Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE SUCEAVA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ


CONTABILITATE AUDIT FINANCIAR ȘI EXPERTIZĂ CONTABILĂ, ICMP 1

TEMĂ DE CONTROL
Societatea „BETA” are ca obiect principal de activitatea fabricarea produselor din porțelan. Aceasta a fabricat 5.000 de seturi de ceai, efectuând mai
multe cheltuieli și operațiuni, printre care:
- cheltuieli cu materia primă necesară: 450.000 lei;
- cheltuieli cu salariile muncitorilor direct împlicați în procesul de producție: 250.000 lei (pentru fiecare set de ceai obținut câte 50 de lei);
- cheltuieli cu salariul șefului de secție care coordonează activitatea de producție: 60.000
- amortizarea mașinilor și utilajelor utilizate în activitatea de producție 15.000 lei/an;
- cheltuieli cu energia electrică: 140.000 lei (105.000 lei alocate procesului tehnologic de fabricație și 35.000 lei alocate celorlalte secții);
- cheltuieli cu apa consumată: 15.000 lei (12.000 lei alocați procesului tehnologic și 3.000 lei alocați altor secții).
- cheltuieli cu verificarea calității: 10.000 lei/an
- cheltuieli cu publicitatea: 20.000 lei/an
- cheltuieli cu salariul managerului general: 85.000 lei/an.
În perioada analizată s-au vândut 4.800 seturi de ceai la un perț unitar de 300 lei/set.
CERINȚE
1. Clasificați fiecare tip de cheltuială enumerată anterior în una din următoarele categorii: directe – indirecte, fixe – variabile și ale perioadei.
2. Determinați costul de producție și costul complet de întreprindere.
În perioada analizată s-au vândut 4.800 seturi de ceai la un perț unitar de 300 lei/set.
3. Să se determine rezultatul exercițiului ținând cont de gruparea cheltuielilor după funcțiile întreprinderii și după comportament.
4. Determinați rezultatul în situația în care s-au vândut: a) 3.000 de seturi de ceai din porțelan; b) 5.000 de seturi de ceai din porțelan.
5. Să se realizeze o previzionare a costului total si a rezultatului pentru următoarele nivele de activitate: 3.000 seturi de ceai din porțelan, 4.000,
5.000, 6.000, 7.000, 8.000 seturi de ceai din porțelan. Costuri variabile sunt de 163,4 lei/bucată, costuri fixe fiind de 228.000 lei pentru fiecare
5.000 DE BUCĂȚI produs finit (seturi ceai din porțelan).

Ch. de producție
Ch. ale perioadei TOTAL
TOTAL Cost
Ch. ale
Elemente de calcul Ch. de complet
Ch. Directe Ch. Indirecte perioadei
producție Ch. generale de
Ch. de desfacere
administratie
Fixe Var. Fixe Var. Fixe Var. Fixe Var.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=5+10
1. Cheltuieli cu materiile
– 450.000 – – 450.000 – – – – – 450.000
prime
2. Cheltuieli cu salariile
– 250.000 – – 250.000 – – – – – 250.000
muncitorilor
3. Cheltuieli cu salariile
– – 60.000 – 60.000 – – – – – 60.000
șefului de secție
4. Cheltuieli cu
– – 15.000 – 15.000 – – – – – 15.000
amortizarea
5. Cheltuieli cu energia – – – 105.000 105.000 35.000 – – – 35.000 140.000
6. Cheltuieli cu apa – – – 12.000 12.000 3.000 – – – 3.000 15.000
7. Cheltuieli cu
10.000 – – – 10.000 – – – – 10.000
verificarea calității
8. Cheltuieli cu
– – – – – – – 20.000 – 20.000 20.000
publicitatea
7. Cheltuieli cu salariile
– – – – – 85.000 – – – 85.000 85.000
managerului

2
TOTAL 10.000 700.000 75.000 117.000 902.000 123.000 – 20.000 – 143.000 1.045.000
902.000/5.000=180.4 lei/set-Tot. ch. de producţie/set

817.000/5000=163.4 lei/set –Ch. variabile/set

228.000-Ch. fixe

85.000- Ch. de producţie fixe

143.000-Ch. ale perioadei fixe

Contul de profit și pierdere cu gruparea cheltuielilor după funcțiile întreprinderii

Elemente de calcul Număr de seturi vândute


4.800 3.000 5.000

Cifra de afaceri 1.440.000 900.000 1.500.000


Costul bunurilor vândute 865.920 541.200 902.000
Marja brută 574.080 358.800 598.000
Ch. de desfacere 123.000 123.000 123.000
CGA 20.000 20.000 20.000
Rezultat 431.080 215.800 455.000

3
Contul de profit și pierdere cu gruparea cheltuielilor după comportament:

Elemente de calcul Număr de seturi vândute


4.800 3.000 5.000
Cifra de afaceri 1.440.000 900.000 1.500.000
Cheltuielile variabile 817.000 817.000 817.000
Marja pe costuri variabile 623.000 83.000 683.000
Cheltuieli fixe 228.000 228.000 228.000
Rezultat 395.000 -145.000 455.000

Elemente 3.000 seturi 4.000 seturi 5.000 seturi 6.000 seturi 7.000 seturi 8.000 seturi
Cifra de afaceri 900.000 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.100.000 2.400.000
Costuri variabile 490.200 653.600 817.000 980.400 1.143.800 1.307.200
Costuri fixe 288.000 288.000 288.000 576.000 576.000 576.000
Rezultat 121.800 258.400 395.000 243.600 380.200 516.800
Elemente de calcul Număr de seturi produse
3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Cifra de afaceri 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000

4
Ch. de productie 163.4
variabile/set
Ch. de producţie variabile 490.200 653.600 817.000 980.400 1.143.800 1.307.200
Ch. de producţie fixe 85.000
Ch. de productie fixe/set 28,33 21,25 17,00 14,17 12,14 10,63
Tot. ch. de productie/set 191,73 184,65 180,40 177,57 175,54 174,03
Costul bunurilor vândute 920.320 886.320 865.920 852.320 842.606 835.320
Marja brută 519.680 553.680 574.080 587.680 597.394 604.680
Tot. ch. ale perioadei 143.000
Rezultat 376.680 410.680 431.080 444.680 454.394 461.680

TERMEN DE PREDARE PE PLATFORMA GOOGLE CLASSROOM PÂNĂ LA DATA DE SEMINAR (20.03.2020)

5
6