Sunteți pe pagina 1din 1

Titlul proiectului:„Construieşte-ţi cariera, pas cu pas!

Consiliere şi orientare profesională pentru elevii din regiunile Centru şi


Sud-Est”
Cod contract: POSDRU 160/2.1/S/132690

CEL MAI CONVINGĂTOR-ENFJ (extravert, intuitiv, afectiv, judecător)


Este “SPECIALIST ÎN RELAŢIILE CU OAMENII”.

Se caracterizează printr-o foarte bună capacitate de interrelaţionare; este preocupat de nevoile


celor din jurul său, este sensibil la valorile acestora, de aceea excelează în activităţi care cer
cooperare. Are o bună capacitate de a se exprima, este foarte plăcut şi prietenos. În luarea
deciziilor e bazează mai mult pe valorile personale, decât pe o cântărire obiectivă a situaţiei.
Are tendinţa de a ajunge foarte repede la o concluzie, fără a evalua şi a analiza în detaliu toate
aspectele legate e o problemă.
Îi este dificil să accepte adevărul despre oamenii la care ţine şi preferă să nu îşi asume
responsabilitatea luării unor decizii, decât dacă este strict necesar.

Puncte tari Puncte slabe


-are o capacitate de a stabili relaţii armonioase -are tendinţa de a lua decizii pripite;
cu cei din jurul său; -are tendinţa de a lua criticile mult prea
-poate fi un bun mediator în grup; personal;
-poate dezamorsa o situaţie tensionată între -poate să nu fie atent la acurateţea faptelor, la
diferite persoane şi restabili armonia detalii semnificative.
relaţională;
-are o deosebită recepţie faţă de nevoile
semenilor.
Profesiuni adecvate: Atunci când vă căutaţi o slujbă:
-animator, artist; -încercaţi să nu luaţi în nume personal
-recrutor; posibilele refuzuri sau critici;
organizator de activităţi recreativ; -încercaţi să luaţi decizii bazate numai pe
-lucrător în publicitate sentimentele dvs. personale;
-logoped; -solicitaţi-vă un timp de reflecţie înainte dea
-audiolog; lua o hotărâre, pentru a vă asigura că oferta vi
-practicant al terapiilor alternative; se potriveşte cu adevărat;
dietetician, nutriţionist -fiţi atent nu doar la oamenii cu care intraţi in
-psiholog; contact, ci şi la detaliile si realităţile
-asistent social; înconjurătoare;
-cleric, preot; -nu vă rezumaţi la a accepta ceea ce vi se
-psihopedagog; spune, solicitaţi informaţiile despre slujba sau
-educator, profesor despre firma respectivă