Sunteți pe pagina 1din 4

Tehnici şi instrumente

ale calității
1. Grafice
 Grafice de bare

 Grafice de linii

 Grafice de sectoare

 Grafic Gantt
2. Histograme

3.
3.
3.
3. Diagrame de corelație

 Corelaţie pozitivă

 Corelaţe negativă

 Fără corelaţie

4. Analiza prin stratificare


5. Diagrama cauză-efect (Ishikawa)
6. Diagrama Pareto

7. Fişă de control