Sunteți pe pagina 1din 1

Numeral cardinal

Numeralul cardinal exprimă numeric cantitatea obiectelor.

 Propriu-zis - exprimă un număr abstract sau un număr de obiecte.

Pot fi:

1. simple (zero, unu, patru, trei, sută, mie, milion, miliard)


2. compuse (unsprezece, treisprezece, patruzeci).

 Colectiv - exprimă însoțirea, ideea de grup.

Exemple: amândoi, tustrei.

 Multiplicativ - arată de câte ori crește o cantitate sau se mărește o acțiune.

Exemple: îndoit, întreit, înzecit, dublu, triplu etc.

 Distributiv - exprimă repartizarea și gruparea numerică a obiectelor.

Exemple: câte unul, câte patru.

 Adverbial (de repetiție, iterativ) - indică de câte ori se îndeplinește o


acțiune.

Exemple: o dată, de două ori.

 Fracționar –exprimă parte dintr-un întreg.

Exemple: doime, zecime, sutime, miime.

1. NUMERAL CARDINAL: exprimă un număr . de exemplu: opt , zece , doi ,


o sută ...
2. NUMERAL ORDINAL: indică ordinea prin numărare de exemplu: al
doilea , al optălea , primul...
3. .NUMERAL COLECTIV: exprimă însoțire , indicând numărul de obiecte
din care este formată o colectivitate
de exemplu: amândoi , ambii , tustrei , amândurora ...
4. NUMERAL MULTIPLICATIV: indică în ce proporție crește o cantitate
sau o calitate de exemplu: înzecit , întreit , îndoit