Sunteți pe pagina 1din 1

Teste grilă

T1.Un grafic tip linie este folosit pentru a reprezenta cheltuielile cu publicitatea si venitul
din vanzari pentru o companie. Ce valori trebuie reprezentate pe fiecare dintre axe?
a. Ambele pe axa y
b. Ambele pe axa x
c. Cheltuielile cu publicitatea pe axa x si veniturile din vanzari pe axa y
d. Veniturile din vanzari pe axa x si cheltuielile cu publicitatea pe axa y.