Sunteți pe pagina 1din 3

DIRECȚIA GENERALĂ

EDUCAȚIE TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL


DIRECȚIA GENERALĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE PERMANENTĂ
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL

SE APROBĂ.
SECRETAR DE STAT,
Irina Elisabeta KOVÁCS
Nr.41.849/ 10.12.2019

CALENDARUL
CONCURSURILOR NAŢIONALE ŞCOLARE FĂRĂ FINANȚARE M.E.C.,
CARE SE VOR DESFĂȘURA ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

1. CONCURSURI ŞCOLARE PE DOMENII / DISCIPLINE DE STUDII

1
3. CONCURSURI ŞCOLARE ORGANIZATE ÎN COLABORARE CU TERȚI

Datele de desfăşurare
Etapa Locul de desfăşurare al
Nr. Concursul şcolar Etapa pe Etapa Etapa zonală/
Etapa naţională etapei naţionale Observaţii
crt. şcoală locală judeţeană interjudeţea

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
Parteneriat cu
Fundația
CONCURSUL InteligenT
104. - - - - mai 2020 București
„LABIRINTUL FICŢIUNII” Concursul se
desfășoară o dată
la doi ani.
CONCURSUL DE JURNALISM
Parteneriat cu
105. SPORTIV „UN CONDEI NUMIT FAIR - - - - noiembrie 2020 COSR
COSR
- PLAY”
În parteneriat cu
CONCURSUL DE LECTURĂ
106. - - - - iunie 2020 București Fundația Corint-
„CITESC, DECI EXIST!”
Pro Lectura

CONCURSUL NAŢIONAL „COMPER 12 martie În parteneriat cu


23 ianuarie 14 mai 2020
107. – COMPETENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ 2020* Fundația pentru
- - 2020 București
LA LIMBA ROMÂNĂ ȘI Arte și Științe
30 ianuarie 19 martie
MATEMATICĂ” 21 mai 2020 Paralela 45
2020 2020*
În parteneriat cu
27 martie 2020
Fundația
CONCURSUL NAŢIONAL DE LIMBĂ - - - (II-IV) București – on -line
InteligenT
ŞI COMUNICARE
Clasele II-IV
108. „comunicare.ortografie.ro” -
30 aprilie În parteneriat cu
2020 Fundația
- - - București – on -line
(V-VIII) InteligenT
Clasele V-VIII
CONCURSUL NAŢIONAL DE LIMBĂ
În parteneriat cu
ŞI COMUNICARE Odorheiu–Secuiesc
- - - martie 2020* 25 aprilie 2020 Fundația
„comunicare.ortografie bilingv jud. Harghita
109. InteligenT
română - maghiară”( cls. II- VIII)
În parteneriat cu
CONCURSUL „ORTHOFRANÇAIS”
110. - - - - 8 mai 2020 București Fundația
InteligenT

13
cls. V-XII
Colegiul Național Asociația Română
CONCURSUL „PRIETENII LIMBII „Emanuil Gojdu” – a Profesorilor
111. - - - - 09.05.2020
FRANCEZE” Oradea Francofoni( filiala
jud. Bihor Bihor), cls. VII-IX
CONCURSUL „FII INTELIGENT LA În parteneriat cu
112. MATEMATICĂ” - - - - 1 aprilie 2020 București Fundația
cls. II-IV InteligenT
4-8 noiembrie 16 noiembrie 2019 Etapa națională Clasele II-VIII
2019 se organiează în fiecare https://luminama
CONCURSUL DE MATEMATICA th.ro/
113. județ prima etapă probă
LUMINA MATH - - -
on line, etapa a doua
probă scrisă.
cls. 0 – IV
–Didactica Publish in
CONCURSUL NATIONAL „GAZETA 29 ianuarie 25 martie House
114. - - 26 mai 2020 București, on-line
MATEMATICĂ JUNIOR” 2020 2020 http://www.gazeta
matematicajunior.ro
/
CONCURSUL DE MATEMATICĂ
Câmpulung Muscel, cls. IV-XII
115. „GAZETA MATEMATICĂ ȘI VIITORII - - - - august 2020
jud. Argeș https://ssmr.ro/
OLIMPICI.RO”
cls. IX-XII
http://www.eser
CONCURSUL INTERDISCIPLINAR
116. - - - - aprilie –mai 2020 Timișoara, județ Timiș o.ro/
„CAN SAT”
http://rosa.ro/in
dex.php/ro/
cls. IX- XII
http://www.eser
ianuarie-februarie
117. CONCURSUL INTERDISCIPLINAR - - - - Oradea, județ Bihor o.ro/,
2020
DE ROVERE „EXO-RO” http://rosa.ro/in
dex.php/ro/
Clasele 0-XII
https://www.grig
SÂPTĂMÂNA MONDIALĂ A
orecerchez.ro/spa
SPAȚIULUI – „BENEFICIILE 4-10 octombrie
118. - - - - București, on-line tiu2019.htm
SPATIULUI COSMIC PENTRU 2020
http://rosa.ro/in
OMENIRE”
dex.php/ro/

Grădinițe – 29
- București In parteneriat cu
aprilie 2020
CONCURSUL Fundația
119.
„MICII EXPLORATORI” - - - Inv. primar-30 Fii InteligenT
București
martie 2020
-
Istorie (cl. V-VI)
București
15 mai 2020

14