Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA ,, VASILE ALECSANDRI,, BACĂU

FACULTATEA DE LITERE

P. I. P. P., ANUL III

DATA 18 03 2020

STUDENT PURCARU (MUNTEANU) IONELA

DIDACTICA EDUCATIA FIZICA ȘI PSIHOMOTRICĂ

PROFESOR DR. G. RAȚĂ

​TEMĂ SEMINAR 2

1. Care sunt documentele ce stau la baza desfășurării procesului I-E din EFS?

Disciplina Educație fizică și sport face parte din aria curiculară SPORT ȘI SĂNĂTATE.

Principalele documente care reglementează activitatea de educație în învățământul


preșcolar și primar sunt:

● Planul-Cadru de învățământ
● Programa școlară/Aria curriculară Educație Fizică și Sport
● Ghidurile metodologice de aplicare a programei de Educație fizică și sport
● Sistemul Național de Evaluare la disciplina Educație Fizică și Sport

2.Ce cuprinde planul cadru de învățământ?

Planul cadru de învățământ – document de politică educațională care reflectă parcursul de


învățare pe care școala îl oferă pe durata unui nivel de învățământ, precizând disciplinele
obligatorii studiate de elevi pe parcursul fiecărui an școlar și numărul de ore alocat acestora
săptămânal, precum și numărul de ore care pot fi alocate diciplinelor opționale.

În Planul Cadru de Învățământ sunt prezentate ariile curriculare, cu disciplinele aferente și


ciclurile curriculare.

Cele 7 arii curiculare sunt: -limbă și comunicare, -matematică și științe ale naturii, -om și
societate, -arte, -educație fizică, sport și sănătate, -tehnologii, -consiliere și orientare.

3.Ce cuprinde programa școlară


Programa disciplinei Educație fizică este elaborată potrivit unui model de proiectare
curriculară, centrat pe competențe. Construcția programei este realizată astfel încât să
contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar.

Structura programei școlare include următoarelee elemente:

● Notă de prezentare sau introducere


● Competențe generale
● Competențe specifice și exemple de activități de învățare
● Conținuturi, concretizate în cunoștințe, deprinderi și priceperi de bază și specifice
,aptitudini psiho motrice, indici dedezvoltare.
● Sugestii metodologice

4.La ce ne ajută SNE?

Sistemul Național de Evaluare este documentul oficial pentru intreg sistemul de


învățământ preuniversitar și el prevede competențe, probe, baremuri pentru fiecare clasă.
Profesorul împreună cu elevii pot opta/ alege dintre probele motrice cuprinse și apreciate cu
valoare de prag. Evaluarea este astfel standardizată, pentru calificativul suficient. Profesorul
stabilește performanțele pentru calificativele bine și foarte bine la toate clasele cuprinse în
învățământul primar, întrucât baremurile pentru calificativul suficient sunt prevăzute ca valori
de prag. Există și calificativul excelent pentru remarcări în activitatea sportivă competițională
din școală și din afara ei.

5.Ce sunt Ghidurile metodologice?

Ghidul metodologic reprezintă instrumentul, de inspirație, cu ajutorul căruia profesorul de


educație fizică și sport își organizează, structurează și desfășoară activitatea. Instrucțiunile de
aplicare a programelor școlare au fost prezentate în ghidurile metodologice structurate pe
ciclurile de învățământ.

6.În care document sunt prezentate competențele generale, și cele specifice?

Competențele generale și cele specifice sunt prezentate în programa școlară, dar sunt
reluate și se au în vedere pe to parcursul activității didactice desfășurate; în proiectarea
didactică , în alegerea conținuturilor, la evaluare.
​ ​TEMĂ SEMINAR 3

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE

1. Ce este formația de lucru?

Formația de lucru reprezintă asezarea în teren a elevilor în diferite poziții: în linie,


în semicerc, în șir, în careu, în cerc etc.

2. Care sunt tipurile de poziții?


În desfășurarea mișcărilor corpului întâlnim mai multe structurări ale pozițiilor
corpului. După momentul desfășurării acțiuni avem; poziția inițială, poziția finală. După
stabilitatea momentului acțiunii avem; poziția fundamentală, poziția derivată.

3. Care sunt pozițiile fundamentale?

Poziția fundamentală reprezintă poziția corpului stabilită în mod convențional, după


natura reazemului acestuia față de sol sau aparat, în scopul desfășurării mișcării
corpului sau a segmentelor acestuia.

Pozițiile fundamentale sunt; stând, stând pe ghenunchi, așezat, sprijin, atârnat, culcat.

4. Care sunt pozițiile derivate?

Pozițiile derivate rezultă dintr-o poziție fundamentală prin modificarea poziției


segmentelor corpului unele față de altele. Pozițiile derivate ale poziției stând sunt;
stând pe ambele picioare cum ar fi; apropiat, depărtat care poate fi; lateral, sagital
(anteroposterior), încrucișat. Pozițiile stînd pe un picior cu celălalt ; sprijinit îndoit și
întins; înainte, înapoi, lateral; susținut îndoit și întins; înainte, înapoi, lateral.

Pozițiile derivate ale poziției pe ghenunchi sunt; pe ghenunchi apropiați;cu tălpile


apropiate, cu tălpile depărtate; pe ghenunchi cu ghenunchi depărtați; cu tălpile
apropiate, cu tălpile depărtate; pe ghenunchi așezat pe călcâie: cu tălpile apropiate, cu
tălpile depărtate; pe un ghenunchi celălalt picior; sprijinit întins sau îndoit înapoi,
lateral sau înainte sprijinit pe vârf; liber întins sau îndoit înapoi, lateral sau înainte.

Pozițiile derivate ale poziției culcat sunt: culcat dorsal: cu picioarele apropiate; cu
picioarele depărtate; culcat facial: cu picioare apropiate, cu picioare depărtate; culcat
costal: dreapta sau stânga.

Pozițiile derivate ale poziției atârnat sunt: atârnat simplu pe verticală: cu brațele întinse, cu
brațele îndoite, echer; atârnat simplu pe orizontală: în planșă facială, în planșă
dorsală; atârnat simplu răsturnat; întins sau îndoit; atîrnat simplu de a altă parte a
corpului: de ghenunchi, de vârfuri; atârnat simplu agățat; de ghenunchi, de un
ghenunchi; atârnat mixt: stând, pe ghenunchi, culcat.

Pozițiile derivate ale poziției apucat sunt: apucat structurat după poziția palmelor față de
aparat: de sus, de jos; mixt, cruciș, răsucit, diferit; apucat structurat după lărgimea
apucării dorsal; apropiat, depărtat; apucat față de aparat sunt și ele structurate în
același fel.

5. Ce sunt mișcările?

Mișcările sunt acțiuni de deplasare a corpului sau a segmentelor sale într-un spațiu,
față de unul sau mai multe puncte de referință. Ele reprezintă acte motorii reflexe
voluntare sau automatizate,constând din schimbarea pozițiiei în spațiu a corpului în
întregime sau a părților sale componente.

Mișcările se structurează: în funcție de complexitate în mișcări simple și complexe; în


funcție de mijloacele ajutătoare în mișcări libere cu obiecte și la aparate; în funcție de ritm
în mișcări în tempouri ritmate și neritmate; în funcție de stimuli auditivi în mișcări cu
dirijare pe muzică, pe numărătoare și fără dirijare.

6. Care sunt tipurile de mișcări de la nivelul capului și gâtului?

Mișcările capului se structurează în: apecarea capului: înainte; înapoi se mai


folosește și sub denumirea de extensie a capului: spre stânga sau spre dreapta; răsucirea spre
stânga sau spre dreapta.

7. Care sunt mișcările ce pot fi realizate la nivelul membrelor superioare?

Mișcările brațelor se structurează în mișcări de îndoire a brațelor: cu palmele


așezate pe umeri; la ceafă; pe șolduri. Întindere a brațelor înainte, sus, jos lateral, oblic.
Ducere a brațelor: prin înainte jos, prin lateral sus, din înainte lateral. Balansul brațelor: balans
cu brațele spre înainte, balans cu brațele spre înapoi. Rotare a brațelor în plan:frontal, sagital.
Răsucire a brațelor: înăuntru( prorotație) în afară(supinație).

8. Care sunt mișcările ce pot fi realizate la nivelul membrelor inferioare?

Mișcările picioarelor se structurează în mișcări de: întindere a picioarelor din poziția cu


picioarele:îndoite se execută întinderea lor, din stând; din așezat; din culcat; din
atârnat. Îndoire a picioarelor din stând; din așezat; din culcat; din atârnat.Ridicare pe
vârful picioarelor. Balansare a picioarelor: mișcare circulară executată cu unul sau cu
ambele picioare. Rotare a picioarelor mișcare circulară executată cu unul sau ambele
picioare. Răsucire a picioarelor mișcare de răsucire spre stânga sau spre dreapta.

9. Care sunt tipurile de mișcări de la nivelul trunchiului?


Mișcările trunchiului se structurează în mișcări de: aplecare a trunchiului, îndoire a
trunchiului, întindere a trunchiului, răsucire a trunchiului, rotare a trunchiului.

Va mulțumesc!

T​O​T​U​L ​VA ​FI ​B​I​N​E​!