Sunteți pe pagina 1din 1

Avizat

Director Departament De acord,

Prof. coordonator

Domnule Director,

Subsemnatul (a) student în

anul II/III de studii, anul universitar 2019-2020, domeniul PSIHOLOGIE ,

programul de studii

PSIHOLOGIA SĂNĂTĂȚII- CERCETARE CLINICĂ ȘI OPTIMIZARE

COMPORTAMENTALĂ vă rog să aprobați

întocmirea lucrării de disertație cu tema: PERFORMANȚA ȘCOLARĂ ȘI SATISFACȚIA FAȚĂ

DE VIAȚA DE ELEV ÎN MEDII CULTURALE DIFERITE

sub coordonarea științifică a .

Data, Semnătură student,

Domnului Director al Departamentului de