Sunteți pe pagina 1din 5

Amino acizi. Peptide. Proteine.

Amino acizi - sunt compuşi cu funcţiuni mixte


Grupări funcţionale- grupa carboxilică -COOH
-grupa -NH2

Nomenclatură:

Aminoacizii naturali: ALFA-aminoacizi


AA naturali (alfa) -optic activi ( au C asimetric) - ​molecule chirale
Glicocolul ( glicina ) - optic inactiv ( fără C asimetric )- ​moleculă achirală

Aminoacizi esenţiali (8/9)- AA ce nu pot fi sintetizaţi de organismul uman - aport


exogen (alimente)
LISINA - sursa de acetilCoA
VALINA
FENILALANINA- precursor de tirozină, catecolamine (adrenalina/noradrenalina)
TREONINA
TRIPTOFAN - mediatorii SNC -serotonina
METIONINA- intermediar în sinteza cisteinei
LEUCINA - are acceaşi cale de biosinteză în plante ca şi valina
IZOLEUCINA
HISTIDINA ​( după unii autori este condiţionat esenţială

1.Caracterul amfoter al aminoacizilor ( -COOH + -NH2 în acceaşi moleculă ):

-în soluţie, amino-acizii sunt disociaţi cu formare de amfiioni


pHi= pH izoelectric = pH-ul la care disociaţia acidă a AA = cu disociaţia bazică

-Comportare în câmp electric - funcţie de pH-ul mediului:


1. Mediu acid: AA sub formă de ​CATION ​( NH3​+ ​ ) care migrează spre ​CATOD
(negativ)
2. Mediu bazic : AA sub formă de ANION ( COO​-​) care migrează spre ANOD
(pozitiv)

Soluţiile de AA sunt soluţii tampon- pH-ul lor rămâne constant la adaosul


unor cantităţi limitate de acizi sau baze, acestea fiind neutralizate de
aminoacid:
-AA monoamino-monocarboxilici - 2 sisteme
-AA dinamo- monocarboxilici, monoamino-dicarboxilici- 3 sisteme

Ssistem tampon: - acid slab (RCOOH)+ sarea acidului cu o bază tare, bază
slabă ( RNH2​ ​+ sarea bazei cu un acid tare)

Reacţii datorate grupei carboxil ( -COOH)- comune cu ale acizilor carboxilici


-Formare de săruri cu compuşii cu caracter bazic ( metale, oxizi metalici, baze)
-Transformarea în derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici ( esteri, anhidride,
amide etc.)

Esterificare:

Reacţii datorate grupei amino ( NH2)- comune cu ale aminelor alifatice şi/sau
aromatice:
-Formarea de săruri cu acizii care duce la -NH3​+​X​-
-Acilare- cu ​cloruri ​şi ​anhidride de acizi​, ​acizi carboxilici​ - AA acilaţi la
azot
-Alchilări- cu halogenuri sau sulfaţi de alchil ( ex. (CH3)2SO4)- AA alchilaţi la
azot

derivat cuaternar - BETAINĂ

-Reacţia cu acidul azotos (azotit de sodiu şi HCl)- hidroxiacizi, azot molecular


Peptide 

-rezultă prin condensarea/ policondensarea alfa-AA

Oligopeptide - între 2 şi 10 resturi de monomer


Polipeptide - între 11 şi 50 resturi de monomer
Proteine - gradul de plicondensare e mai mare de 50

Peptide simple​ - formate prin condensarea celuiaşi AA


Peptide mixte ​- formate din resturi ale unor aminoacizi diferiţi

Legătura peptidică - legătură amidică ( -CO-NH- )


Primul AA reacţionează cu -COOH (NH2 liber) - se numeşte AA N- terminal
Ultimul AA are gruparea COOH liberă - se numeşte AA C-terminal

Peptidele formate ​numai ​din AA monoamino-monocarboxilici au ​doar ​un COOH


terminal şi o grupă -NH2 terminală

Proteine 

-Criterii de clasificare : solubilitate, structură , compoziţie, comportare chimică, rol


biologic
- Proteine simple dau la hidroliză numai aminoacizi ( ex. albumina din serul sanguin)
-Proteine conjugate, heteroproteine, (proteide) - dau la hidroliză şi compuşi
neproteinici:
1. Glucide, zaharide (glicoproteine) - fibrinogen
2. lipide (lipoproteine) - enzime, antigeni, proteine de membrană
3. acizi nucleici ( nucleoproteine) - histone
4. esteri fosfonici (fosfoproteine) - caseina (lapte)
5. metale (metaloproteine) - hemoglobina

Proteine fibroase (scleroproteine, proteine structurale) (practic insolubile în


apă)
ex. fibrina în sânge, fibroina în mătase, keratina din unghii şi păr, colagenul din
ţesuturi de legătură , piele etc, elastina, proteinele musculare ca miozina

Proteinele globulare ( în general solubile/parţial solubile în apă care formează


soluţii coloidale:
ex. hemoglobina, albumina, globulinele din plasmă, gluteinele din cereale,
fibrogen, caseina, hormonii proteici ca insulina, enzime ca ribonucleaze
! Fibrogenul prin hidroliza parţială se transformă în fibrina insolubilă

Proteine care nu pot fi hidrolizate fiziologic de enzime digestive (


transformate în AA constituienţi): keratina

Denaturarea proteinelor ( degradarea ireversibilă/reversibilă):


- agenţi fizici​ - temperatura, radiaţii, ultrasunete, agenţi mecanici
- agenţi chimici ​- acizi tari, baze tari, electroliţi, metale grele,
detergenţi

Structura primară a proteinei - succesiunea de legare a AA ( cunoaşterea


felului de AA componenţi ai unei peptide sau proteine şi a ordinei lor de legare.
Structura secundară a proteinei e determinată de apariţia legăturilor de
hidrogen inter- şi intra- moleculare cu participarea legăturilor amidice din peptide (
pe un singur lanţ). Catena peptidică adoptă o conformaţie răsucită sub formă de elice
sau una încreţită / plisată.
Structura terţiară a proteinelor ( aflate sub formă de elice) se
datorează stabilirii de legături între lanţurile laterale ale catenei polimere: forţe van
der Waals de inducţie şi dispersie, legături de hidrogen, ion-ion, ion-dipol,
electrovalente şi chiar legături covalente ( punţi -S-S generate prin oxidarea
resturilor de cisteină)
Structura cuaternară ( supramoleculară ) a proteinelor reprezintă un
mod superior de organizare şi agreare cu participarea mai multor tipuri de elici alfa.
Ele se realizează cu intervenţia aceloraşi forţe care determină structura terţiară, dar
de această dată stabilite între catene (elici) diferite.

Enzime 

● Proteine sau proteide naturale ce catalizează reacţiile biochimice din


organism
● Au rol de catalizator al unor procese biochimice
● Măresc viteza de reacţie
● Activitatea este dependentă de temperatură, pH, co-factori ( ioni
metalici), coenzime ( îşi îndeplinesc funcţia catalitică asupra
substratului numai în prezenţa unei enzime) , specificitate de substrat.

După tipul reacţiei la care participă:


● Hidrolaze - hidroliză
● Transferaze - transferă grupări funcţionale ( ex. metil-transferaze,
acil-transferaze)
● Ligaze - leagă noi molecule ( ex. ADN- ligaze)
● Oxidaze, Dehidrogenaze - oxidează ( ex. Alcool-dehidrogenaza)
● Reductaze, Hidrogenaze ( reduc, hidrogenează)
● Polimeraze ( ADN- polimerează)

S-ar putea să vă placă și