Sunteți pe pagina 1din 2

Cei 144.

000
-comentariu-

Video 1: Apocalipsa 7:4-8

Prezentatorul este corect când face referire la sigilarea celor 144.000 ca fiind făcută de
Duhul Sfânt însoțit de îngeri. Corect este prezentată și tipologia biblică: Ilie – Ioan
Botezătorul; Isus – Melhisedec și tipologia apocaliptică este prezentată corect: Izabela,
Balaam, Babilon, Israel – toate acestea fiind prezentate simbolic. În Apocalipsa Israelul este
cel simbolic deoarece cel literar și-a pierdut menirea deoarece L-au refuzat pe Mesia. Lista
semințiilor enumerate și de ce sunt prezentate diferit au fost explicate corect. Dan este exclus
și Manase este adăugat, iar Iuda este cap de listă.
Prezentatorul spune puțin dubios și probabil fals ideea cum că sigiliul este pus pe
fruntea celor 144.000 nu numai pentru protecție ci pentru că Dumnezeu pregătește o armată ce
va da piept fiarei și o vor birui. Un alt lucru neadevărat este birunța menționată la final fiind
treptată (câte un lucru rău în fiecare zi – asemănător teologiei lui Andreasen) ca astfel să fii
pregătit pentru marea luptă finală.

Video 2: Apocalipsa 7:9-12

Prezentatorul spune corect că cei 144.000 și marea gloată reprezintă același grup în
două ipostaze diferite. Metoda „am auzit” apoi „am văzut” prezentă în capitolul 5 ( leu –
miel) este aplicabilă și aici. Numărul de 12000 reprezintă numărul reprezentanților la oaste și
144.000 reprezintă totalitatea acestora. Adevărat este și faptul că marea gloată trece prin
necazul cel mare și cei 144.000 primesc sigiliul de protecție al lui Dumnezeu.
Prezentatorul prezintă nepotrivit biruința asupra păcatului într-o abordare
perfecționistă (poate ușor moralistă). Ideea biruinței complete: aici, acum, în natura păcătoasă
este partea a teologiei ultimei generații. De asemena asemănarea biruinței celor 144.000 cu
unele personaje biblice care au biruit complet (idea de mai sus), indicând o cateogia specială
din care aceșia fac parte (ex: Enoh) nu reprezintă abordarea corectă. Generația finală are ca
statut special faptul că aceștia trec prin necazul cel mare, iar loialitatea față de Dumnezeu
exersată de ei în timpul vieții de până atunci este revalidată. Afirmația de la început (această
grupă specială) a indicat oarecum unde prezentatorul bate; ulterior bănuiala s-a confirmat.
Video 3: Apocalipsa 7:13-17

Prezentatorul spune corect că în necazul cel mare sigilarea va avea ca scop protejarea
celor 144.000 față de plăgile ce se vor năpusti asupra omenirii. Corect spune că sfințirea este
progresivă și pentru a experimenta mântuirea fiecare trebuie să trecă prin procesul sfințirii.
Sfințirea este un drum pe care toți trebuie să îl apuce și nu trebuie lăsat deoparte, neglijat.
Ce cred că spune greșit este referirea la faptul că prin albirea hainelor lor în sângele
Mielului nu doar sunt socotiți neprihăniți, ci sunt făcuți neprihăniți – iar prin aceasta treptat
ajung să semene cu Isus până ce vor ajunge să reflecte pe deplin caracterul Său; ajungând la
sfințirea deplină sunt gata pentru a fi luați la cer. De asemnea a afirmat că nu este suficient să
fii iertat (socotit neprihănit) ci viața trebuie să se schimbe (făcut neprihănit). Văd problema
mare fiind separarea conceptelor de îndreptățire și sfințire (ca aplicabilitate). La final sfinții
vor sta fără Mijlocitor pentru că au un caracter schimbat și se aseamănă pe deplin cu Mielul.
Schimbarea trebuie să aibă loc până în acel moment.