Sunteți pe pagina 1din 1

Profesor: Sterenco Rita Data:__________

EVALUARE SUMATUVĂ

Capitolul: Calcul algebric


Cls. a VII-a A

Subiectul I (Scrieti numai rezultatele)………………………………………………6


puncte

1p. 1) Rezultatul calculului 6 x−4 x este…………………………………………..

1p. 2) Coeficientul lui -2x este……………………………………………….

1p. 3) Calculand x 3 ∙ x 2 obtinem…………………………………………………

1p. 4) Catul impartirii 15 x 4 : ( 3 x2 ) este………………………………………….

1p. 5) Descompusa in factori , expresia a 2+2 ab+ b2 este……………………..

1p. 6) Valoarea de adevar a propozitiei ,, ( zy−5 x +2 y )2< 0 ,, este……………

Subiectul al II-lea(Scrieti rezolvarile complete)……………………….….40 puncte

12p. 1) Calculati: a) ( x +2 )2 ; b) ( x +2 )( x−2 ) ; c) ( x−√ 3 )2 ;

d) ( 2 x+1 )2 ; e) ( 5 x−1 ) (5 x +1 ) ; f) ( √ 6−√3 )( √ 6+ √ 3 ) .

12p. 2) Descompuneti in factori : a) x 2+ 2 x +1 ; b) x 2−25 ;

c) x 2−7 x+ 12 d) x 2−3 ; e) 4 x2 +12 x+ 9 ; f) ( x +5 )2−( x−2 )2 .

3p. 3) Rezolvati ecuatia x 2−11=25 , x ∈ R .

4p 4) Calculați aria patratului cu latura de: 3 √ 18+√ 2

9p 5) Aduceți la forma cea mai simplă expresia:

−√ 2 ( √8 x + √ 2 ) + ( x+ 2 )2+( x−2)( x+2) și determinați valoarea ei numerică pentru x=


−√ 3

Se acorda 4 puncte din oficiu pentru acuratețea lucrării.