Sunteți pe pagina 1din 1

Întrebari de rezolvat seminar 23.03.

2020
1. Evaluarea formativă se realizează prin verificarea tuturor elevilor din întreaga materie.

2. Evaluarea iniţială stabileşte un „diagnostic” pe baza de probe orale şi lucrări scrise.

3. Randamentul şcolar defineşte rezultate raportate la obiective; de aceea, exprimă nivelul


desfăşurării activităţii apreciat prin termeni de eficacitate.

4. Randamentul şcolar defineşte rezultate raportate la obiective; de aceea, exprimă nivelul


desfăşurării activităţii apreciat prin termeni de eficienţă.

5. Norma descrie performanţa medie a grupului, formulată sub formă de standard.

6. Criteriul face referire la comportamentul prescris de obiectiv.

7. Norma face referire la comportamentul prescris de obiectiv.

8. Sensul pe care il da utilizarea termenului de assessment (lb.engl.) sugereaza o bogata sursa de


informaţii despre ceea ce s-a întâmplat pe parcursul învăţării.

9. Activităţile evaluative sunt capabile să realizeze cunoaşterea şi aprecierea schimbărilor produse la


elevi în toate planurile personalităţii lor (cognitiv, volitiv, afectiv-atitudinal, creativ s.a.),

10. Activităţile evaluative sunt capabile să realizeze cunoaşterea şi aprecierea schimbărilor produse la
elevi doar in planul achiziíilor cognitive.