Sunteți pe pagina 1din 1

Ultimele 3 trâmbițe

Trâmbița a 5 a – Apocalipsa 9:1 – 11


Florin Lăiu merge în interpretare cu ideea stelei care cade ca fiind Satan –
Abadon/Apollion (Distrugătorul) (Stefanovic susține). Lăcustele cu toată descriere
neconvențională pe care o au și care vin din adânc repezintă puterea demonică. Sunetul
aripilor care se aud ca noște care de lupă reprezintă biblic sunetul îngerilor în lucrările lor.
Stefanovic merge mai departe spunând că au parte de chin, acest fiind unul
spiritual/psihologic. Perioda indică condițile lumii seculare și efectele acesteia din sec. 18
până acum. Alte interpretări cu privire la perioada de 5 luni par plăcute dar nu neapărat
adevărate.
Trâmbița a 6 a – Apocalipsa 9:13 – 21
Eufratul conform lui Stefanovic, reprezintă granița dintre poporul lui Dumnezeu și
dușmanii lor. Numărul armatei reprezintă un număr militar, simbolic (200 milioane). Data în
timp este una fixă în care restricțile demonilor de a produce distrugere sunt îndepărtate.
Mușcăturile lor sunt învățături letale iar acest moment reprezintă ultima criză. Jon Paulin și
Florin Lăiu susțin această ipoteză.
Interludiu – Apocalipsa 10 – 11:
Îngerul care este înconjurat de curcubeu este Isus, iar cărticica se referă la proorociile
cu privire la vremuri (cea mai lungă profeție – 2300 de seri și dimineți). După trâmbița a 7-a
se va sfârși taina lui Dumnezeu (paralela Daniel 12-Apocalipsa 10 „nu va mai fi nici o
vreme”). Cărticica este dulce apoi amară (dezamăgirea de la 1844) – Ioan trebuie să
proorocească (rolul pionerilor de după 1844). Cetatea lui Dumnezeu este călcată în picioare
de neamuri (42 luni, 1260 zile, o vreme trei vremi și o jumătate de vreme). Cei doi martori
reprezintă cele două testamente (Petru și Ioan; tânăr cu bătrân). Acești martori au fost uciși de
secularism.
Trâmbița a 7 a – Apocalipsa 11:15 – 19
Este momentul încheierii harului care precede cele 7 plăgi. Se face referire la judecata
executivă pentru cei care trăiesc la sfârșit și la judecata milenială. Prăpăditorii lumii reprezintă
sistemul babilonului care nu descurajează păcatul și nu respectă Legea lui Dumnezeu.
Cataclismele ce au loc (cutremurul și grindina) similare cu momentul ultimei plăgi. Chivotul
indică centrul închinării omenești – cerul/chivotul. Nu contează despre ce legământ este
vorba.