Sunteți pe pagina 1din 1

8 MECANICA FLUIDELOR, MAŞINI HIDRAULICE ŞI ACŢIONĂRI

Lucrarea se înscrie firesc în efortul de dezvoltare a procesului didactic


de la disciplina de mecanica fluidelor, concretizat în realizarea unui laborator
modern, dotat cu instalaţii şi soft, echipamente, metode şi lucrări dintre cele
mai noi.
Suntem recunoscători celor care vor folosi această lucrare, cât şi celor
care vor contribui cu sugestii la îmbunătăţirea ei.
PREFAŢĂ
Liviu Eugen Anton, Alexandru Baya
Din cele mai vechi timpuri aşezările omeneşti s-au dezvoltat în preajma
cursurilor de apă, aceasta fiind unul din elementele fără care nu există viaţă.
Apa şi în general fluidele sunt astăzi prezenţe obişnuite în viaţa cotidiană
sub diferite forme: agentul termic, apa potabilă şi industrială, aerul condiţionat,
apele uzate, gaze şi lichidele combustibile etc. Utilizarea acestora se bazează
pe aplicarea legilor generale ale repausului şi mişcării lor. De aceste legi se
ocupă mecanica fluidelor, iar de aplicaţiile lor hidraulica.
Îmbinarea cunoştinţelor tehnice generale cu cele de mecanica fluidelor
oferă specialiştilor posibilitatea de a rezolva probleme importante în domenii
de vârf ale tehnicii: staţii de pompare, centrale hidro, termo-, aero- şi nuclearo-
electrice, alimentări cu apă, staţii de epurare, irigaţii, instalaţii de protecţia
mediului şi depoluare, propulsii aerospaţiale, instalaţii de ventilare şi climatizare,
sisteme de acţionare hidropneumatice, tăierea cu jet de fluid a diferitelor
materiale, răcirea cu gaze lichefiate, schimbul de căldură cu metale topite,
etanşarea cu fluide magnetice, etc.
Ţinând cont de varietatea domeniilor în care mecanica fluidelor şi
aplicaţiile ei au pătruns, cunoaşterea legilor şi aplicaţiilor ei devine necesară
oricărui inginer a cărui activitate se află în conexiune cu acestea. De aceea
lucrarea se adresează studenţilor din universităţile tehnice, dar şi specialiştilor
din diverse domenii ale economiei.
Păstrând tradiţia Laboratorului de Maşini Hidraulice din Universitatea
"Politehnica" Timişoara şi valorificând rezultatele tuturor celor care au dezvoltat
activitatea inginerească în domeniul mecanicii fluidelor, în special ale doamnei
prof.dr.ing. Viorica Anton şi ale regretatului prof.dr.ing. Victor Ancuşa, lucrarea
încearcă să îmbine noţiunile de bază explicate fenomenologic cu o tratare
matematică uşor abordabilă.