Sunteți pe pagina 1din 1

TEST

I. Încercuiţi varianta corectă 3p


1. Microsoft PowerPoint este:
a) utilitar pentru gestionarea fişierelor
b) utilitar pentru realizarea de prezentări
c) utilitar pentru grafică avansată

2. În cadrul unui slide, dintr-o prezentare PowerPoint, textul poate fi aliniat:


a) La stânga, la dreapta sau centrat
b) Numai centrat, conform standardelor prezentărilor Microsoft
c) Numai la stânga şi la dreapta conform standardelor prezentărilor PowerPoint
3. Alegeţi operaţiile posibile de efectuat asupra unui text din cadrul unui slide dintr-o prezentare PowerPoint:
a) Se poate adăuga un efect de intrare
b) Se poate adăuga un efect de ieşire
c) Se poate alege culoarea şi mărimea textului
d) Se poate alege tipul fontului textului

4. Pentru a crea o nouă prezentare în PowerPoint se urmează paşii:


a) Se merge în meniul Fişier-> Prezentare nouă şi se alege tipul prezentării
b) Se merge în meniul  Inserare -> Prezentare nouă
c) Se merge în meniul Fişier -> Nou după care se alege Prezentare necompletată

5.Extensia unui fişier creat cu Microsoft PowerPoint est

a) .xls
b) .pps
c) .doc
d) .ppt

II. Completaţi 1,5p


1.Pentru a schimba culoarea slide-urilor (fundalul) alegem opţiunea ........................din meniul ………………
2.Dacă dorim să inserăm într-un slide o imagine din Miniatura atunci selectăm meniul ........................ alegem
opţiunea ................................ după care selectăm .......................................
3.Pentru a schimba tipul dipozitivului (aspectul sau) alegem opţiunea .............................. din meniul ..................

III. Uniţi, printr-o săgeată, fiecare element al coloanei A cu elementul corespunzător din coloana B: (1 p)

A B
1. salvarea modificărilor a.Inserare → Caseta text

b. Fişier →Deschidere

2. introducerea textului intr-un diapozitiv necompletat c. Fişier →Salvare

d. Fişier →Salvare ca…

3. Formatarea (iniţializarea) diapozitivelor e.Fişier →Nou

f.Fişier→Iniţializare pagină

4. Deschiderea unei prezentari noi