Sunteți pe pagina 1din 2

Afectiunile parodontiului

1. CM Numiți țesuturile ce constituie parodonţiul:


a) +gingia
b) +periodontul
c) dentina radiculară
d) ţesutul osos a maxilei şi mandibulei
e) +cementul

2. CS Precizați soluţia pentru estimarea indicelui PMA:


a) 2% metilen blau
b) 30% azotat de argint
c) +Shiller-Pisarev
d) Iodinol
e) fucsină

3. CS Clarificați valorile indicelui PMA ce corespund formei uşoare a gingivitei:


a) +<10%
b) <30%
c) >50%
d) 30-60%
e) >60%

4. CS Indicaţi valorile indicelui PMA ce corespund formei medii a gingivitei:


a) <10%
b) <30%
c) >50%
d) +30-60%
e) >60%

5. CS Evidențiați valorile indicelui PMA ce corespund formei grave a gingivitei:


a) <10%
b) <30%
c) >50%
d) 30-60%
e) +>60%

6. CM Selectați măsurile pentru prevenirea afecţiunilor parodonţiului:


a) +instruirea igienică
b) +prevenirea anomaliilor dento-maxilare
c) +depistarea şi corectarea inserţiei ţesuturilor moi la oasele faciale
d) +indepărtarea plăcii bacteriene de pe suprafeţele aproximale ale dinţilor
e) administrarea endogenă a preparatelor fluorului

7. CS Precizați cea mai importantă perioadă pentru prevenirea afecţiunilor parodonţiului,


condiţionată de defenitivarea statutului hormonal:
a) perioada de sugar
b) perioada antenatală
c) +perioada prepubertară
d) perioada pubertară
e) perioada preşcolară

8. CS Numiți indicele pentru aprecierea frecvenţei şi intensităţii afecţiunilor parodonţiului:


a) co
b) COA
c) PMA
d) +CPITN
e) OHI-S (Green-Vermillion)

9. CS Evidențiați indicele pentru aprecierea gravităţii gingivitei:


a) co
b) COA
c) +PMA
d) CPITN
e) OHI-S (Green-Vermillion)

10. CM Selectați ce componente include parodonţiul:


a) ţesutul osos a maxilei şi mandibulei
b) palatul dur
c) +periostul şi ţesutul osos al alveolei
d) glandele salivare
e) +periodontul