Sunteți pe pagina 1din 17

FORMULARUL CERERII DE FINANȚARE

Titlul proiectului
Obţinerea de profit prin creşterea şi exploatarea râmelor
ACRONIM
Râmasic Park
RE
TA
CE
R
CE
I OI
CS
AN

1
REZUMATUL PROPUNERII DE PROIECT:

Acest proiect propune extinderea unei piețe foarte slabe din Romania, aceea a fermelor de
râme. Creșterea râmelor ar putea fi extrem de importantă în această țară, ținând cont că este
predominata de dezvoltare prin agricultură. Avantajele unui astfel de proiect sunt vaste și
semnificative.

Astfel, concurența este foarte scăzută, iar afacerea are un grad mai mare de reușită.

Ferma se va axa în principal pe:


- procurarea de momeală pentru industria pescărească
- deșeurile organice lăsate in urmă de aceste vietăți.

1. DATE DE IDENTIFICARE

Informaţii instituţie

Denumire instituţie
Numele
FERMA DE RAME
instituţiei
RE
TA
CE
R
CE
I OI
CS

Reprezentant
AN

Ştefan Lăscae
legal
Organizaţie
X Mică Mijlocie Mare
R&D
Companie  
Tipul      
privată
organizaţiei
Cod unic de
Tipul Cod
identificare 4183199 UNI 7219
organizaţiei CAEN
(CUI)
Splaiul Independentei 313, Sector 6,
Adresa Oraş  Bucuresti
RO-060042
Telefon + 4021-402 94 65 Fax  + 4021-402 94 65 Email contact@fermarame.ro
Web site  www.ferma-rame.ro
Director de proiect
19712142959
Numele Lăscae Prenumele  Ştefan CNP
02
Email  stefanlascae@gmail.com Telefon: 0744604562 Fax +4021-402 69 69

2
2. INFORMAȚII PRIVIND PROIECTUL

Date generale
Programul Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (CDI)

Subprogramul S1 Dezvoltare

Domeniul în care se
Mediu si agricultura
încadrează proiectul

Durata proiectului:
(Max. 24 de luni):

18
RE
TA
CE
R
CE
I OI
CS
AN

3
3. DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1. Importanța şi relevanța proiectului

Urmând modelul de afacere prezent în țări estice precum China sau Japonia, putem
deduce foarte ușor că fermele de râme au devenit o opurtunitate uriașă de profit, atât pe plan
material cât și al mediului înconjurător, datorită costurilor reduse și al cererii ridicate în ce
privește produsele generate, dar și al avantajelor multiple generate asupra mediului.
În țara noastră această afacere este practicată la un nivel foarte mic, având doar câțiva
importatori și crescători de rame, însă se anunță ca fiind promițătoare pentru persoanele care
dețin o suprafață de teren.
Viermicultivarea este o metodă biologică de prelucrare a deșeurilor organice cu ajutorul
viermiculturii (râmelor). Ea se bazează pe capacitatea biologică a râmelor de a folosi în calitate
de hrana diverse genuri de deșeuri organice din agricultură, industria alimentară, de la abatoare,
industria lemnului, deșeurile menajere, transformandu-le în îngrășăminte organice prețioase -
biohumus (biocompost, viermicompost). Un rol special aparține deșeurilor acumulate în
localitățile rurale,care se caracterizează prin conținutul în ele a unei părți considerabile de
substanțe organice extrem de prețioase pentru agricultură. În localitățile rurale o pondere mare în
volumul deșeurilor organice o au cele animaliere.
Una dintre căile de soluționare a acestei probleme este viermicultura, care este un bun
transformator al deșeurilor organice în biohumus. În calitate de transformator al deșeurilor
organice servește râma, Hibridul roșu de California, care folosește în procesul de nutriție diverse
RE
TA
CE
R
CE
I OI
CS
AN

genuri de deșeuri organice, care au trecut etapele procesului de fermentare


Ferma de râme rezolvă problema deșeurilor din gospodărie fară să genereze efecte
negative asupra mediului. Humusul produs de râme este cel mai bun îngrășământ oraganic
cunoscut până în prezent, ideal pentru producătorii de hrană Bio, horticultură, silvicultură,
legumicultură , înlocuind atât îngrășămintele organice precum și pe cele chimice. Mai mult, oferă
o materie primă esențială, îngrășământul natural, pentru producătorii de legume și de fructe bio
la prețuri mai mici și cu sporuri deproductivitate mai mari decât cele obținute prin utilizarea
îngrășămintelor tradiționale. Și cum produsele bio sunt din ce în ce mai cerute la noi și în
străinătate, folosirea îngrășământului natural reprezintă o condiție esențială pentru aceste afaceri.
Astfel, prin construirea unei ferme de râme, anticipezi creșterea cererii pentru îngrășământul
natural care se va manifesta în următorii ani.
Scopul principal al viermicultivăsrii este prelucrarea completă a deșeurilor organice,
obținerea biohumusului și ameliorarea situației ecologice, dar, în calitate de direcție auxiliara
este obținerea adaosului proteic pentru rația de hrană a animalelor. Așadar, tehnologia propusă
poate fi aplicată în orice tip de gospodării (fermă, gospodării particulare și de fermieri), nu
necesită cheltuieli mari și poate fi organizată în aer liber.

4
3.2. Descrierea tehnică şi ştiintifică a proiectului

Importanța râmelor în protejarea mediului înconjurător poate fi majoră în condițiile


actuale în care depozitarea deșeurilor este din ce în ce mai costisitoare. Pornind de la faptul că
fiecare individ lasă zilnic cca 800gr deșeuri solide, asta înseamnă că într-un oraș de 100.000 de
locuitori se aruncă cca 80t de gunoi din care 55% este de proveniență anorganică și 45% deșeuri
organice.

Această cantitate de 36 t de deșeuri organice se poate procesa într-o zi de către 36 mil de


râme care ocupă o suprafață de numai 720 mp. În urma procesării se produc 7.700 t de humus pe
an care poate fi utilizat apoi în parcuri, zone verzi, helestee etc. Prețul unei astfel de procesări
este la 25% din prețul clasic al arderii.

Unul din avantajele importante ale creșterii ramelor este și îmbogățirea solului prin
introducerea acestora în pământ pe terenuri degradate, iazuri de decantare etc. S-a constatat că
1.000 de rame produc 600gr de humus pe zi pe mp.

Hibridul roșu de California se folosește intensiv pentru pescuitul sportiv, reprezintă o


hrană extraordinara pentru pasările de casă (care ajung foarte rar la proteinele naturale pe care le
conțin râmele) și se folosește cu mare succes pentru întreținerea oricărui tip de gazon (din parcuri
și stadioane).
RE
TA
CE
R
CE
I OI
CS
AN

Importanța sa în agricultură este majoră, produsele crescând mult mai repede, mai mari și mai
sănătoase. Din râme se obține făină proteică de cea mai bună calitate care se folosește ca adaos în
toate concentratele ce se administrează animalelor.

3.3. Obiectivele proiectului

Obiectiv principal:

- Construirea unei ferme de râme în scopul producerii de îngrășământ natural și momeală de


pește.

Obiective secundare:

-Creșterea râmelor pentru industria momelilor.


-Reciclarea deșeurilor organice ale fermei.
-Înființarea unei afaceri.

5
3.4. Beneficiarii direcți ai proiectului
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt pasionaţii de pescuit şi patronii magazinelor cu
articole pescăreşti, dar şi agricultorii întrucât ferma de râme va ajuta la fertilizarea solului.
Ambele categorii de beneficiari se încadrează în clasa privată, amatorii de pescuit reprezentând
categoria mică si antreprenorii din domeniul agricol fiind încadraţi în clasa mijlocie.

3.5. Lista activităților proiectului

A Etape/ Denumirea Data de Durata activităţilor Rezultate


n Activităţii finalizare a cuantificate
etapei Durata Data Data
totală începere finalizare

(nr. luni) (Luna) (Luna)

1 2 3 4 5 6 7

Construirea fermei 02.07.2020 6 01 07 12000

Cautarea spaţiului potrivit 03.02.2020 1 01 02


Angajarea personalului
responsabil cu construcţia
02.07.2020 5 02 07
RE
TA
CE

şi realizarea fermei
R
CE
I OI
CS
AN

Găsirea angajatilor şi
aprovizionarea cu
08.10.2020 4 07 12 3600
materie primă

Recrutarea şi angajarea
personalului 11.09.2020 3 07 09
Procurarea materiei prime
08.10.2020 1 09 10
Realizarea afacerii
15.06.2021 8 10 6 203600
Punerea în funcţiune a
fermei 12.11.2020 1 10 11
Găsirea potenţialilor
clienţi 29.12.2020 1 11 12
Creşterea râmelor şi
fertilizarea solului 20.05.2021 5 12 05
Aprovizionarea clienţilor
cu produsul fint 15.06.2021 1 05 06

6
3.6. Descrierea activităților

În cadrul primei activităţi se va căuta un spaţiu adecvat pentru amplasarea fermei, ţinând
cont de zonă şi factorii de mediu. Următoare activitate va consta în recrutarea unor moncitori
calificaţi pentru construcţia fermei.
Odată ce construirea fermei a fost efectuată, ne vom axa pe căutarea de personal pentru
desfăşurarea activităţilor in cadrul fermei. Cea de a doua activitate din cadrul acestei etape va
fi reprezentată de studiul pieţei şi alegerea materiei prime optime.
A treia etapă va debuta prin punerea propriu-zisă în funcţiune a fermei. Din momentul în
care afacerea va porni vom căuta potenţiali clienţi pentru vânzarea produselor. După ce am
încheiat contractele cu clienţii ne vom axa pe realizarea procesului de creştere şi vânzare a
materiei prime.

3.7. Realizarea diagramei Gantt a proiectului

RE
TA
CE
R
CE
I OI
CS
AN

7
3.8. Riscuri

Descrierea riscului Probabilitate Impact Măsuri de prevenire/


Managemetul riscului
Inundaţii Mică Major Realizarea de măsuri structurale de
protecţie, care să reziste la creşterea
nivelului apei
Alunecări de teren Mică Major Poziţionarea fermei într-o zonă
puţin predispusă la astfel de
fenomene

3.9 Resursele umane alocate proiectului

Echipa de management a proiectului


Nr. Nume și prenume Poziția în proiect Zile/om Responsabilităţi
crt. alocate
1 Ştefan Lăscae Manager 379 Gestionare şi
supervizarea
proiectului
2 Sbârcea Emilian Manager de resurse 379 Gestionarea
capitalului şi a
cheltuielilior
RE
TA
CE
R
CE
I OI
CS
AN

3 Bîrlădeanu Adrian Cosmin Supervizor al forţei 379 Supravegherea


de muncă angajaţilor pe
parcursul
desfăşurării
proiectului

Echipa de implementare a proiectului


Nr. Nume și prenume Poziția în proiect Zile/om Responsabilităţi
crt. alocate
1 Ciobanu Gabriel Tehnician agricol 207 Selectarea şi
prelucrarea
materiei prime
2 Conanenco Paul Şofer responsabil cu 207 Aprovizionarea
transportul cu materie primă
şi transportul
produselor
3 Priu Dragoş Responsabil cu 207 Verificarea şi
întreţinerea asigurarea bunei
echipamentului funcţionări a
instalaţiilor
8
4. BUGETUL PROIECTULUI

Nr. Categorii de cheltuieli An 1 An 2 Total


(lei)
1. Cheltuieli cu personalul (inclusiv taxele de 120 60 000 180 000
angajator) 000
2. Cheltuieli cu logistica 43 800 15 400 46 200
2.1. Cheltuieli de capital 5 200 2 600 7 800
2.2. Cheltuieli privind stocurile 5 600 2 800 8 400
2.3. Cheltuieli cu serviciile executate de terţi 33 000 10 000 43 000
3. Cheltuieli de deplasare (transport, cazare, diurnă, 5000 2 500 7 500
taxe participare, asigurări de sănătate, taxe viză)
4. Cheltuieli indirecte (regia) 30 000 15 000 45 000
(25 % din totalul costurilor de personal)
TOTAL (1+2+3+4) 198 92 900 291 700
800
RE
TA
CE
R
CE
I OI
CS
AN

Restricţii în realizarea bugetului proiectului:


1. Cheltuielile de capital nu trebuie să depăşească 30% din valoarea finanţării.
2. Cheltuielile cu sevicii executate de terţi nu pot depăşi 15% din valoarea finanţării.
3. Cheltuielile de deplasare nu vor depăşi 15% din valoarea finanţării.
4. Cheltuielile indirecte nu vor depăşi 25% din valoarea cheltuielilor cu personalul.

1. Cheltuieli cu personalul
Am decis sa alocam un buget lunar de 10 000 RON pentru cheltuieli salariale si
contributiile salariale catre stat.
2. Cheltuieli cu logistica
2.1 Cheltuieli de capital
 Instalatie de udare: 1000 RON
 Unelte folosite in prelucrare: 3000 RON
 Fabricarea unor paturi pentru rame: 8 X 150= 1 200 RON
9
2.2 Cheltuieli privind stocurile
 Consum de apa lunar: 300 RON/ luna => 3 600 RON/ an
 Achizitionarea ramelor anual
20 kg de rame, la pretul de 100 RON/ kg => 2 000 RON/ an
2.3 Cheltuieli cu serviciile executate de terti
 Intretinerea, reparatiile, chiria si asigurarile, calculate la suma de 20 000 RON/ an
 Am alocat un buget de 12 000 RON pentru constructia fermei la inceputul afacerii

3. Cheltuieli de deplasare
Am inclus transportul materiei prime la achizitionare si al deseurilor organice rezultate in
cadrul procesului, estimand aceasta suma la 5 000 RON/ an.

4. Cheltuieli indirecte
Am stabilit o valoare de 25% din valoarea cheltuielilor cu personalul.
25% din 120 000= 30 000 RON
RE
TA
CE
R
CE
I OI
CS
AN

5. LISTA ACTIVELOR DE ACHIZIŢIONAT PRIN PROIECT


10
5.1 Lista activelor fixe corporale de achiziționat

Nr. Denumire Nr. buc. Caracteristici tehnice


crt.
1 Terenul 1 Suprafaţă
2 Utilaje 1 Uzură, Data de fabricare

5.2 Lista activelor fixe necorporale de achiziționat

Nr. Denumire Nr. buc. Caracteristici tehnice


crt.
1 Mărci comerciale 1 Numele mărcii
2 Cheltuieli de 1 Cheltuieli pentru
dezvoltare publicitate
RE
TA
CE
R
CE
I OI
CS
AN

11
Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE Lăscae Ștefan Theodor


Splaiul Independenței, nr. 290, București, 107250, România
0244 384 783 0720580457
stefanlascae@gmail.com
www.ramassic-park.ro
stefan_lascae@yahoo.com

Sexul Masculin | Data naşterii 14/12/1997 | Naţionalitatea Română

POZIŢIA Manager de proiect

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
RE
TA
CE
R
CE
I OI
CS
AN

2019-Prezent Manager
Ferma de Râme, www.ramassic-park.ro
▪ Scrieţi principalele activităţi şi responsabilități
Mediu și dezvoltare

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2011-2015 Colegiul Național Niclae Grigorescu, Câmpina

2015-2019 Facultatea de Automatică Și Calculatoare, Universitatea Politehnică din


București

COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Română

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral


Engleză C1 C2 C1 B2 C1

12
Franceză B2 B2 B2 B1 B1

Competenţe de comunicare  bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie

Competenţe  competențe acumulate pe baza proiectelor individuale sau in echipa la care am luat
organizaţionale/manageriale
parte

Competenţe informatice  baze stabile ale informaticii dobândite pe parcursul facultății


 Microsoft Office
 SQL, MATLAB, C/ C++

Permis de conducere Categoria B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Valabile la cerere
RE
TA
CE
R
CE
I OI
CS
AN

Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE Sbârcea Emilian


[Toate câmpurile CV-ului sunt opţionale. Ştergeţi câmpurile goale.]

13
Bucureşti ,sector 6, Bulevardul Iuliu Maniu, Bl 4 Scr B Ap 17
0753478801
emilian.barcea”zahoo.com
Sexul M Data naşterii 19/06/21997 Naţionalitate român

LOCUL DE MUNCA PENTRU


CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT Manager de resurse în cadrul companiei de creştere si exploatare a râmelor
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Scrieţi datele (de la - până la) Manager de resurse


Tesla Inc (Silicon Vallez)
 Gestionarea bugetului, calculul salariilor angajaţilor şi asigurarea obţinerii de profit
Tipul sau sectorul de activitate Sectorul Auto

Apple Inc(Cupertino, California USA)


 Gestionarea bugetului, calculul salariilor angajaţilor şi asigurarea obţinerii de profit
Tipul sau sectorul de activitate Sectorul IT
RE
TA
CE
R
CE

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
I OI
CS
AN

Scrieţi datele (de la - până la) Doctorat în ştiinţe economice Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi
Barcelona School of Economics, Barcelona
▪ Studii economice şi management internaţional

COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Română

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral


Engleză Avansat Avansat Avansat Avansat Avansat
Cambridge C2
Germană Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu
B2
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie


Competenţe
organizaţionale/manageriale
Competenţe dobândite la locul de Experienţă în comunicare obţinută prin experienţă la locul de muncă muncă
muncă

14
Competenţe informatice  baze stabile ale informaticii dobândite pe parcursul facultății
 Microsoft Office
 SQL, MATLAB, C/ C++

Permis de conducere Nu deţin


INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii Mentionaţi publicaţiile, prezentările, proiectele, conferinţele, seminarele, distincţiile, afilierile şi referinţele pe care
Prezentări le consideraţi relevante. Ştergeţi câmpurile irelevante din coloana stângă.
Proiecte
Conferinţe
Seminarii
Distincţii
Afilieri
Referinţe

RE
TA
CE
R
CE
I OI
CS
AN

Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE Scrieţi numele şi prenumele


[Toate câmpurile CV-ului sunt opţionale. Ştergeţi câmpurile goale.]
Scrieţi numele străzii, numărul, oraşul, codul poştal, ţara
0763495134
b.adrian.cosmin20@gmail.com
badriancosmin21.github.io

Skype: adrian.cosmin189

15
Sexul Masculin | Data naşterii 02/08/1998 | Naţionalitatea Română

LOCUL DE MUNCA PENTRU


CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT Supervizor forță de muncă
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

10.2016 – 06.2020 Diplomă de Licență


- Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB

COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Română

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral


RE
TA
CE
R
CE
I OI
CS
AN

Engleză B2 B2 B2 B2 B2

Franceză B1 B1 B1 B1 B1

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare - bune competenţe de comunicare dobândite prin participarea la numeroase voluntariate.
Competenţe - bune competențe manageriale/organizaționale. Am fost șef de grupă timp de 2 ani.
organizaţionale/manageriale
Competenţe informatice - Java
- JavaScript
- C/C++
- SQL
- Matlab
- Python
- HTML
- CSS

Permis de conducere - B

16
AN
CS
I OI
CE
R
CE
TA
RE

17