Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC NR. ….

Unitatea de învăţământ:
Profesor/Învăţător:
Clasa: Temele şi obiectivele lecţiei:
Data:
Efectivul:
Locul de desfăşurare:
Materiale necesare:

Verigile Conţinut – mijloace Dozare Formaţii de lucru; Obs.


lecţiei şi indicaţii metodice; /Alte
durata modalităţi de exersare consem.