Sunteți pe pagina 1din 3

Chestionar privind opiniile cadrelor didactice din învăţământul preșcolar

cu privire la modalitățile integrate de realizare a educaţiei estetice în


grădiniţă
Dragi colegi,

Vă rugăm să ne ajutaţi în derularea cercetării noastre completând cât mai onest


chestionarul de mai jos. Menționăm că el ne ajută în realizarea cercetării noastre din
cadrul lucrării de licență cu titlul Modalităţi integrate de realizare a educaţiei estetice
în învăţământul preşcolar. Nu există răspunsuri corecte sau greşite, ci doar abordări
diferite, de la un cadru didactic la altul. Vă asigurăm de protejarea datelor personale
specificate, de păstrarea confidențialității răspunsurilor dvs. precum și de faptul că
acestea vor fi folosite exclusiv în scopul declarat al cercetării.
Vă mulțumim pentru colaborare!

 Lucrați în mediul: rural urban

1. În cadrul activităților zilnice de la grădiniță, pentru formarea/ dezvoltarea armonioasă și complexă a


personalității copiilor din perspectiva estetică, puneti accent pe:
a) asimilarea de cunoștinte specifice domeniului estetic-creativ - dezvoltarea laturii cognitive;
b) valori, comportamente și atitudini specifice domeniului estetic-creativ – dezvoltarea laturii afective;
c) cultivarea sensibilității și a gustului estetic, stimularea creativității, a unor aptitudini artistice și a unor
deprinderi și îndemânări legate de pictură, desen, modelaj;
d) toate cele trei variante de mai sus, într-o formă integrată.

2. Considerați importantă dezvoltarea laturii estetice a copiilor prin activitățile realizate în manieră
integrată în grădiniță?
a) Da
b) Nu

3. Care componentă a educatiei estetice o valorificați mai mult în activitatea cu copiii?


a) Educația prin și pentru frumosul din natură;
b) Educația prin și pentru frumosul vieții sociale;
c) Educația prin și pentru frumosul din artă (Educația artistică);
d) Toate cele trei variante de mai sus, într-o formă integrată.

4. Care dintre cele două afirmații de mai jos exprimă cel mai bine punctul dvs. de vedere cu privire la
modul de realizare a educației estetice în grădiniță?
a) o realizez ca o activitate pe domenii experiențiale, alături de celelalte;
b) o realizez ca o activitate integrată în cadrul activităților și proiectelor zilnice, săptămânale, anuale.

5. În demersul realizării educației artistice în grădiniță valorificați mai mult:


a) educația literară;
b) educația pentru și prin muzică;
c) educația plastică (desen, pictură, colaj;
d) educația prin teatrul de păpuși;
e) abordarea integrată a celor patru componente.
6) Considerati necesară și utilă o abordare integrată a componentelor educației estetice în activitățile
realizate cu copiii?
a) Da
b) Nu

6a) Dacă da, de ce?


…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

6b) Dacă nu, de ce?


…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

7. Pentru realizarea cât mai eficientă și mai complexă a unui proiect tematic dat (de exemplu:
Primăvara) considerați importantă abordarea într-o manieră integrată a activităților?
a) Da
b) Nu

7a) Dacă da, cum?


…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

7b) Dacă nu, de ce?


…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

8. Ați participat în ultimii cinci ani la un curs de formare profesională pe latura educției estetice?
a) Da
b) Nu

8a) Dacă da, vă rugăm să specificați data, locația, denumirea cursului și instituția organizatoare.
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

8b) Dacă nu, de ce?


…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

9. Considerați necesară participarea la un curs de formare profesională pentru cunoașterea și


valorificarea integrată a educației estetice în învățământul preșcolar?
a) Da
b) Nu

9a) Dacă da, cât de necesară?


foarte necesară necesară puțin necesară
9b) Dacă nu, de ce?
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

10. Ați dori să participați la un curs de formare profesională pentru cunoasterea și valorificarea integrată
a educației estetice în învățământul preșcolar?
a) Da
b) Nu.

10a) Dacă da, cât de des?


1 dată pe an 1 dată la 2 ani 1 dată la 3 ani 1 dată la 5 ani de câte ori se simte nevoia

11. În realizarea și desfășurarea educației în grădiniță ați întâmpinat anumite bariere?


a) Da
b) Nu

11a) Dacă da, cât de dese au fost acestea?


Foarte dese relativ dese relativ rare

12. Ce tip de bariere ați identificat în activitatea cu copiii?


a) lipsa resurselor materiale necesare unei bune realizări a educației;
b) lipsa timpului;
c) lipsa spațiului ergonomic;
d) lipsa interesului și a motivației copiilor;
e) altele, detaliați:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

13. Considerați că realizarea integrată a educației estetice este mai greu de realizat decât a celorlalte
componente ale educației (intelectuală, morală, tehnologică, psihomotrică)?
a) Da
b) Nu

14. Considerați că participarea dvs. la un curs de formare profesională v-ar putea ajuta să depăsiți
barierele existente (în cazul în care acestea există) și să propuneți anumite demersuri pentru
îmbunătățirea realizării activităților integrate în grădiniță?
a) Da
b) Nu