Sunteți pe pagina 1din 3

DREPT FINANCIAR Aprob_________________________

(şef departament A. Armeanic)


TESTARE NR. 1 Varianta I Data: 07.04.2020 grupa_______

Examinator: A. Codreanu, lect. univ. Nume, Prenume____________________________

1. Adevărat sau Fals?Dacă enunţul este fals, înlocuiţi cuvintele marcate, astfel încât să obţineţi unul
adevărat.

* A F Autorităţile publice centrale elaborează şi prezintă Parlamentului, în termenul stabilit de acesta, propuneri pentru
elaborarea proiectului bugetului de stat. _______________________ (1p.)
* A F Actele financiare reprezintă manifestări de voinţă ce produc efecte juridice, realizarea cărora fiind garantată prin
forţa de constrîngere a statului._________________________________ (1p.)

2. Alegeţi varianta corectă. (2p.)


* Nota informativă/explicativă a proiectului bugetului statului cuprinde:
a) strategii de sprijin financiar
b) veniturile realizate în anul bugetar precedent
c) cheltuielile estimate pentru anul bugetar viitor
d) strategii privitoare la datoria de stat

* Veniturile fiscale includ:


a) cheltuieli pentru întreţinerea armatei naţionale d) impozitul pe venit g) taxa de stat
b) TVA e) transferuri h) taxa vamală
c) vînzarea capitalului fix f) accize i) amenzi contavenţionale

3. Completaţi spaţiul lipsă: (4p.)


* Dacă legea/decizia bugetară anuală nu este adoptată cu cel puţin trei zile înainte de expirarea anului bugetar,
administratorul de buget emite dispoziţia privind aplicarea_________________________________________.

*_________________________________________________- funcţie a trezoreriei de stat, constând în efectuarea unor


operaţiuni financiare.

* _________________________________________________ - totalitate a veniturilor, a cheltuielilor şi a surselor de


finanţare destinate pentru realizarea funcţiilor autorităţilor publice centrale şi locale.

* Principiul ________________________________________ descrie că toate operaţiunile de încasări şi plăţi bugetare se


exprimă în monedă naţională.

4. Argumentați că Dreptul Financiar este o subramură ce aparține Dreptului Public (minim 3 argumente). (3p.)

5. Într-un tabel/diagramă, includeți asemănările și deosebirile dintre dr. financiar și dr. internațional public. (6p.)

6. Analizaţi şi precizaţi punctele forte în realizarea procesului bugetului de stat. (5p.)

BAREM de corectare:
22-21 – 10
20-18 – 9
17–15 - 8
14-12 – 7
11-9 – 6
8-7 – 5
6-5 – 4
4-3– 3
2 -1 – 2
0 - 1
DREPT FINANCIAR Aprob_________________________
(şef departament A. Armeanic)
TESTARE NR. 1 Varianta II Data: 07.04.2020 grupa_______

Examinator: A. Codreanu, lect. univ. Nume, Prenume____________________________

1. Adevărat sau Fals?Dacă enunţul este fals, înlocuiţi cuvintele marcate, astfel încât să obţineţi unul adevărat.

*A F Administratorii de bugete pot angaja, în bază contractuală, de la instituţii financiare împrumuturi destinate
acoperirii decalajelor temporare de casă cu scadenţă în acelaşi an bugetar._____________________________ (1p.)
*A F Dreptul administrativ corelează cu dreptul financiar, bazându-se pe statuarea constituţională a unor concepte
fundamentale pentru dreptul financiar. ___________________________________________________ (1p.)

2. Alegeţi varianta corectă. (2p.)


* Venituri nefiscale:
a) amenzi contravenţionale d) taxa de stat g) TVA
b) arenda patrimoniului de stat e) taxe administrative h) accize
c) transferuri de la alte state f) amenzile poliţiei rutiere i) venitul BNM

* Procesul bugetului de stat cuprinde etapele:


a) promulgarea bugetului de stat d) elaborarea bugetului de stat
b) adoptarea proiectului bugetar e) virările de alocaţii bugetare
c) executarea proiectului bugetar f) rectificarea bugetului de stat

3. Completaţi spaţiul lipsă: (4p.)


* ________________________________________- set de măsuri legate de formarea, administrarea şi utilizarea resurselor
bugetare pentru realizarea priorităţilor de politici economice şi sociale.
*___________________ aprobă cadrul bugetar pe termen mediu şi îl prezintă spre informare Parlamentului.
* Principiul_______________________________ descrie faptul că bugetele se elaborează, se execută şi se raportează în
baza unui sistem unic de clasificaţie bugetară.
*________________examinează şi adoptă legea bugetului de stat și alte tipuri de bugete din bugetul public național.
4. Analizați și comentați în 3-4 fraze citatul: ”Bugetul este o prăpastie, el consumă, dar nu produce. El ia, dar nu restituie
nimic. Bugetul se alimentează cu prudență și înțelepciune”. (3p.)

5. Într-un tabel/diagramă, includeți asemănările și deosebirile dintre dr. financiar și dr. administrativ. (6p.)

6. Analizaţi şi precizaţi punctele slabe în realizarea procesului bugetului de stat. (5p.)

BAREM de corectare:

22-20 – 10
19-17 – 9
16–15 - 8
14-13 – 7
12-10 – 6
9-7 – 5
6-5 – 4
4-3– 3
2 -1 – 2
0 - 1