Sunteți pe pagina 1din 4

Planul Național de Acțiuni pentru ultimii doi ani impus de Uniunea

Europeană spune că țara noastră trebuia să facă 18 acțiuni în domeniul


gestiunii deșeurilor, substanțelor chimice, poluării și pericolelor
industriale. Câte a realizat Moldova? Dintr-un motiv sau altul, au fost
implementate doar șapte.
Un audit privind gestiunea deșeurilor periculoase și de producție a scos la iveală faptul
că în Republica Moldova doar 10% din deșeurile reciclabile sunt recuperate, restul 90%
sunt transportate la gunoiști, fapt care poate genera riscuri majore de a aduce prejudicii
mediului și sănătății populației.Deși trebuia să fie creat un sistem integrat de gestiune a
deșeurilor conform „ierarhiei deșeurilor” bazat pe un mecanism complex, autoritățile
noastre nu au ținut cont nici de această cerință.În ultimii doi ani au fost cheltuite 67 de
milioane și 111 milioane de lei prin programul de colectare și distrugere a deșeurilor.
Pare o sumă mare, însă reprezintă doar 5 % și respectiv 22 % din mijloacele planificate
în acest scop.Din cauza că nu au implementat în termenii stabiliți strategia de gestionare
și din cauza neprofesionalismului și lipsei de responsabilitate, acoperirea cu servicii de
salubrizare este de 60 % la orașe și de doar 6 % în localitățile rurale. Într-un singur an,
pe teritoriul Moldovei au fost generate 4 milioane de tone de deșeuri, dintre care doar
600.000 au fost utilizate, un milion – nimicite sau scoase la gunoiști și peste 1,5
milioane de tone de deșeuri au rămas în stoc pe teritoriul unităților producătoare de
deșeuri. În Chișinău sunt exploatate 10 gunoiști cu suprafața de 43,4 hectare; Cahul – 45
gunoiști cu suprafața de 48,6 hectare și Bălți – trei gunoiști cu suprafața de 26,8 hecatre.
Auditul a constatat o situație ecologică excepțională privind depozitarea deșeurilor
generate în mun. Chișinău, datorită blocării accesului la poligonul amplasat în comuna
Țânțăreni, raionul Anenii Noi, care în prezent deține o capacitate liberă de stocare a
deșeurilor de circa 57 %.
Gestionarea deșeurilor, cunoscută și ca managementul deșeurilor, se referă la educația
privind colectarea, transportul, tratarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor. De obicei,
termenul se referă la materialele rezultate din activități umane și la reducerea efectului
lor asupra sănătății oamenilor, a mediului, sau aspectului unui habitat.[1]Gestionarea
deșeurilor are ca scop și economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea părților
recuperabile. Deșeurile gestionate pot fi atât solide, cât și lichide sau gazoase, precum și
cu diverse proprietăți (de exemplu radioactive), necesitând metode de tratare specifice
fiecărora.
______________________________________________________________
Deșeurile din ambele gospodării

Calculând cantitățile de deșeuri timp de o zi am ieși la concluzia că facem o cantitate de


deșeuri de aproximativ 4 kg din care jumate o putem recicla. Dacă incepem ca calcula
observăm că intr-o lună facem in jur de 120 kg iar intr-un an in jur de 1.470 t dar daca
jumate o reciclam primim in jur de 735 kg.
_____________________________________________________________________

Soluționarea problemei cu deșeurile

În Moldova, problemele de gestionare a deșeurilor vor fi rezolvate la nivel național.


Acest lucru este prevăzut de modificările aduse legislației în vigoare, pe care guvernul
le-a aprobat prin angajare de răspundere, transmite Noi.md. Potrivit modificărilor,
Autoritățile publice locale vor avea atribuții doar de colectare, de asigurare etapizată a
condițiilor pentru colectarea separată și transportarea deșeurilor. Iar Guvernul va avea
competențe extinse la nivel național în domeniul managementului deșeurilor. ,,În
discuțiile pe care le-am avut chiar în campania electorală cu primarii, am înțeles că nu
poate fi pusă această problemă doar pe umerii primarilor. De aceea, modificăm Legea
cu privire la deșeuri, astfel încît această obligațiune să fie nu doar pe seama
primarilor, dar și a administrației publice centrale. Ulterior, urmează să ducem la bun
sfîrșit proiectul și să rezolvăm această problemă mare pentru Republica Moldova’’, a
spus Pavel Filip. Modificările aprobate delimitează competențele în domeniul
administrării deșeurilor între Guvern, instituțiile subordonate și autoritățile
administrației publice locale. Aplicarea noilor prevederi legale se va realiza în limita
mijloacelor financiare alocate în bugetul de stat pentru acest domeniu.
______________________________________________________________________

Concluzii

În concluzie pot spune că poate peste vrio câțiva ani această problemă va fi soluționată
dacă vor înțelege și cetățenii că trebuie să facă mai puțin gunoi în mediul înconjurător.
______________________________________________________________________