Sunteți pe pagina 1din 4

PIPP.

Anul III.

Proiect didactic

Data: 26 nov.2019
Clasa: a IV-a
Disciplina: Istorie
Aria curriculară: Om şi societate
Unitatea de învăţare: Popoare de ieri şi de azi
Subiectul lecţiei: Geto/dacii şi romanii
Tipul lecţiei: comunicare/însuşire de noi cunoştinţe

Obiective operaţionale:
O1 – să localizeze pe hartă Dacia;
O2 – să precizeze cine au fost geto – dacii şi romanii;
O3 – să recunoască portul dacilor şi al romanilor;
O4 – să enumere şi să descrie ocupaţiile, obiceiurile daco-geţilor şi romanilor;
O5 – să precizeze cât mai multe date despre noţiunile date;
O6 – să încadreze în secole anii daţi;
O7 – să utilizeze informaţii din surse istorice pentru descrierea personalităţii lui Decebal şi
Traian.

Strategia didactică

Metode şi procedee: conversaţia, conversaţia euristică, explicaţia, învăţarea prin


descoperire, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, metoda ciorchinelui,
munca în echipă.

Forme de organizare a activităţii: frontal, individual, pe grupe, pe echipe

Bibliografie :
 Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Steluţa Vlad, „Istorie”. Editura Aramis,
Bucureşti, 2006;
 Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, „Istorie”, suport didactic, clasa a IV-a, Editura
Aramis, 2006.

1
PIPP.
Anul III.

Ob. Etapele lecţiei Conţinutul ştiinţific detaliat Strategii didactice Evaluare


op. Metode şi Mijloace Forme -instrumente-
procedee didactice organiz.
Moment Pregătesc elevii pentru buna desfăşurare a indicaţii pt. frontal
organizatoric activităţii: prezenţa, necesarul de materiale, starea pregăt. celor
(2 min) psihică. neces
O3 Captarea Prezint câteva imagini reprezentative pentru
atenţiei portul dacilor (Anexa 1) şi al romanilor (Anexa 2).
(5 min) Le cer copiilor să facă o comparaţie între porturile Conversaţia Planşe cu Observare
prezentate şi portul românilor. euristică imagini Frontal sistematică

Observaţia
Explicaţia

Familie dacă Familie romană


Le voi spune că imaginile prezintă portul dacilor şi
al romanilor.Aceştia sunt strămoşii noştri.
Anunţarea Anunţ tema lecţiei şi le voi spune elevilor că în Explicaţia Fişe de Frontal
temei şi a cadrul acestei lecţii vom afla mai multe despre lucru
obiectivelor strămoşii noştri – dacii şi romanii. Se scrie titlul la
(2 min) tablă, iar elevii scriu pe fişa care au primit-o.
(Anexa 3 )
O1 Dirijarea Le propun elevilor să scrie astăzi istoria Joc didactic Bilete Frontal
O2 învăţării strămoşilor noştri – dacii şi romanii. Pentru aceasta
2
PIPP.
Anul III.

O3 (25-30 min) va trebui să treacă prin “Poarta Timpului”.


O4 Într-o pungă vor fi bileţele scrise cu cuvântul dac şi
O5 cuvântul roman.
O6 Elevii îşi aleg câte un bilet, apoi sunt anunţaţi că Observare
cei care au cuvântul dac sunt DACII şi trec în sistematică
cetatea Sarmizegetusa, iar cei care au cuvântul Munca în Fişe de
roman sunt ROMANII şi trec în cetatea Romei. echipă lucru Pe grupe
Voi împărţi tabla în două: Pe tablă pun imaginile
cu cetăţile Sarmizegetusa şi Roma. Pe o coloană Fişe –
scriu dacii, iar pe cealaltă romanii. suport
- Acum că v-aţi întors în timp, pot să aflu de la didactic
voi cum trăiau dacii şi romanii,cum se numea ţara
lor, cu ce se ocupau, ce conducători aveau, ce
religie. Explicaţia
Fiecare grupă se va împărţi, la rândul ei, în trei Pe echipe
echipe. Acestea vor avea sarcini diferite.
Fiecare echipă va primi o fişă cu informaţii despre Învăţarea
daci şi romani (suport – Anexa 3) şi va trebui să prin
găsescă răspunsul la cerinţele date. (Anexa 5) descoperire
Echipa care a rezolvat cerinţa va merge la tablă şi o Portretele
va scrie. La sfârşit, fiecare reprezentant al lui
echipelor formate va prezenta cele aflate. Pe Problematiz. Decebal şi
măsură ce se vor comunica noile cunoştinţe, la Traian Frontal
tablă, voi completa informaţiile cu imagini
reprezentative fiecărui popor. Conversaţia
O1 Obţinerea Fişa de lucru – Ciorchinele modificat. Fiecare copil Metoda Post-it-uri frontal Obs.
O2 performanţei va primi un post-it pe care îl va pune pe polistiren. ciorchinelui sistematică
O3 (5 min) Pe post-it-uri vor fi scrise cuvintele: dacii, romanii, polistiren
O4 Decebal, Traian, Sarmizegetusa, Roma, Dacia, conversaţia
3
PIPP.
Anul III.

Imperiul Roman, limba latină, limba dacică, rege,


împărat, agricultură, creşterea animalelor, păstorit.
O5 Asigurarea Copacul ideilor – Anexa 6 Brainstorm. Fişe de individual Eval.
feed-back-lui Scrie cuvinte care să aibă legătură cu strămoşii lucru formativă
(6 min) noştri – dacii şi romanii
La finalul orei, se fac aprecieri asupra Conversaţia Frontal Aprecieri şi
participării elevilor la activitate, se află părerea lor. notări
Se vor nota elevii care au dat răspunsuri
complete, au fost fair-play şi au dat dovadă de
interes activ.
O7 Asigurarea 1. Tema pentru acasă Ciorchinele Fişe individual
transferului Se vor împărţi fişe de lucru Ciorchinele ( anexa 7,
(2 min) 8) : echipei dacilor fişe despre Traian iar echipei
romanilor fişe despre Decebal.