) presupune:


- realizarea activitatii potentiale maxime a SM
- optimizarea disponibilitatii in vecinatatea receptorilor farmacologici
specifici
- protejarea deopotriva a SM si a organismului

79. Selecţionarea transportotilor (vectorilor) se efectuează în funcţie de


următoarele caracteristici: - Realiz ,– Legatura , - Biodereg , - Lizozom

80. Numiţi transportorii pasivi de generaţia a doua:


- Lipozomi –Nanosfere -Nanocapsule

81. Numiţi transportorii activi de generaţia a doua –lipozomi, nanosfere,


nanocapsule

82. Numiţi transportorii de generaţia a treia –,lipozomi, nanosfere .

83. Care este principiul de acţiune a transportorilor de generaţia a treia –


recunoasterea tintei
84. Care este principiul de acţiune a transportorilor pasivi de generaţia a doua –
afinitate pentru SRE

85. Care este principiul de acţiune a transportorilor activi de generaţia a doua-


Ghidaj din exterior

86. Care este principiul de acţiune a transportorilor de prima generaţie-embolizare

87. Care este principiul tehnologiei Zydis –suspensia ….in bistere


88. Care este principiul tehnologiei Flashtab – Acoperirea

89. Care este principiul tehnologiei Wowtab –folosirea a 2 tipuri de zaharine, cu


maleabilitate joasa si inalta

90. Care este principiul tehnologiei NanoCrystal –maruntirea coloidala a


particulelor de SM folosind tehnica umeda si stabilizatori de suprafata

91. Numiţi factorii de formulare care influenţează biodisponiobilitatea SM din


comprimate (p.14) –natura excipientilor, natura diluantilor, natura aglutinantilor,
natura lubrefiantilor, agentii de dezagregare, tipul comprimatului

92. Viteza totală de dizolvare a SM din capsule depinde de: (p.17)viteza de


dizolvare a peretelui, viteza de penetrare a lichidului gastrointestinal in continutul
capsulei , viteza de dezagregare a continutului in lichidul gastric, viteza de
dizolvare a particulelor de SM dispensate

93. Factorii care influenţează cinetica dizolvării SM din supozitoare sunt: (p.18)
dezintegrarea supozitorului, transferul SM din filmul excipientului in lichidul
rectal,dizolvarea SM in lichidul rectal,dufuzia SM catre membrane rectal, viteza de
absorbtie a SM prin membrane rectal in circuitul sangvin.
94. Cum se defineşte pKa ? (23)pKa=log cu semnul schimbat al constantei de
aciditate

95. În ce caz procentul de molecule neionizate este de 50% ? valoarea pKa=pH


96. Care este valoarea medie a pH-lui în stomac ? pH=1-3

97. Care este valoarea medie a pH-lui în duoden? pH=6

98. Care este valoarea medie a pH-lui în intestin?pH=5-8


99. Care este valoarea medie a pH-lui în rect? pH=6,4-8

100. Care este valoarea medie a pH-lui în sânge? pH=7,4

101. Care substanţe medicamentoase se referă la clasa I conform sistemului de


clasificare biofarmaceutic: solubilitate mare, permeabilitate mare

102. Care substanţe medicamentoase se referă la clasa II conform sistemului de


clasificare biofarmaceutic: solubilitate mica , permeabilitate mare

103. Care substanţe medicamentoase se referă la clasa III conform sistemului de


clasificare biofarmaceutic: solubilitate mare, permeabilitate mica

104. Care substanţe medicamentoase se referă la clasa IV conform sistemului de


clasificare biofarmaceutic: solubilitate mica, permeabilitate mica

105. La ce valoare a pH-lui toate substanţele medicamentoase au aceeaşi valoare a


logS (solubilitate); pH=7,4

106. Ce număr de donori de hidrogen (protoni) trebuie să posede molecula SM


pentru o bună biodisponibilitate. Nu mai multi de 5

107. Ce număr de acceptori de hidrogen (protoni) trebuie să posede molecula SM


pentru o bună biodisponibilitate.nu mai multi de 10

108. Ce masă moleculară trebuie să posede SM pentru o bună biodisponibilitate.


Sul 500Da

109. Ce valoare a suprafeţei polare trebuie să posede molecula SM pentru o bună


biodisponibilitate. Mai mic sau egal cu 140A2

110. Micsorarea ariei suprafetei polare a moleculei SM duce la: (p.60)


- creste permeabilitatea intestinala

111. Care este numarul total maxim al legaturilor de rotatie a moleculei SM pentru
o buna biodisponibilitate.
- 10
112. Ce reprezinta coeficientul de partitie octanol/apa?
- este o masuraa capacitatii de traversare a celulelor membranare de catre
SM

113. Ce reprezinta LogP?


- Capacitatea de partitie a formelor neionizate ale SM

114. Ce reprezinta LogD?


- Capacitatea de distributie a formelor neionizate ale SM la diferite valori ale
pH

115. Pentru o traversare benefica a barierelor membranare valoarea LogD trebuie


sa fie:
- 1,5-3,5

116. Pentru o buna biodisponibilitate, la administrarea pe cale orala (pH=6,5) pKa


pentru SM cu
caracter acid trebuie sa fie: <4,5

117. Pentru o buna biodisponibilitate, la administrarea pe cale orala (pH=6,5) pKa


pentru SM cu
caracter bazic trebuie sa fie: >8,5

118. Care din medicamentele de mai jos vor prezenta probleme de absorbtie si
permeabilitate intestinala conform regului lui Lipinski C.A.: pag.61

119. La ce valoare a pH-lui valoarea LogD (lipofilitatea) este aceeasi pentru toate
SM
7,4 (pag.64)

120. Din punct de vedere biofarmaceutic pot prezenta probleme urmatoarele


forme:
(p.74)
 Forme destinate absorbtiei prin mucoasa orala, nazala sau pulmoara;
 Formele solide de uz oral cu substante greu solubile
 Formele rectal
 Formele enterosolubile
 Suspensii orale si parenterale
 Forme retard, inclusive sisteme terapeutice.

121. Care din metodele de detrminare a testului de dizolvare au fost oficializate ?
 Metoda cosului rotativ
 Metoda cu palete

122. Care factori se calculeaza la compararea profilurilor de dizolvare a doua
sortimente de produs ? (p.79)
 Factorul de diferenta (f1)
 Factorul de similaritate(f2)

123. Indicati valorile factorului de diferenta (f1) intre doua sortimente de produs
recomandate de FDA USA. (p.81)
0-15%

124. Indicati valorile factorului de similaritate (f2) intre doua sortimente de produs
recomandate de FDA USA. (p.81)
50-100%

125. Numiti obiectivele unui studiu de biodisponibilitate (p.74)


 Stabilirea echivalentei
 Stabilirea posologiei
 Studiul interactiunilor
 Studiul corelatiilor in vitro, in vivo
 Studiul corelatiei in vivo intre animalelor de experienta si om
 Corelatii biodisponibilitate – actiune farmacologica

126. Numiti factorii fizici care pot influenta biodisponibilitatea SM din


comprimate si capsule (pag.75)
 Starea fizica
 Marimea particulelor
 Solubilitatea in apa
127. Numiti factorii chimici care pot influenta biodisponibilitatea SM din
comprimate si capsule
 Structura chimica
 Masa molecular
 Ionizarea
 pKa sau pKb
 lipofilia formei neionizate a SM
 coeficientul de partitie lipid/apa

128. Numiti factorii de formulare care pot influenta biodisponibilitatea SM din


comprimate si capsule
 tipul formei farmaceutice
 natura si cantitatea subst auxiliare
 variabile tehnologice
 conditiile de stocare

129. Numiti factorii fiziologici care pot influenta biodisponibilitatea SM din


comprimate si capsule
 ph-ul la locul de absorbtie
 viteza evacuarii continutului stomacal
 viteza tranzitului gastro- intestinal
 virsta
 masa corporala
 sarcina
 metabolizarea

130. In ce cazuri un test de dizolvare in vitro poate fi util pentru prognozarea


biodisponibilitatii (p.78)
- Doar in cazul cind sa demonstrat corelatia intre parametrii BD in vivo si cei
ai BD in vitro

131. Care este numarul minim de subiecti luati in studiu de bioechivalenta (p. 83)
- 12
132. Numiti parametrii farmacocinetici necesari pentru un studiu de bioechivalenta
(p.83)
 ASCt, determinate cu ajutorul trapezelor
 ASCi calculate cu ajutorulvalorii Kel
 Cmax
 tmax
 Kel

133. In ce caz doua produse farmaceutice ale aceleasi SM pot fi considerate


terapeutic echivalente (p.83)
- Daca ambele medicamente produc acelasi efect terapeutic la un pacient sau
la un grup de pacienti.

134. In ce caz doua produse farmaceutice ale aceleasi SM pot fi considerate


bioechivalente (p.83)
- Daca 2 produse farmaceutice contin doze echivalente de substanta
medicamentoasa , iar paramentrul cinetic, cit sic el cantitativ al
biodisponibilitatii lor au practic aceeasi valori.

135. In ce caz doua produse farmaceutice ale aceleasi SM nu sunt considerate


echivalente sub aspect terapeutic (p.83)
- daca 2 produse farmaceutice echivalente sub aspect chimic si galenic nu sunt
bioechivalente.

136.Cum se defineste eliberarea de ordinul zero din formele cu cedare prelungita


sau sustinuta?
- Acest tip prevede o viteza constanta de eliberare a substantei active pe o
perioada bine definite de timp. Tehnologia data este folosita in primul rind pt
medicamentele cu timp de jumatatire biologic scurt pt a mentine concentratia
plasmatica in zona concentratiilor terapeutice pe o perioada cit mai
indelungata.

137. Cum se defineste eliberarea binara din formele cu cedare prelungita sau
sustinuta?
- Sistemul prevede o cedare controlata a 2 diferite substante medicamentoase
dintr-o formulare .

138. Cum se defineste eliberarea rapid-lenta din formele cu cedare prelungita sau
sustinuta?
- Aceasta formulare prevede initial o cedare rapida, imediata a substantei
active, urmata apoi de o viteza constanta de cedare pe o perioada anumita de
timp.

139. Cum se defineste eliberarea lenta– rapid din formele cu cedare prelungita sau
sustinuta?
- initial o viteza constanta

140. Cum se defineste eliberarea pozitionata din formele cu cedare prelungita sau
sustinuta?
- Se presupune localizarea comprimatului

141. Cum se defineşte eliberarea accelerată din formele cu cedare prelungită sau
susţinută?
Prevede o cedare constanta
142. Cum se defineşte eliberarea circadiană din formele cu cedare prelungită sau
susţinută? cronosistema.
143. Cum se defineşte eliberarea întârziată din formele cu cedare prelungită sau
susţinută?
Pt a intirzia dezagregarea tabletei

144. Cum se defineşte eliberarea multiplă-pulsatilă din formele cu cedare


prelungită sau susţinută?
Sistemele sunt formulate astfel ca substanta active initial sa fie eliberata
imediat in scurt timp pt o actiune rapida urmata apoi de perioada latent si
dupa aceasta are loc o a doua cedare rapida

145. Din căte tipuri de pelete sunt constituite capsulele de Carbamazepină cu


eliberare prelungită (extended release)?
3 tipuri de palete (cu eliberare imediata , prelungita, intirziata)
146. În ce segment al tractutlui gastrointestinal este eliberat principiul activ din
comprimatele XATRAL XR, 10 mg.? - colon

147. Ce tip de eliberare a principiului activ se întâlneşte la comprimatele


„Diclofenac – Ratiopharm-uno” elaborate conform tehnologiei „Geomatrix”?
Cedare rapid-lenta

. 148. Ce tip de eliberare a principiului activ se întâlneşte la comprimatele „Dilacor


XR” (diltiazem)?. Eliberare prelungita pe durata de 24 ore

149. Ce tip de eliberare a principiului activ se întâlneşte la comprimatele „Paxil


CR” (paroxetin)?. Elib de ord0 comp acop cu f si elib contr.

150. Ce tip de eliberare a principiului activ se întâlneşte la comprimatele „Madopar


DR” (levodopa 200,0 mg + benserazid 50,0 mg)?. cedare binara

151. Care din substanţele enumărate se folosesc la formularea lipozomilor


„Stealth” pentru a le proteja de sistemul imunitar. RDG , PEG

152. Care sunt componentele posibile ataşate de suprafaţa imunolipozomilor


(virozomilor). Antigen. Hemaglutinin, neuraminidaza,

153. Care din substanţele tensioactive enumărate se folosesc la formularea


niozomilor surfactant neionici , - dicetilfosfat, -polisorbat 80 60 20

154. Numiţi componentele nanosferelor. Surfactant,Medicament, monomer


Alchilcianoacrilati

155. Care este mecanismul de acţiune a nanocapsulelor cu cisplatină. Are actiune


antineoplazica, se leaga de grupele nucleofile ale AND din celula tumorala,
produce legaturi incrucisate ceea ce contribuie la apoptoza si inhibitia
cresterii
156. Cum se defineşte noţiunea de anticorp? Proteina a serului sangvin
secretata de catre plasmocite provenite din limfocite de tip B (globule albe
care intervin in imunitatea celulara) ca reactive la introducerea in organism a
unei substante straine

157. Cum se defineşte noţiunea de antigen? , substanta care introdusa

158. Cum se defineşte noţiunea de clonă? Ansamblu de indivizi (bacterii,


celule, virusuri )care provin dintr-un individ unic

159. Care este funcţia anticorpilor monoclonali? O imunoglobulina e capabila sa


se fixeze pe antogenul care a provocat sinteza sa- ea primeste denumirea de
anticorp
Imunoglobulinele neutralizaeaza antigenele si le impiedica sa se reproduca
Antigenele sin in continuare distruse de complement sau de cellulele
fagocitare, limfocite T care se fixeaza la rindul lor pe imunoglobuline

160. Numiţi medicamentele formulate pe bază de anticorpi monoclonali.


Rituximab, cetuximab, trastuzumab
161. Posibilităţi de interacţiune a lipozomilor cu celulele. Adsorbtie stabile
(specifica nespecifica), endocitoza, fuziune, transfer lipidic

162. Numiţi părţile componente ale comprimatelor matriciale flotante- strat


effervescent, strat .. controlata, strat cu cedare rapida

. 163. Cre este durata de retenţie în stomac a comprimatelor matriciale flotante-


multistraturi? 5-6 ore

164. Numiţi părţile componente ale sistemelor flotante cu strat multiplu (capsule).
Nuc cu ced contr,Strat eferv,Strat gonflabil

165. Numiţi promotorii de substanţe medicamentoase în sistemele transdermice şi


mucoadezive. –azone, benzalconium clorid, ciclodextrin, mentol, acid oleic,
polisorbat 80, glicolat de sodium, laurel sulfat de sodium, salicilat de sodium.
166. Numiţi părţile componente ale sistemelor mucoadezive orale de tip rezervor.
strat de prote ,excipient adeziv polimeric

167.Numiţi polimerii hidrofobi folosiţi la formularea comprimatelor matriciale.


Polidimetilsiloxan ,copol imerul de etilen si acet de vinil,acetat secundar de
celuloza

168. Numiţi polimerii hidrofili folosiţi la formularea comprimatelor matriciale. -


Carboxim, - Acid poliacr.

169. Numiţi polimerii inerţi folosiţi la formularea comprimatelor matriciale. ; -


Etil, -Eudr ,-Vin , -Poliv

170. Numiţi comprimatele orodispersabile înregistrate în Republica Moldova.


ZispinSolTab Risperidon Mylan

171. Numiţi substanţa activă din sistemul terapeutic transdermic „QUTENZA”


capsaicina

. 172. Numiţi substanţa activă din sistemul terapeutic transdermic „CLIMARA”.


estradiol
173. Numiţi sistemele terapeutice transdermice înregistrate în Republica Moldova.
Climara 50 Climara forte, qutenza

174. Numiţi substanţa activă din sistemul terapeutic transdermic


„ANDRODERM”. Testosteron

175. Numiţi substanţa activă din sistemul terapeutic transdermic „NICODERM” .


Nicotina

176. Care sunt proprietățile favorabile pentru un medicament?

Afinitate si selectivitate inalta pentru recepor. Accesibil pentru a fi


sintetizat.Lipsa gruparilor reactive chimic (stabilitate). Biodisponibilitate
orala. Farmacocinetica favorabila Metabolism neinsemnat (efectul primului
pasaj hepatic). Eliminare pe cale renala(principala). Lipsa efectelor secundare
si a toxicitatii

177. Care sunt criteriile utilizate pentru selectarea ADME(absorbție,


distribuire,metabolizare, eliminare) a unui medicament? ---- masa .acceptor și
donori

178. Numiți medicamentul inhibitor selectiv de neuraminidază, enzimă de pe


suprafața virusului antigripal? Zanamivir

179. Numiți proprietățile de care se țin seama în designul formulării?

Doza de substanta medicamentoasa. Solubilitatea in apa. Marimea particulei.

180. Indicați substanța cu rol de inhibitor al enzimei proteolitice din formula


capsulelor cu insulină? Aprotinin

181. Indicați excipientul hidrofob din formula capsulelor retard cu Ibuprofen?

Beeswax (ceara de albini)

182. Indicați pragul solubilității în apă a substanțelor medicamentoase greu


solubile

cu probleme de biodisponibilitate. Mai mult de 5mg/ml in apa adica mai putin


de 0,5%

183. Indicati mărimea medie a particulelor de digoxină la care se observă o


biodisponibilitate de 79%. 10 MICROMETRI

184. . Indicați mărimea medie a nanoparticulelor de Danazol la care se observă


biodisponibilitatea de 82,3% . 200 NM

185. Indicați forma polimorfă a palmitatului de cloramfenicol care asigură o


oncentrație plasmatică terapeutică înaltă. Forma B-polimorf metastabil

186. Indicați precursorul medicamentos al ampicilinei. Pivampicilina

187. Indicați agentul hidrofil care contribuie la sporirea biodisponibilității


medicamentelor. Ciclodextina
188. Indicați factorul tehnologic care poate influența biodisponibilitatea
substanțelor

greu solubile din comprimate. Presiunea aplicata la comprimare

189. Efectul primului pasaj hepatic este maximal la admnistrarea. Pe cale orala

190. Numiți metoda actuală de determinare a permeabilității intestinale a


medicamentelor. Studiul permeabilitatii pe celule epiteliale Caco-2 sau TC-7

191. Indicați medicamentele cu permeabilitate intestinală slabă:


Lisinopril,Cefuroxim, Enalapril,Enalaprilat,Terbutalina, Eritromicina,
Sulfasalazina, Nadolol,Etoposide, Olsalazine,Metotraxat,Gabapentin,Sulpirid,
Atenolol, Hidroclortiazida,Acebutolol,Talinolol,Bretilium,
Vinblastina,Paclitaxel, Famotidina,Sulfinpirazona.
192. Indicați medicamentele cu permeabilitate intestinală ridicată.
Codeina,Amitriptilina,Naproxen,Dextrometorfan, Clorfeniramina,
Oxazepam, Lidocaina, Trazodon, Ketoconazol, Difenidramina, Warfarina,
Rezerpina, Diclofenac, Haloperidol, Diazepam, Carbamazepina, Midazolam,
Pyrimetamina, Clonidina, Progesterona, Pentoxifilina, Teofilina.
193. Indicați valorile optimale ale logP pentru calea orală de administrare: Valori
medii( 0-3)

194. Indicați variabilele critice de fabricație care pot influența biodisponibilitatea.

Formularea, Materiile prime, Echipamentele de producere, Procesul de


fabricatie

195. Ce prezintă comprimatele Paxil CR după structura lor ? Paxil CR


(paroxetine hydrochloride) comprimate acoperite cu film si eliberare
controlata.Sunt niste matrite hidrofile acoperite cu filme enterosolubile care
constituie bariera de eliberare, degradabila in sucul intestinal.

196. Care este conținutul capsulelor Dilacor XR? Dilacor XR (diltiazem


hydrochloride) contin minicomprimate cu eliberare prelungita de ordinul
zero al diltiazemului pe o durata de 24 ore.
197. Care este conținutul capsulelor Ritalin LA?
Microgranule neacoperite si acoperite cu continut de Methyphenidate
hydrochloride.
198. Care este principiul de eliberare a dexmetilfenidatului din capsule Focalin
XR?
Focalin XR este o formulare cu eliberare prelungita a dexmethyphenidate cu
un profil de eliberare bi-modal.Fiecare capsula contine 50% din doza in
microgranule(perle) cu eliberare imediata a dexmethylfenidatului si 50% din
doza - microgranule acoperite cu un film enterosolubil cu eliberare intirziata.

199. Care este mecanismul de acțiune a fendimetrazinei din produsul Bontril Slow
Release Oral? Fendimetrazina este o amina simpatomimetica din clasa
fenilalchilaminelor cu activitate farmacologica similar medicamentelor acestei
clase utilizate in obezitate cum ar fi amfetamina.Ca mecanism de actiune se
presupune scaderea apetitului,cresterea cantitatii de energie utilizate de
organism.Este un inhibitor al apetitului cu eliberare rapida in timpul meselor.

200. Care este principiul de eliberare al nisoldipinei din comprimatele SULAR ?


Sular- comprimate cu actiune lenta-rapida.Invelisul elibereaza lent substanta
activa, iar nucleul contine o formulare cu eliberare rapida.

201. Din ce este constituit învelișul comprimatelor LODOTRA?


Invelis cu material hidrofob independent de pH.Nucleu cu prednison.

202. Care este principiul de eliberare a pantoprazolului sodic din comprimatele


PROTONIX? Protonix comprimate cu eliberare intirziata.

203. La ce valoare a pH-lui are loc dizolvarea microgranulelor acoperite cu


EUDRAGIT S din capsulele MESALAMINE DR? pH 7 sau la valori mai mari.

204. Indicați medicamentele elaborate în sisteme osmotice orale. – carba


troleibusul. Glucotrol.procar

205. Numiți părțile componente ale microparticulelor magnetizabile:


-invelis lipidic , -nanocristal , -doxorubicina
206. Care este organul țintă al nanomagnetosolilor? Plamini

207. Indicați mărimea nanoparticulelor cu magnetit obținute prin metoda Laser


pyrolysis. 5nm

208. Care substanțe medicamentoase sunt folosite în iontoforeză? ionizabile.