Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DIDACTIC

-simulare-

BETERINGHE ANDREEA
ANUL 2, GRUPA 1
PIPP
DATA: 23.05.2019
CLASA: a III-a C
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnaziala Nr. 19, Brașov
DISCIPLINA: Educaţie Civică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Relaţiile noastre cu ceilalţi oameni
SUBIECTUL LECȚIEI: Prietenia”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL LECŢIEI: Mixtă
SCOPUL: dezvoltarea interesului elevilor pentru cunoaşterea şi înţelegerea unei valori europene,
care este “prietenia”; educarea copiilor în spiritul prieteniei.
DISCIPLINA INTEGRATĂ:
 Educaţie Civică
 Arte vizuale și lucrul manual

COMPETENȚE SPECIFICE
1. Educaţie Civică
 1.1 Să identifice grupul de prieteni din care face parte;
 1.2 Să identifice reguli cu privire la raporturile persoanei cu ceilalţi oameni;
 1.3 Să descopere şi să descrie într-o manieră clară şi concisă diferite relaţii sociale de grup;
 1.4 Să dovedească dorinţă de participare la activitatea unor grupuri.

2. Arte vizuale și lucrul manual


 2.1 -Sa fie capabili sa deseneze si sa coloreze dupa criteriile date
 2.2 - Sa decupeze frunzele copacilor dupa modelul prezentat
 2.3- Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază
elemente de exprimare vizuală, plastică

2
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
A. COGNITIVE:
OC1:- să analizeze conceptul de “prietenie” din perspective diferite;
OC2:-să formuleze enunţuri pro şi contra în argumentarea unor idei;
OC3:-să sintetizeze informaţiile despre prietenie;
OC4:-să coopereze, să relaţioneze pe timpul sarcinilor de lucru;

B. AFECTIVE:

OA1:- vor participa cu interes la activităţile propuse;


OA2:- vor pătrunde în atmosfera specifica prieteniei
OA3:- să manifeste interes pentru lectie.

RESURSE:
A. METODOLOGICE
 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia , explicaţia, observaţia, exerciţiul, aprecierea verbală,
jocul didactic, studiu de caz, cvintet, turul galeriei,
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe echipe.
 MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Informații despre prietenie, postit-uri, hartie pentru afis,
markere, fise cu povestirea, biletele de hartie
B. UMANE : 36 de elevi
C. TEMPORALE: 50 minute
D. BIBLIOGRAFICE
 “Ghid metodologic de aplicare a programelor şcolare pentru educaţie civică” elaborat de
Consiliul Naţional pentru Curriculum (Bucureşti, Editura Aramis 2000)
 Programa şcolară pentru Educaţie Civică, clasa a III-a;
 Ştefan Pacearcă, Roxana Gavrilă - Educaţie Civică – suport didactic – Editura Akademos
Art 2007;
 www.didactic.ro

3
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Nr. Secvenţele Ob. Conţinutul instructiv – Strategia didactică
crt. lecţiei op. educative Evaluare
Activitatea Metode şi Material Forme de
Activitatea cadrului didactic elevilor procedee didactic organizare

Aerisirea sălii de clasă; Pregătesc Conversaţia Frontal


Pregătirea materialelor materialele
necesare activităţii; necesare pentru
Moment Realizarea climatului optim lecție Obserarea
1 organizatoric pentru buna desfăşurare a orei sistematica
(2 min) de lectură.

Le propun un joc de gândire Citesc cele două Conversaţia Post-it-uri Frontal


pozitivă. post-it-uri şi
Fiecare elev are pe masă două aruncă la coş pe
post-it-uri, unul pe care este cel pe care nu le
scris un cuvânt din familia place ceea ce
conceptului “prietenie” şi unul este scris pe el.
pe care este scris un antonim al Argumentează
acestuia. Exemplu: prieten – alegerea făcută şi
Captarea Oc1 Aprecierea
duşman, prietenie – duşmănie lipesc bileţelul
2 atenţiei Oc4 verbala
etc. pe tablă. Astfel,
(5 min) Oa1
pe tablă rămân
cuvinte din
familia
cuvântului
“prietnie” sau
sinonime ale
acestuia.

4
Anunţarea Anunţ titlul lecţiei şi Urmăresc Conversaţia Frontal
temei şi a obiectivele propuse. explicațiile
3
obiectivelor Scriu pe tablă tema propusă. primite , noteaza
(2 min) in caiete
Dirijarea Oc1 Împart clasa în patru grupe, Elevii propun Conversaţia Frontal Observarea
învăţării Oc2 fiecare grupă îşi alege un nume nume cum ar fi: sistematică
Oc3 potrivit cu titlul lecţiei. “Prietenoşii”,
(30 min) Oc4 “Amicii”,
Oa3 “Generoşii” şi
“Ingenioşii” etc.
hârtie pentru
Explicaţia afiş; Lucrul in Evaluarea
Grupa I, – “Prietenoşii”, Citesc markere; grup orală
primeşte povestirea cu titlul povestirea, fişe cu
“Prietenul” din care, după ce o notează titlul, povestirea
citesc, pe un poster, elevii autorul, apoi (Anexa 1);
trebuie să scrie calităţile unui notează calităţile
prieten. unui prieten, ce
reies din
4 povestire

Grupa a II-a – “Generoşii” markere;


trebuie să realizeze un poster – Pe frunzele Explicatia coală hârtie; Evaluarea
“copacul aşteptărilor” copacului, pe fişe pe care sunt orala
(Anexa 2), care să cuprindă care le desenate
criterii de care trebuie să ţinem decupează, le copacul şi
seama atunci când ne alegem colorează, frunzele Lucrul in
prietenii. notează criteriile grup
de care trebuie să
Oa3 ţină seama atunci
Oc3 când îşi aleg un
Oc4 prieten.

Grupa a III-a – “Ingenioşii” Primul vers, un hârtie;


are de realizat pe un poster un singur cuvânt, un markere

5
cvintet. (Anexa 3). Transmit substantiv, care
cerinţele precizează Lucrul in
subiectul grup
poeziei. Al Cvintet
doilea vers, două
cuvinte care
descriu Observarea
subiectul, două sistematică
adjective, două
calităţi esenţiale
ale prietenului.
Al treilea vers,
trei cuvinte,
verbe, , prin care
îşi manifestă Conversaţia
prietenia. Al
patrulea vers,
patru cuvinte
Oc2 care exprimă
Oc4 sentimentele
elevului faţă de
subiect. Al
cincilea vers are
un cuvânt care Conversaţia
exprimă esenţa
subiectului.

Grupa a IV-a – “Amicii” au Evaluarea


Oc3 ca sarcină să scrie cu markere Exemplu: orală
titlul şi autorul unor opere -“Pinocchio”, de
studiate, care au avut ca mesaj Carlo Collodi
“prietenia” şi trei proverbe (greieraşul
despre prietenie, realizând de- Gimini);
asemenea un poster. - “Cel mai bun
prieten”, de

6
Victor Sivetidis”
“Dumbrava
minunată”, de
Mihail
Sadoveanu
(Lizuca şi
Patrocle) etc;
-Proverbe:
“Prietenul la
nevoie se
cunoaşte”etc

Fiecare grupă îşi desemnează Un elev de la Turul galeriei Expozitia


un reprezentant care , în faţa fiecare grupă de afise
clasei, să prezinte posterul. face o scurtă
Turul galeriei prezentare în faţa
clasei. Grupurile
de elevi se
opresc în faţa
fiecărui afiş
comentând şi
notând.Elevii
revin la
produsele lor şi
pot răspunde la
comentariile
făcute

7
Obţinerea Cer elevilor să răspundă la Elevii raspund
performanţei următoarele întrebări: oral intrebarilor
- Care sunt regulile după care puse
( 12 min) trebuie să se ghideze membrii
unui grup?
- Ce reprezintă familia?
- Ce înseamnă să fii prieten cu Conversatia Frontal Aprecierea
Oc2
cineva? verbala
Oc3
- Ai ieşit în parc, la joacă, cu
Oa1
prietenii tăi. Nu ajungeţi la o
înţelegere în privinţa alegerii
jocului şi începeţi să vă certaţi
Cum procedezi în această
situaţie?
a) Cedezi în favoarea celorlalţi.
b) Refuzi jocul propus de
5
prietenii tăi.
c) Pleci fără să dai nicio
explicaţie.
d) Încerci să îi convingi să
accepte jocul tău.

8
Asigurarea Dau fiecărui elev un bileţel pe Un juriu Conversatia Biletele de Frontal Diploma
retenţiei şi care trebuie să noteze în secret constituit din trei Explicatia hartie de merit
transferului numele celui mai prietenos elevi analizează
(10 min) coleg din clasă, acel elev care şi desemnează pe
Oc2 îndeplineşte criteriile unui bun cel mai prietenos
Oa3 prieten. Adun bileţelele şi le dintre colegi,
înmânez unui juriu de 3 elevi înmânându-i
acestuia o
diplomă de
merit. (Anexa 5)
Încheierea Se dă tema pentru acasă: Ascultă cu Conversaţia Frontal
Tema pentru
activităţii Să realizeze un eseu cu tema atenție, notează
acasă
(1 min) “Prietenia – floarea cea mai tema pentru
rară” acasă
Evaluarea
orală

9
ANEXA 1

PRIETENUL

Doi prieteni mergeau împreună prin deşert. La un moment dat, s-au certat şi
unul din ei l-a pălmuit pe celălalt. Acesta din urmă, îndurerat, fără cuvinte, a scris pe
nisip: “Azi cel mai bun prieten mi-a dat o palmă”.
Au continuat să meargă şi au ajuns la o oază unde au decis să se răcorească. Cel
care fusese pălmuit a fost cât pe-aci să se înece, dar prietenul său l-a scos la mal. După
ce şi-a revenit, cel salvat a scris pe o piatră: “Azi prietenul meu cel mai bun mi-a
salvat viaţa”. Celălalt îl întreabă: “Când te-am lovit ai scris pe nisip, iar acum ai scris
pe o piatră. De ce?” Primul îi răspunde: “Când suntem răniţi, trebuie să scriem aceasta
pe nisip şi vânturile vor şterge amintirea suferinţei noastre. Dar când cineva ne face un
bine, trebuie să gravăm aceasta în piatră pentru ca amintirea acestei fapte să dăinuie
neştearsă”.
ANEXA 2

11
Anexa 3

12
Anexa 4

CVINTETUL

Prieten
Credincios, generos,
Ascultă, înţelege, ajută,
Mâna dreaptă care mângâie,
Iertând.

13
Anexa 5

14