Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru

I. Citește următoarele fragmente de basm:


a) Era odată un împărat puternic și mare și avea pe lângă palaturile sale o grădină frumoasă,
bogată de flori și meșteșugită nevoie mare! Așa grădină nu se mai văzuse până atunci, p-acolo. În
fundul grădinei avea și un măr care făcea mere de aur și, de când îl avea el, nu putuse să mănânce
din pom mere coapte, căci, după ce le vedea înflorind, crescând și pârguindu-se, venea oarecine
noaptea și le fura, tocmai când erau să se coacă." (Prâslea cel voinic și merele de aur)
b) A fost odată un împărat. El ajunsese la cărunteţe, şi nu se învrednicise a avea şi el măcar un
copil. Se topea-n picioarele, bietul împărat, să aibă şi el, ca toţi oamenii, măcar o stârpitură de
fecior, dară în deşert. Când tocmai, la vreme de bătrâneţe, iată că se îndură norocul şi cu dânsul şi
dobândi un drag de copilaş, de să-l vezi şi să nu-l mai uiţi. Împăratul îi puse numele Aleodor.
(Aleodor împărat)
c) Când îl văzură alde gloatele venind teafăr, alături cu o soţioară de-i râdeau şi stelele de
frumoasă, îl primiră cu mare bucurie; şi urcându-se din nou în scaunul împărăţiei, domni şi trăi în
fericire, până se istoviră.
Iară eu încălecai p-o şea şi v-o spusei dumneavoastră aşa. (Aleodor împărat)
d) Și fiindcă era și bătrân, și moștenitori n-avea, se coborî din scaunul împărăției sale și îi puse pe
dânșii. Iară ei domniră cum se domnește când împărații trec prin fel de fel de ispite, necazuri și
nevoi.Și de n-or fi murit, trăiesc și astăzi, domnind în pace. Iară eu încălecai p-o șea etc. (Porcul
cel fermecat)

1. Extrage, din fiecare text, câte o formulă specifică și precizează felul acesteia.

2. Identifică un motiv specific basmelor din textul b).

3. Găsește câte o asemănare între textele a) și b), respectiv între textele c) și d).

4. Într-un enunț, formulează motivul pentru care împăratul din textul a) nu se poate
bucura de mere.

5. Scrie câte o idee principală pe baza textelor b), respectiv d).

6. Extrage din textul b) un fragment care surprinde caracterizarea direct a unui personaj.

II. Într-o compunere de minimum 15 rânduri, imaginează-ți o continuarea a


întâmplărilor povestite în textul a) sau în textul b) (la alegere).