Sunteți pe pagina 1din 2

MANUALUL DE MANAGEMENT AL CALITATII

Cod: MMC 01 Pagina 3/2


Standard: SR EN ISO 9001:2001

APROBARI /AVIZARI

FUNCTIE NUME si PRENUME SEMNATURA

Elaborat RMC Galea Viorel

Aprobat Diector Economic Vasilica Nicolae

Data intrarii in vigoare 18.11.2008

Stampila

LISTA DE CONTROL

Ed/Rev: 1/0 Obiectul reviziei: Elaborarea editiei initiale.

Copie X Controlata □ Necontrolata

Exemplar Nr. 1

FORMULAR COD: F 4.2.3 - 01, Rev. 0 Lista de control


3
Prezentul document este propietatea SC MIMP WINDOR SRL. Este interzisa multiplicarea si difuzarea acestuia fara
acordul conducerii organizatiei.
MANUALUL DE MANAGEMENT AL CALITATII
Cod: MMC 01 Pagina 4/2
Standard: SR EN ISO 9001:2001

APROBARI /AVIZARI

FUNCTIE NUME si PRENUME SEMNATURA

Elaborat RMC Galea Viorel

Aprobat Diector Economic Vasilica Nicolae

Data intrarii in vigoare 18.11.2008

Stampila

LISTA DE DIFUZARE
RETRAGERE
NR.
DESTINATAR DATA NUME/PRENUME SEMNATURA DATA
CRT
SEMNATURA

1. Diector Economic 18.11.2008 Vasilica Nicolae

2. RMC 18.11.2008 Galea Viorel

3. Responsabil CQ 18.11.2008 Galea Viorel

Alexandru
4. Responsabil S.S.M 18.11.2008 Simion

Cabinet Medicina
5. 18.11.2008 Dr. Gana Emilia
Muncii

Comp
6. 18.11.2008 Galea Viorel
Marketing/Desfacere

Compartiment
7. 18.11.2008 Calicean Iulian
Aprovizionare

Compartiment
8. 18.11.2008 Capatana Elena
Resurse Umane

Compartiment
9. 18.11.2008 Potgornai Lucica
Financiar contabil
Teodorescu
10. Birou Productie 18.11.2008 Mariana

FORMULAR COD: F 4.2.3 - 02, Rev. 0 Lista de difuzare


Prezentul document este propietatea SC MIMP WINDOR SRL. Este interzisa multiplicarea si difuzarea acestuia fara
acordul conducerii organizatiei.