Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Citiți integral capitolul III, „Teoria și metodologia instruirii”, Marian Ilie


2. Prezentați o analiză comparativă între cele patru tipuri de lecție, considerând
următoarele elemente: obiective educaționale, secvența majoră, secvențele
lecției și interacțiunea dintre ele, relația conținut transmis-obiective
operaționale.

Lectia reprezinta forma de baza in procesul de invatamant.


Orice lecție începe cu momentul organizatoric prin care cadrul didactic asigură condițiile
materiale și psihologice necesare (ordinea în clasă, materialele didactice). Reactualizarea
cunoștințelor se realizează prin control frontal sau sondaj al îndeplinirii sarcinilor de studiu
individual, al temelor de acasă. Cadrul didactic verifică insistând asupra cunoștințelor și
capacităților de care depinde înțelegerea noilor cunoștințe. Captarea atenției este o acțiune
special organizată de către profesor care nu se confundă cu instalarea stării de atenție la elevi, în
general. Ea constă în trezirea curiozității, stârnirea interesului, sensibilizarea elevilor față de ceea
ce se învață în lecția respectivă. Anunțarea temei și a obiectivelor este următoarea secvență prin
care cadrul didactic comunică elevilor obiectivele urmărite în lecție pentru a orienta eforturile
acestora în activitatea de învățare la clasă și de pregătire prin studiu individual. Cadrul didactic
va informa elevii despre rezultatele la care ei trebuie să ajungă, adică ce vor ști să facă dacă își
însușesc cunoștințele care se predau. Dirijarea învățării este evenimentul care ocupă ponderea
cea mai mare într-o lecție. Ea constă în a sugera elevilor cum să gândească, cum să combine
cunoștințele însușite și să le relaționeze cu cele noi menționându-i în stare de atenție și înțelegere
a noilor cunoștințe. În dirijarea învățării se folosesc diferite metode si procedee adecvate tipului
de lecție. Realizarea feedback-ului are ca scop circulația informației de la elev la cadru didactic
pentru ca acesta să edifice asupra modului de înțelegere a conținutului predat/ consolidat.
Frecvența cu care se realizează într-o lecție acest eveniment este determinată de dificultatea
cunoștințelor, de nivelul de pregătire a elevilor, de nivelul motivației în învățare. Prin feedback
sunt reluate cunoștințele sub aceeași formă în care au fost explicate. De obicei, pentru a se realiza
feedbackul, se oferă fișe de lucru, joculețe simple, filmulețe. Încheierea lecției are rolul de a
aprecia aportul fiecărui elev adus la desfășurarea lecției, se fac aprecieri verbale, se oferă
recompense (buline, dulciuri).

Lectia mixta
 

S-ar putea să vă placă și