Sunteți pe pagina 1din 1

Primele 4 trâmbițe

-sinteză-

Prima trâmbiță – Apocalipsa 8:7


Fr. Lăiu în ce privește prima trâmbiță este în acord cu noua viziune asupra apocalipsei
prezentată de Jon Paulien și Ranko Stefanovici (vom prescurta: P & S). Ei susțin că pământul
este țara sfântă (Israel) și verdele este poporul lui Dumnezeu prin distrugerea Ierusalimului de
către romani în 70 d.Hr și apoi și mai sever în 135 d.Hr. Este prima pedeapsă ce vine asupra
celor care l-au repsins pe Isus. Conform istoricismului modificat pedepsele prezentate de
trâmbițe sunt aduse asupra dușmanilor poprului lui Dumnezeu.

A doua trâmbiță – Apocalipsa 8:8-9


În armonie cu Paulien, Doukhan și Stefanovic fr. Lăiu prezintă cea de-a doua trâmbiță
ca reprezentând căderea Imperiului Roman (406-455 d.Hr) și destrămarea oridinii sociale,
economice a acestuia. Apele reprezentând invazile barbare care au ajuns să distrugă chiar
capitala (Roma). Muntele nimicitor este asociat cu Babilonul, fiind simbolul Romei.

A treia trâmbiță – Apocalipsa 8:10-11


Cea de-a treia trâmbiță reprezintă impregnarea creștinătății de învățături false prin
căderea stelei (Satana) în apă care devine amară (pelin). Pelinul (absint) ereprezintă o băutură
narcotică/toxică. Învățătura lui Hristos este pervertită atât în secolele premergătoare Evului
Mediu, cât și în Evul Mediu chiar din vârful biserici oficiale (538-1798). Fr. Lăiu și D&P&S
sunt pe aceași linie.

A patra trâmbiță – Apocalipsa 8:12


Întunecarea parțială luminătorilor și întunericul descris în trâmbița a patra reprezintă
întunericul spiritual ce a urmat în biserică din cazua adevărurilor fundamentale care au
contaminate. Douckan susține fondat ideea preluări atributelor divine de către om (preoția).
Stefanovic merge puțin mai departe spunând că dezbaterile teologice ale scolasticilor
protestenți deveniseră lipsite de esența creștină, ulterior intrându-se în iliminism, raționalism
care au pregătit drumul secularismului.