Sunteți pe pagina 1din 3

Disciplina:Istorie

Data: 31.03.2020

Partidele politice în perioada interbelică

În perioada interbelică, viața politică a fost impulsionată de numeroase partide politice. Printre cele mai importante
se numără:

Partidul politic Anul Conducătorul Program politic (principii)


înființării
Partidul Național *a fost cel mai puternic partid din perioada interbelică
Liberal (PNL) 1875 Ion I.C Brătianu *punea accent pe industrializarea și dezvoltarea țării
*sprijinea burghezia
*punea accent pe agricultură
Partidul Național *considera țărănimea cea mai importantă clasă deoarece
Țărănesc (PNȚ) 1926 Iuliu Maniu era cea mai numeroasă
*s-a opus instaurării regimului comunist în 1947, iar

1
membrii acestuia au fost arestați și persecutați
*susținea multinaționalismul
Partidul Comunist Gheorghe *promova o politică antiromânească, dorind dezmembrarea
Român (PCR) 1921 Cristescu statului creat în 1918; din această cauză a fost interzis, dar a
continuat în ilegalitate
Mișcarea Legionară
A avut mai multe
denumiri: *promova antisemitismul (eliminarea tuturor evreilor din
*Liga Apărării armată, administrație și universități)
Național- Creștine 1923 A.C. Cuza *susținea valorile creștine românești: dragostea față de țară,
*Legiunea unitatea, lupta dreaptă, jertfa și adevărul
Arhanghelului 1927
Mihail Corneliu Zelea
*Garda de Fier 1930 Codreanu
*Partidul „Totul
pentru țară” 1935
Alte partide politice din perioada interbelică au fost:

 Partidul Poporului – condus de generalul Alexandru Averescu

2
 Partidul Național Democrat –condus de Nicolae Iorga
 Partidul Social Democrat – condus de Constantin Titel Petrescu
 Partidul Național Creștin – condus de Octavian Goga