Sunteți pe pagina 1din 3

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE COD PL-07, ed 2, rev 0

SC COMPLIS SA LUCRARI DE ZUGRAVELI SI


VOPSITORII Pag.1

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
NEDELSCHI ANDREI VIRGIL

LUCRARI DE ZUGRAVELI SI VOPSITORII


COD PL-07
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

Standarde de referinta:
SR EN ISO 9001:2008
SR EN ISO 14001:2005
SR OHSAS 18001:2008

NR FUNCTIA/DEPARTAMEN NUMELE SEMNATU


CRT TUL RA
1 CQ IATAN NICOLAE

2 RTE IONESCU OCNITA EMIL DAN

3 SEF BIROU BOGDAN ELENA


APROVIZIONARE
4 SEF SANTIER

5 SEF LUCRARE

INTOCMIT,
RESPONSABIL CU CONTROLUL
CALITATII IN CONSTRUCTII
IATAN NICOLAE

Editia: 2
Revizia : 0
Exemplar: controlat nr: necontrolat
Data intrarii in vigoare: 19.04.2012
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE COD PL-07, ed 2, rev 0
SC COMPLIS SA LUCRARI DE ZUGRAVELI SI
VOPSITORII Pag.2

1.SCOP:
Zugrăvelile,vopsitoriile au rol igienic de protecţie (formează un strat de apărare împotriva mediului
agresiv) şi decorativ (oferă un aspect plăcut) .

2.DOMENIU
Zugrăvelile,vopsitoriile se aplică pe stratul suport care poate fi tencuieli, zidărie, betoane, gleturi
,elemente de tîmplărie din lemn sau metal, elemente de instalaţii.

3.DEFINITII
Zugrăvelile ,vopsitoriile sunt ultimele straturi subţiri,superficiale,ce se aplică pe suprafeţele văzute ale
pereţilor,tavanelor,tâmplăriilor atât interioare cât şi exterioare.

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1.SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii – Cerinţe;
4.2.SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii – Principii fundamentale şi vocabular;
4.3.MMI ;
4.4.C 3 – 1976 – Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii.

5. RESPONSABILITĂŢI
Coordonator tehnic.
5.1. Asigura documentatia de executie pe care o preda spre aplicare subantreprenorului.
5.2 Aplica prezenta procedura.
Subantreprenor
5.3 Raspunde de insusirea documentatiei de executie, de executia corecta a operatiilor in ordine
tehnologica, respectarea prevederilor proiectului si asigura resursele necesare realizarii in conditii
optime de calitate si siguranta, instruieste personalul de executie.
Personalul de executie.
5.4 Raspunde de executia corecta a operatiilor in ordine tehnologica de respectarea prevederilor
proiectului.
Controlul punctului de lucru (CTC, RTE).
5.5 Se efectueaza preventiv si permanent pentru atestarea si certificarea executiei corecte a lucrarii.
Acest control poate si facut atit la nivel de santier cit si la nivel de filiala si organizatie

6 MOD DE LUCRU
6. Procedura:
6.1. Resurse materiale:
- var pentru zugrăveli simple cu lapte de var
- vopsea lavabilă de interior sau de exterior
- vopsea în ulei pentru tâmplărie lemn sau metal
- emailuri, lacuri
6.2. Condiţii prealabile:
Este interzis a se începe executarea oricăror lucrări de zugrăveli,vopsitorii înainte ca suportul în întregimea
sa sau succesiv pentru fiecare porţiune să fi fost verificat cu atenţie de către S.P.L.
Este necesar a se verifica dacă au fost executate şi recepţionate toate lucrările destinate a le proteja sau a
căror execuţie ulterioară ar putea
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE COD PL-07, ed 2, rev 0
SC COMPLIS SA LUCRARI DE ZUGRAVELI SI
VOPSITORII Pag.3

provoca deteriorarea lor: (conductele pentru instalaţii,tâmplărie) precum şi că au fost montate toate piesele
auxiliare (dibluri,console,suporţi pentru obiecte sanitare).Toate materialele pot fi introduse în lucrare numai
dacă au fost livrate cu certificat de calitate.
Condiţiile de temperatură şi umiditate a aerului sunt pentru zugrăveli şi vopsitorii pe bază de apă +5 0C şi
150C pentru materiale pe bază de solvenţi. Finisajele exterioare nu se execută pe timp de ceaţă şi nu mai
devreme de 2 ore de la încetarea ploii.
6.3. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE:
Pe parcursul executării lucrărilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de
execuţie,utilizarea reţetelor şi compoziţiei amestecurilor indicate în ordinea şi la intervalele de timp
prescrise. Deasemeni este necesar a se urmări aplicarea măsurilor de protecţie împotriva condiţiilor
atmosferice bruşte (vânt, însorire) a spălării prin ploaie sau îngheţării.
Prin examinarea vizuală se verifică corespondenţa zugrăvelilor interioare şi exterioare cu prevederile
proiectului şi cu dispoziţiile ulterioare spre a se constata corespondenţa lucrărilor executate cu prevederile
acestora. Aspectul suprafeţelor zugrăvite trebuie să aibă un ton de culoare uniformă, să nu prezinte pete,
scurgeri, stropi, băşici şi cojiri, fire de păr sau urme de pensulă sau bidinea. Nu se admit corecturi sau
retuşuri locale care distonează cu tonul general.
În cazul vopsitoriilor:
Vopseaua de orice fel trebuie să fie aplicată până la „perfect curat”, adică să nu prezinte straturii
străvezii şi nici pete, desprinderi, cute, băşici, scurgeri, lipsuri de bucăţi de peliculă, crăpături sau fisuri care
pot genera în viitor desprinderea straturilor.
La vopsitoriile executate pe tâmplărie se va verifica vizual buna acoperire cu peliculă de vopsea a
suprafeţelor de lemn sau metalice, bine chituite şi şlefuite în prealabil, se va controla la accesoriile metalice
vizibile, (şilduri, drucăre, cremoane) să nu fie pătate de vopsea. Umiditatea lemnului va fi de max. 15%.
Pentru zugrăvelile cu vopsele lavabile se face pregătirea suprafeţelor cu un strat izolant pentru a
preântâmpina absorbţia . Pregătirea suprafeţelor se face cu chit şi benzi autoadezive aplicându –se două
straturi de vopsea la
o distanţă de cel puţin trei ore . Se poate dilua cu 20% primul strat şi 15% al doilea strat . Rezistenţa la apă
se obţine la 10-30 zile de la aplicare în funcţie de tipul de vopsea. Suprafaţa vopsită se va obţine lavabilă cu
aspect uşor satinat şi cu rezistenţă mare la agenţii atmosferici .

7.CONTROLUL PROCESELOR:
A se urmări P.C.C.V.I. specific lucrării şi Programul calitaţii din ’’Caietul de sarcini ’’.

8.MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII, PAZA SI STINGEREA INCENDIILOR.


Pe parcursul intregii activitati se vor aplica si respecta urmatoarele:
1. Planul de Securitate si Sanatate al obiectivului;
2. Prevederile proiectului de executie;
3. Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006;
4. Normele si normativele in vigoare specifice fiecarei activitati desfasurate;
5. HCM 1425/2006;
6. Masuri PSI conform Ordin 163/2007.

9 ÎNREGISTRĂRI ŞI IDENTIFICATORI
9.1 Programul calitatii lucrarilor executate elaborat de proiectant
9.2 Proces verbal de receptie calitativa a materialelor
9.3 Proces verbal de lucrari ascunse

S-ar putea să vă placă și