Sunteți pe pagina 1din 2

Suma de 18.

000 florini a fost


acoperită prin arendarea a peste 100
fălci de toloacă. Neajungând banii,
se vinde şcoala cea veche, şi
patruzeci de prăjini de loc de lângă
ea, cu suma de 750 florini.
Cu toate că numărul elevilor s-a
mărit an de an, un la doilea local s-a
construit abia în 1976, având săli de
clasă şi laboratoare de specialitate.
Peste 10 ani, în 1986, s-a dat în
funcţiune şi cel de al treilea corp,
primind şi grădiniţa.
Între cele două războaie
politizarea fără măsură a
învăţământului, a dus la o anumită
decădere.
Greutatea reorganizării şcolii a
căzut pe umerii directoarei Victoria
Buliga. Dar o revenire la rosturi s-a
făcut după numirea directorului
Constantin Corfus, care, locuind în
şcoală, a putut urmări atent şi
permanent activitatea la clasă a
învăţătorilor.
După război, situaţia se schimbă.
Numirea directorilor şcolari nu a
ţinut întotdeauna seama de
competenţă, dar îmbucurător a fost
faptul că s-a reuşit menţinerea unui
nivel ridicat al actului de învăţământ.
Fiecare director, împreună cu
celelalte cadre didactice, au reuşit să
îndrume şi să sprijine, în condiţii nu
tocmai favorabile, numeroşi tineri
doritori de învăţătură. Mulţi dintre
elevii care au deprins aici tainele
abecedarului au urmat studii
superioare, devenind astfel o
mândrie nu numai pentru familiile
lor, dar şi pentru şcoală şi pentru
sat.

Documente din arhiva Șc. Gimnaziale Volovăț


În anul 2012 s-a dat în
folosință corpul after-school
dotat cu două săli de clasă , o
cancelarie și săli de
materiale.Toate corpurile au
încălzire centrală și sunt dotate
corespunzător.
În anul 2012 s-a propus
schimbarea denumirii școlii în
“Doctor Simion și Metzia Hîj” ,
iar în 2018 s-a aprobat această
denumire.

Bibliografie:
Preot Valenciuc Dumitru, Volovățul și
locuitorii săi.