Sunteți pe pagina 1din 3

1) Instrumentele endodontice din sistema Pro-Taper sunt confecționate din Nichel-Titan și au o

întrebuințare largă în tratamentul endodontic al canalelor radiculare greu accesibile,încurbate


sau calcificate .Acestea sunt predestinate pentru o prelucrare instrumentală mai ușoară și mai
sigură a canalelor atunci când ricul de fractură a acelor endodontice este ridicat.
Forma și lungimea intrumentului permite acestuia să posede o flexibilitate bună ,un grad invaziv
mare cu o siguranță pe tot parcursul lucrului.Ea permite medicului să obțină o conicitate bună
chiar și a canalelor radiculare încurbate.
Scopul creării acestor intrumente este simplu:obținerea unui rezultat maximal de bun cu un
numar mic de instrumente.
Sistema este compusă din 6 File-uri:3 din ele posedă forma necesară pentru formarea conicității
canalului iar celelalte 3 pentru finisare.
Geometria sistemului Pro-Tapper
1)File-urile predestinate pentru formarea canalului radicular
* File-ul Shaper (X)-este recunoscut după lipsa marcajului pe mîner.Acest instrument are
lungimea de 19 mm,un grad mare de conicitate ce permite o pătrundere rapidă în dentină.
El se folosește atât pentru redarea unei forme optime canalelor radiculare scurte ,cât și pentru a
pregăti un acces bun în canalele radiculare mai lungi. Este mai comod ca File-ul Gates-Glidden și
a altor instrumente ce creează acces spre canalul radicular.
*File-ul S1 și S2 au marcaj alb și violet,diametrul lor fiind de 0,17 și 0,20 mm la vârful
instrumentului și 1,20 mm la baza lui,au conicitate mare,dar fiecare instrument prepară doar o
porșiune de canal.
S1- prepară 1/3 superioară a canalului.
S2-partea mijlocie.
Acestea mai lărgesc și 1/3 apicală.
File-urile predestinate pentru finisare-F1,F2,F3(GALBEN,ROȘU ȘI ALBASTRU) au diametrul
20,25,30 mm iar conicitatea 7,8,9%
Construcția lor asigură o mișcare ușoară și o flexibilitate bună în canalul radicular.
Chiar dacă se lucrează mai mult cu 2/3 din canalul radicular ,concomitent se lucrează și cu 1/3
apicală,redând o formă conică corectă.
Construcția Pro-Tapper permite un lucru mai ușor pe canal prin metoda Crown-Down,aplicându-
se o presiune mică asupra dentinei,ceea ce scade din gradul de uzare a instrumentului și de
fracturare a lui.
2) Flexibilitatea mare pe o bază sigură a instrumentului Pro-Tapper se datorează secțiunii
transversale triedrice convexe a acestora.La fel scade contactul dintre instrument și pereții
canalului ,scade presiune de torsiune și respectiv riscul de fracturare a instrumentului.
File-urile Pro-Tapper de 14 mm au unghiurile spiralei în permanentă schimbare,ce ușurează
eliberarea canalului de resturi de lucru pe canal,fără a fi blocat.âToate 3 file-uri de formare au
diverse diametre pe vîrf ,ce permite de a te adânci mai ușor pe canal,dar lama instrumentului
prelucrează tot traiectul canalului.De obicei este nevoie de un singur file pentru a prelucra tot
canalul radicular.
Vîrful instrumentului este semiagresiv,ceea ce permite fiecărui instrument să avanseze ușor în
adâncime prin țesutul moale cum ar fi pulpa sau rumeguș,dar fără a dăuna pereților canalului.
Mînerele scurte- În comparație cu alți producători ,mînerele scurte permit un acces mai comod
spre canalele radiculare ale dinților laterali.
Este necesar de ținut cont că în afară de succesivitatea etapelor și a instrumentelor
folosite,viteza de rotație a lor .,mai este important de creat un acces direct către canalele
radiculare ,de utilizat lubrifianți și irigatori de canal,de studiat manual canalul radicular ,pînă a
folosi instrumentariul de mașină,păstrarea apexului anatomic, redarea conicității canalului pe
tot traiectul de lucru.
1) Accesul la canalele radiculare este baza reușitei tratamentului endodontic. Prepararea
cavității cu crearea accesului cît mai scurt spre camera pulpară, deschiderea camerei
pulpare și înlăturarea resturilor de dentină. Apoi camera pulpară se eliberează de zonele ce
impiedică accesul spre canalele radiculare.Cînd toate orificiile canalelor radiculare sunt
vizibile și accesibile pentru lucru putem spune că cavitatea este preparată corect, ceea ce ne
va ușura penetrarea și lucru pe canal.
2) Irigare și Lubrifiere Nici un instrument nu are dreptul să intre in canalul radicular pînă cînd
camera pulparănu va fi umpluta cu irigant tip NaOCl 5,25%. Instrumentele de lucru vor fi
prelucrate cu lubrifiant tip EDTA gel pentru a micșora riscul fracturării.
3) Studierea canalului. Pîna a fi folosite instrumentele rotative, canalul radicualar se studiază
cu instrumente manuale №10-15 conicitate 2% (mici). Cu ele vom putea afla diamentrul
aproximativ al canalului radicular, accesul la apex, prezența obstacolelor. Pînă a fi introdus
instrumentul rotativ noi trebuie să creăm condiții de pătrundere fără obstacole pe lungime
2/3 canal. Adică se prelucrează canalul radicular cu instrumente manuale cu puțin la 2,/3 în
caz de calcifiere sporită. B) Acces direct in canalul radicular este determinat de poziția
mînerului instrumentului manual. Astfel mînerul va fi situat vertical, iar instrumentul se va
situa paralel axei dintelui. Orice obstacol al dentinei camerei pulpare se înlătură pînă nu vom
avea acces liber în canalul radicular. Acest moment important reduce riscul greșelilor și
nereușitelor pe urmatoarele etape. La moment putem folosi failul Șeiper SX. C) Studierea
constructucției anatomice a canalului radicular. Folosierea instrumentelor manuale pînă la
etapa lucrului cu cele rotative aduce informații despre forma, dimensiunea gradului de
curbură a canalului radicular. În unele particularități anatomice a configurației canalului pot
interzice lucrul cu instrumentele rotative. D) Apreciera lungimii de lucru pe canal. Este foarte
important de a determina lungimea corectă a canalului radicular. Prima informație o primim
din lucru cu instrumentele manuale. La fel determinarea apexului dintelui se face cu apex-
locator și prin metoda radiologică putem determina localizarea apexului fiziologic.

Cum să folosim

PRO-Tapperele se folosesc ușor, pasiv, fără aplicarea forței. Puterea de apăsare trebuie să fie
asemănătoare apăsării pe un creion ascuțit bine. Instrumentul se mișcî spre apex pînă la apariția
unei ușoare tensiuni. Dacă instrumentul s-a blocat pe canal el se scoate și se controlează care a
fost cauza.

A) Dacă diamentrul instrumentului va fi mai mare decît diametrul canalului radicular, atunci e
necesar de a lărgi cu ajutorul lubrifiantului și a instrumentelor manuale, pînă se va crea
acces comod pentru a introduce instrumentul rotativ.
B) Pentru înlăturarea resturilor de lucru pe canal este necesară irigarea canalului și mișcări cu
fail manual pentru a deplasa rumegușul, apoi altă irigare.
C) Rumegușul dintre dinții părții lucrătoare a instrumentului ar putea micșora sau bloca lucrul
pe canal. Atunci instrumentul se scoate, se curăță, iar canalul se spală.
D) Particularități anatomice a unor canale radiculare pot opri avansarea pasivă a failului. În
acest caz se recurge din nou la lucru cu instrumente manuale pînă nu se va forma direcția pe
canal, apoi se poate trece la PRO-Tapperul SX (Șeiper).

Folosirea repetata

Înainte de lucru, orice fail PRO-Tapper se va controla: va fi apreciat gradul de uzură sau prezența
defectelor. Același lucru se va face cu instrumentul pe tot parcursul lucrului pe canal.
Instrumentul cu defect va fi aruncat. Cel mai des instrumentele PRO-Tapper se uzează din cauza
vitezei mari de rotație în timpul lucrului. Viteza recomandată este de 250-300 rotații pe minut.
La fel accesul relativ ușor la țesuturile dure ale dintelui la un medic începător ar putea crea
pierderea controlului situației. De aceea este nevoie de practică pentru a efectua aceste
manopere.

Reguli de preparare a canalelor medii și lungi

1. Crearea accesului direct spre canalul radicular, umplerea camerei pulpare cu NaOCl 5,25%
sau lubrifiant in bază de EDTA.
2. Investigarea canalului radicular cu ajutorul instrumentului de mîna K-fail №10 cu mișcări
înainte-înapoi. Mișcările se fac repetat pasiv, neajungind cîțiva mm pțnă la determinarea
lungimii de canal.
3. Se trece la lucrul cu PRO-Tapper S1 prin mișcarea lui spre apex, posibil de citeva ori repetat
(lărgire 1/3 superioară). Irigarea canalului, lucrul cu fail №10 manual, iarăși spălare.
4. Apoi se trece la fail Sx, se răzuește selectiv dentina de pe pereșii canalului și se deplasează
pe direcția de canal spre apex pînă nu apare o ușoară tensiune. Nu uităm de irigarea
canalului. Se lucrează cu instrumentul pțnă nu se intră cu failul ușor in 2/3 de canal.
5. Cu fail №10 se lucrează pînă la apexul fiziologic ( folosind lubrifiant) apoi se lucrează cu S1
(violet) pe toată lungimea canalului.
6. După prelucrarea completă cu S1, se trece la failul S2 se lucrează ușor, apoi irigare.
7. Dupa aceasta se poate trece la lucru cu instrumente de finisare. Se introduce F1 (galben)
atent, muiat în lubrefiant pînă la apex, apoi se scoate.
8. Se controlează apexul radicular cu un instrument de mîna K20. Dacă instrumentul încape pe
toată lungimea canalului radicular, atunci canalul este gata de obturație.
9. Se prepară canalul cu F2( roșu) și se controlează cu K-fail №25. Aceeași cerință e și față de
F3. De obicei diametrul îngustării apicale depinde cît de bine s-a lucrat în zona de curbură.

Prepararea canalelor scurte


1. După crearea accesului direct spre canalul radicular se trece la lucru cu failul Sx. Se
mișcă pasiv pe 2/3 de canal cu irigare abundenta, apoi se repetă același lucru.
2. Cu fail manual K10 se ajunge la apex.
3. Iarăși se trece cu Sx pe toata lungimea de canal nu mai mult de o secundă, se spală, se
controlează cu K10, iarăși Sx.
4. Lucrul cu failuri finiș F1, F2, F3.

Rezumat

Failurile Ni-Ti rotative din sistemul PRO-Tapper se folosesc pentru lucrul pe canale atît standart cît și cu
devieri anatomice. Ele posedă un graf sporit de flexibilitate, o zonă lucrătoare efectivă și reduc numărul
instrumentelor necesare pentru lucru pe canal.

S-ar putea să vă placă și