Sunteți pe pagina 1din 5

Geografia: Etimologie: lb.

greacă: γεωγραφία—geographia, însemnând „a descrie


pământul” geo = Pământ şi grafos = descriere
ştiinţa care are ca obiect de studiu mediul geografic – numit şi înveliş geografic.
Mediul geografic - reprezintă locul de interferenţă al învelişurilor Pământului, inclusiv
societatea umană.
este un sistem deschis, dinamic şi unitar, alcătuit din şase componente: relief, apă, aer,
vieţuitoare, sol şi societatea umană.
În sens restrâns, geografia - știința care se ocupă cu studiul interacțiunilor dintre mediul
fizic și mediul umanizat, dintre societate și mediul ei de viață.
Între aceste elemente există relații multiple(statice, dinamice, temporale, spațiale) care
asigură un schimb de materie, energie, informație.
-Scoarţa terestră -Atmosfera -Hidrosfera -Biosfera -Pedosfera –Antroposfera

Limitele şi structura învelişului


geografic (Mac I., 2000
Ungureanu Al., Petrea D., 2005
Utilizarea unor reprezentări ale învelișului geografic

Globul geografic
Utilitate: Înţelegerea - formei Pământului - a poziţiei acestuia pe orbită (înclinarea axei); - a mişcărilor pe
care Terra le face în spaţiul cosmic şi consecinţele lor;

Blocdiagrama – dedesen în perspectivă al unei porțiuni a scoarței


terestre, în care sunt redate principalele caracteristici ale reliefului și structura geologică.
Harta geografică – o reprezentare grafică în plan, micşorată, convenţională şi
aproximativă a elementelor de pe suprafaţa terestră.
Elementele unei hărţi:
titlul
scara de proporţie
legenda
sistemul de coordonate
geografice
Scara poate fi:
scară numerică
scară grafică

Tipuri de hărţi
1 . După scara de proporţie :
Hărţi la scară mică
au scara mai mare de 1: 1 000
000
Hărţi la scară mijlocie
între 1:200 000 – 1:1 000 000
Hărţi la scară mare (au numitorul mic)
Ex: 1:500, 1: 25 000
2 . După conţinut
Hărţi generale;
Hărți tematice: Harta geologică, climatică, Harta temperaturii aerului, hidrografică, Harta
pedologică, vegetației, Orașele României, Populația Globului, Emisia de dioxid de carbon
Utilitatea hărţilor:
în navigație, aviație, construcții, meteorologie, turism, amenajarea terenurilor agricole etc.;
Coordonatele geografice:
Distanţa măsurată în grade, minute şi secunde dintre un punct de pe suprafaţa Pământului
şi Ecuator, respectiv Meridianul 0° ( Greenwich ).
LATITUDINEA - distanța măsurată în grade de la Ecuator spre nord sau sud; -poate fi
nordică sau sudică.
LONGITUDINEA - distanța măsurată în grade de la primul meridian (Meridianul 0°)
spre est sau spre vest. - poate fi estică sau vestică.