Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației și a Științei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea de Urbanism și Arhitectura
Deparatmentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze și
Protecția Mediului

Lucrare grafică

„Rețele interioare de apă


și canalizare a unei case
de locuit tip P+1E”

Elaborat:St.Gr.ARH-161 Olteanu Dragos


Verificat:Doctor conf. Parasca Dumitru

Chișinău 2020
Plan parter sc:1-100

700 700
1500
6400
1300
1500

CC 2-2 CC 2-2
12800

1200

B
700
1500

CC 1-1 CC 1-2 CC 1-3 CC 1-4


6400

1500
1500
1100

1250 1500 4375 1500 1550 1500 1700 1500 2200 1500 1700 1500 1550 1500 4375 1500 1075
6000 3000 6600 6600 3000 6000
31200

1 2 3 4 5 6 7

Proiect de curs

Caterdra: „Arhitectură”
Nume Semnătura Data
Elaborat Olteanu D. Faza Planşa Planşe
Verificat Parasca D. Alimentarea cu apa a unei cladiri
de locuit de tip P+1E
UTM.FUA
Plan parter grupa ARH-161
Plan subsol sc:1-100

C
6400

CC 2-2 CC 2-2
12800

CC 1-1 CC 1-2 CC 1-3 CC 1-4


6400

A1

6000 3000 6600 6600 3000 6000


31200

1 2 3 4 5 6 7

Proiect de curs

Caterdra: „Arhitectură”
Nume Semnătura Data
Elaborat Olteanu D. Faza Planşa Planşe
Verificat Parasca D. Alimentarea cu apa a unei cladiri
de locuit de tip P+1E
UTM.FUA
Plan subsol grupa ARH-161
Profilul longitudinal al
Schema axonometrică
canalizarii de curte
a RIAA

93.80

100.600 92.40
91.90
91.40

Cota teren 93.80 93.80 93.80


Cota radier 92.40 91.90 91.40
Fundatie Naturală
Materialul tubului PVC
Panta Diametrul 0160 i=0.01 0160

97.500

Planul general al casei de


locuit cu rețelele exterioare de
apă rece și canalizare
Sc:1:500
94.400

91.200

Linia roșie
Canalizare
Schema axonometrică a
CC2
RIC(canalizare) 6.200

Apă
A1 - RIAA(apa rece)

3.100
CC1 - Evacuarea apelor meteorice
A1 A1

CC1 CC1

94.400 51.600

0.00 100
i=0.002

Proiect de curs

Caterdra: „Arhitectură”
Nume Semnătura Data
Elaborat Olteanu D. Faza Planşa Planşe
Verificat Parasca D. Alimentarea cu apa a unei cladiri
de locuit de tip P+1E
Schema axonometrică UTM.FUA
Plan general grupa ARH-161
Profilul longitudinal al canalizarii