Sunteți pe pagina 1din 11

NUME: DATA:

CLASA:  NOTA:

DUMBRAVA MINUNATĂ
Adaptare după Dumbrava Minunată de Mihail Sadoveanu
Citește cu atenție textul, pentru a rezolva cerințele:

Era liniște. Soarele asfințise, iar luna, apăru în marginea


dumbrăvii. Umbra se întindea în pădure. Lizuca se simțea
puțin înfricoșată.
– Ce ne facem noi, Patrocle? întrebă ea pe cățel. Drumul
nu se mai cunoaște. În cer, s-au aprins lumânările, dar
cărarea tot nu se vede. Eu zic să căutăm un loc unde să
dormim.
Fetița observă că florile își plecaseră capetele și dormeau.
Lizuca ajunse lângă o scorbură de răchită. Pletele lungi
ale ramurilor cădeau către ea și se clătinau încet.
– Mătușă răchită, șopti ea, ne dai voie să intrăm în casă la
tine? întrebă fetița.
Răchita o mângâie ușor și o primi în scorbură.
– Aici e foarte bine, Patrocle. Uite, este loc și pentru tine.
Cățelul intră și el în scorbură și se așeză lângă fetiță.
Se făcuse liniște. Luna învăluia dumbrava într-un fum de
lumină, ca într-un vis. Lizuca văzu cum vin spre ea cei
şapte pitici, cu doi bătrâni şi o prințesă, cu zâne și feți
frumoși, cu animale care vorbesc.
– Lizuca, îți plac poveștile? întrebă prințesa.
– A, da, răspunse copila. Spunea mama că fără povești
viața omului ar fi tristă.
– Să-ți spun un secret. Noaptea, dumbrava asta este o
împărăție fermecată pe care oamenii obișnuiți n-o pot
cunoaște niciodată.  Sfarmă-Piatră, Strâmbă-Lemne şi alţii
sunt vii, doar că oamenii nu-i văd… ei trăiesc doar câtă
vreme oamenii iubesc poveştile. După aceea, mor.

Adaptare după DUMBRAVA MINUNATĂ, de MIHAIL SADOVEANU


1. Care dintre afirmațiile de mai jos sunt adevărate?
Bifează variantele corecte:

A. Titlul textului este B. Titlul textului este


Mihail Sadoveanu. Dumbrava minunată.

C. Autorul este Mihail D. Titlul textului este


Sadoveanu. Lizuca și Patrocle.
2. Care este sensul expresiilor de mai jos:

În cer, s-au aprins lumânările.

Luna învăluia dumbrava


într-un fum de lumină.
3. Răspunde la întrebări:

Unde găsește Lizuca loc de dormit?

Cu cine vorbește Lizuca în dumbravă?

Ce se întâmplă dacă oamenii nu mai iubesc poveștile?

În ce se transformă dumbrava în timpul nopții?


4. Selecteză din text patru cuvinte
care fac parte
din câmpul lexical al cuvântului ”natură”.
5.  Scrie antonimele cuvintelor:
Noaptea
Niciodată
Trăiesc
Iubesc

6.  Scrie sinonimele cuvintelor:


Trist
Fermecat
Pădure
Spune
7. Ce semnificație au expresiile:

A. A da voie B. A da drumul

C. A da un sfat D. A da de veste
8.  Care sunt formele de plural ale cuvintelor:
pădure, scorbură, drum, cărare?
9. Ție îți plac poveștile?
Scrie două motive și  argumentează în 4 – 5 rânduri.
NAME: DATE:

SECTION:  SCORE: 

RĂSPUNSURI CORECTE

Exercițiul nr. 1 - B, C – 0,5 x 2 – 1 p

Exercițiul nr. 2 - Ex: stelele strălucesc pe cer, luna luminează


dumbrava – 0,5 x  2 – 1 p

Exercițiul nr. 3 - răspuns corect  - 0,25 x 4 – 1 p

Exercițiul nr. 4 - Ex. pădure, dumbravă, flori, răchită - 0,25 x 4 –


1p

Exercițiul nr. 5 - ex. ziua, mereu, mor, urăsc – 0,25 x 4 – 1 p

Exercițiul nr. 6 - ex:  supărat, vrăjit, codru, zice

Exercițiul nr. 7 - ex: a permite,  a elibera, a sfătui, a vesti – 0,25 x


4–1p

Exercițiul nr. 8 - păduri, scorburi, drumuri, cărări – 0,25 x 4 = 1 p

Exercițiul nr. 9 - răspuns care respectă cerințele –  0,5 x 2 - 1 p