Sunteți pe pagina 1din 3

LIVIU EUGEN ANTON

ALEXANDRU BAYA
Lucrare editată în cadrul grantului C.N.F.I.S cod 145

MECANICA FLUIDELOR,
MAŞINI HIDRAULICE
ŞI ACŢIONĂRI

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale


ANTON, LIVIU EUGEN
Mecanica fluidelor, maşini hidraulice şi acţionări /
Liviu Eugen Anton, Alexandru Baya. - Timişoara : Orizonturi
Universitare, 2002
294 p. ; 24 cm.
Bibliogr.
ISBN 973-8391-65-2
I. Baya, Alexandru

532
TIMIŞOARA 2002
Liviu Eugen ANTON Alexandru BAYA

MECANICA FLUIDELOR,
MAŞINI HIDRAULICE
ŞI ACŢIONĂRI

EDITURA ORIZONTURI UNIVERSITARE


Referent ştiinţific
Prof.dr.ing. Victor BĂLĂŞOIU - Universitatea "Politehnica"
din Timişoara
Prof.dr.ing. Mircea POPOVICIU - Universitatea "Politehnica"
din Timişoara

Consilier editorial
Prof.dr.ing. Ştefan KILYENI

Tehnoredactare computerizat
Alexandru BAYA
Valentina ŞTEF

Coperta
Alexandru BAYA
Ioana BANCIU

© 2002 Editura ORIZONTURI UNIVERSITARE


Timişoara