Sunteți pe pagina 1din 1

Valsul a fost introdus în Statele Unite în prima jumătate a secolului al XIX-lea şi,

împreună cu Mazurka, Varşoviana şi Polka, a devenit cunoscut ca „round dance”.


Prima atestare documentară provine din Massachusetts-ul anului 1834 şi îl are ca
protagonist pe Lorenzo Papanti, un profesor de dans din protipendada Bostonului
acelei epoci. Acesta a fost invitat la o petrecere monden ă organizat ă la reşedin ţa
doamnei Otis Beacon Hill, ocazie cu care a făcut o demonstraţie de Vals Vienez.

Din cauza ritmului alert al Valsului Vienez, destul de preten ţios şi greu de urm ărit
de către dansatorii obişnuiţi, a devenit imperios necesar ă lentificarea sa,
compozitorii începând să scrie muzica de Vals într-un ritm mai accesibil. Astfel, în
anul 1870, în Statele Unite a apărut o formă mai lent ă a rapidului „Vals Vienez”,
dansată pe un tempo de 90 batăi pe minut.