Sunteți pe pagina 1din 3

Buget planificat pe Ministerul Finanțelor pe anul 2018

mii lei
Cod 2018
Denumirea Aprobat, conform
activitate Eco (k6) Legii bugetului de stat
pe anul 2018
1 2 3 4
Total pe Ministerul Finanțelor 145675,0
TOTAL pe subprogramul 0501 ”Politici și management în
145675,0
domeniul bugetar-fiscal”
Total "Managementul autorităţilor publice
00010 116009,10
centrale"
Remunerarea muncii angajaţilor conform
00010 211180 25618,1
statelor
Contribuţii de asigurări sociale de stat
00010 212100 5596,6
obligatorii
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe 00010 212210 1077,2
teritoriul ţării
Servicii, total, inclusiv: 00010 222000 77426,2
-energie electrică 00010 222110 1650,0
-gaze 00010 222120 2,0
-energie termică 00010 222130 800,0
-apă şi canalizare 00010 222140 115,0
-alte servicii comunale 00010 222190 35,0
-servicii informaţionale 00010 222210 63697,0
-servicii de telecomunicaţii 00010 222220 340,7
-servicii de transport 00010 222400 25,0
-servicii de reparaţie curentă 00010 222500 2455,9
-formare profesională 00010 222600 513,8
-deplasări de serviciu în interiorul țării 00010 222710 15,4
-deplasări de serviciu peste hotare 00010 222720 1790,0
-servicii editoriale 00010 222910 6,0
-servicii de protocol 00010 222920 260,00
-servicii de pază 00010 222940 900,0
-servicii bancare 00010 222970 1,0
-servicii poştale 00010 222980 150,0
-servicii neatribuite altor alineate 00010 222990 4669,4
Prestatii sociale ale angajatorilor, total, inclusiv: 00010 273000 1200,0
-indemnizaţii la încetarea acţiunii contractului
00010 273200 1000,0
de muncă
-indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de
00010 273500 200,0
muncă achitate din mij.fin.ale angajatorului
-reparații capitale ale clădirilor 00010 311120 1000,0
-procurarea maşinilor şi utilajelor 00010 314110 294,0
-procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de
00010 316110 950,0
producere şi gospodăresc
-procurarea activelor nemateriale 00010 317110 1144,0
Stocuri de materiale circulante, total, inclusiv: 00010 330000 1703,0
-procurarea pieselor de schimb 00010 332110 320,0
-procurarea medicamentelor şi materialelor
00010 334110 6,0
sanitare
-procurarea materialelor de uz gospodăresc 00010 336110 917,0
-procurarea materialelor de construcţie 00010 337110 100,0
-procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcămintei,
00010 338110 100,0
încălţămintei
-procurarea altor materiale 00010 339110 260,0
Total "Gospodăria de exploatare a fondului
00331 918,30
de locuințe"
Remunerarea muncii angajaţilor conform
00331 211180 59,5
statelor
Contribuţii de asigurări sociale de stat
00331 212100 12,7
obligatorii
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe 00331 212210 2,5
teritoriul ţării
Servicii, total, inclusiv: 00331 222000 843,6
-energie electrică 00331 222110 455,0
-energie termică 00331 222130 260,0
-apă şi canalizare 00331 222140 60,0
-alte servicii comunale 00331 222190 15,0
-servicii de telecomunicaţie 00331 222220 0,6
-servicii de reparaţie curentă 00331 222500 13,0
-servicii neatribuite altor alineate 00331 222990 40,0
Total "Executarea şi raportarea BPN" 00014 28747,6
Remunerarea muncii angajaţilor conform
00014 211000 19129,9
statelor
Contribuţii de asigurări sociale de stat
00014 212100 4116,9
obligatorii
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe 00014 212210 790,9
teritoriul ţării
Servicii, total, inclusiv: 00014 222000 2499,9
-energie electrică 00014 222110 200,0
-energie termică 00014 222130 200,0
-apă şi canalizare 00014 222140 20,0
-alte servicii comunale 00014 222190 10,0
-servicii informaţionale 00014 222210 60,0
-servicii de telecomunicaţie 00014 222220 100,7
-servicii de locaţiune 00014 222300 1000,0
-formare profesională 00014 222600 419,2
-deplasări de serviciu în interiorul ţării 00014 222710 25,0
-servicii de pază 00014 222940 365,0
-servicii neatribuite altor alineate 00014 222990 100,0
Prestatii sociale ale angajatorilor, total, inclusiv: 00014 273000 2050,0
-indemnizaţii la încetarea acţiunii contractului
00014 273200 2000,0
de muncă
-indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de
00014 273500 50,0
muncă achitate din mij.fin.ale angajatorului

Stocuri de materiale circulante, total, inclusiv: 00014 330000 160,00


-procurarea materialelor de uz gospodăresc şi
00014 336110 160,00
rechizitelor de birou