Sunteți pe pagina 1din 4

Ordinea de zi

ROMÂNIA
Consiliul Superior al Magistraturii
https://www.csm1909.ro

PLENUL
Ordinea de zi din 05 martie 2020, ora: 12:00

Punctul 14729/2020 - Comisiile de elaborare a subiectelor, corectare, soluţionare a contestaţiilor şi


mediere, pentru probele scrise, precum şi comisiile de examinare pentru probele orale, la examenul
de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, organizat în perioada decembrie 2019
aprilie 2020 (219/20589/2019)

Punctul 23784/2020 - INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII

Propunerea de încetare a calităţii de coordonator de practică al Institutului Naţional al Magistraturii


(3420/2020)

Punctul 34571/2020 - Constituirea reţelei de formatori a Şcolii Naţionale de Grefieri pentru formarea
profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate în anul 2020 (1/4299/2020)

Punctul 44936/2020- Propunerile privind tematica, bibliografia şi taxa de participare la concursurile de


ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea în
anul 2020 (1060/2020)

Punctul 54572/2020 - Propunerea Şcolii Naţionale de Grefieri privind numirea în calitatea de personal
de instruire, colaborator extern, pentru formarea profesional continuă 2/4304/2020)

1
Punctul 64619/2020 - MODIFICARE COMPONENTA COMISIE DE EVALUARE

1.Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Tribunalului Teleorman


(3261/2020)

2.Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Tribunalului Ialomiţa


(2/4036/2020)

3.Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Judecătoriei Sectorului 6


Bucureşti (2/3729/2020)

4.Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Judecătoriei Botoşani


(2/4527/2020)

5.Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Curţii de Apel Piteşti (5030/2020)

6.Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Curţii de Apel Timişoara


(5101/2020)

7.Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Parchetului de pe lângă


Judecătoria Constanţa (5140/2020)

Punctul 72384/2020 - Raportul de activitate al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie pe
anul 2019 (Nr.36/I-1/2256/2020)

Punctul 83517/2020- Raport privind participarea Consiliului Superior al Magistraturii la cea de-a 84-a
reuniune a Plenului GRECO, Strasbourg, 02-06 decembrie 2019.

2
Punctul 919619/2019- Posibilitatea stabilirii unor reguli minimale necesare soluţionării cererilor de
apărare a independenţei justiţiei şi reputaţiei profesionale a magistraţilor (23763/2018)

Punctul 1018213/2018 - INSPECŢIA JUDICIARA

Cererea doamnei Angela-Sofia Podina privind apărarea independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei


profesionale a unor judecători

Punctul 1118648/2018 - INSPECŢIA JUDICIARĂ

Cererea formulată de Romanian Community Coalition privind apărarea reputaţiei profesionale şi a


aparenţei de imparţialitate, precum şi a independenţei judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie (Raportul Inspecţiei Judiciare nr.5436/IJ/2490/DIJ/2018)

Punctul 1220328/2018 - INSPECŢIA JUDICIARĂ

Cererea formulată de domnul judecător Cristi Dănileţ cu privire la apărarea independenţei sistemului
judiciar, apărarea independenţei şi a reputaţiei profesionale a unor judecători

Punctul 1320327/2018 - INSPECTIA JUDICIARĂ

Cererea formulată de petenta Druguş Andreea în legătură cu apărarea independenţei justiţiei şi


reputaţiei profesionale a unui procuror

Punctul 1425620/2018 - INSPECTIA JUDICIARĂ

Cererea formulată de petenta Oliviana Ursuleac, de apărare a prestigiului justiţiei

Punctul 1522668/2019 - Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 19-1889/2019 privind apărarea independenţei
sistemului judiciar

3
Punctul 1622797/2019 - Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 19-4972;19-4981/2019 privind apărarea
independenţei autorităţii judecătoreşti

Punctul 1722935/2019- Cererile de apărare a reputaţiei profesionale/independenţei sistemului judiciar


formulate de doamna CAMELIA BOGDAN, judecător suspendat din funcţie (Raportul Inspecţiei
Judiciare nr. 19-4326/2019; Raportul Inspecţiei Judiciare 19-4082/2019 şi Raportul Inspecţiei
Judiciare nr.19-3899/2019)

Punctul 185261/2020 - Programul de formare profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate


din instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea pentru anul 2020