Sunteți pe pagina 1din 3

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Proiect
privind controlul spitalelor în perioada pandemică prin prisma
actelor administrative

Elaborat:
Bînzari Ecaterina
Studentă gr. AP21Z

Bălți, 2020
Organul controlat- Spitalul regional Bălți
Organe de control
 Administrația publică centrală/ locală
 Ministertul Sănătății,Muncii și Protecției Sociale
 Guvernul Republicii Moldova
 Președintele Republicii Moldova
Obiectul controlului
Obiectul controlului îl constituie conduita autorităților instituției supuse controlului cât și
actele administrative ale instituției date.
Baza de referință
Baza de referință cuprinde acele elemente care trebuie urmărite în cadrul obiectului
controlului. Aici se includ acele obiective ale administrației publice, care au criterii de
apreciere(cantitativi, calitativi, mixști):
 Dotarea tehnico-materială
- Dotarea instituțiilor medicale cu aparate „ simulator de respirație”
- Asigurarea cu teste-expres
- Extinderea secției de boli respiratorii prin amenajarea unui spațiu mai voluminos
cu toate aparatele si materialele necesare (în cazul unui număr sporit de bolnavi)
- fortificarea capacităţii reţelei de laboratoare pentru diagnosticarea epidemiei;
- funcţionare eficientă a sistemului de transport al persoanelor bolnave
 Finanțarea spitalelor(sursa-legea spitalelor)
În prezent în Moldova există o structură duală de finanțare a serviciilor spitalicești.
Cheltuielile legate de servicii sunt suportate de Compania Națională de Asigurări în
Medicină(CNAM), în vreme ce investițiile de infrastructură, clădiri noi și echipamente
tehnice sunt finanțate de guvern. În cazul spitalelor republicane, finanțarea este asigurată
de Ministerul Sănătății, iar în cel al spitalelor municipale și raionale, de autorități publice
locale.
 Gestionarea banilor publici(sursa mass-media)
1. elaborarea raportului consum/aprovizionare pentru produsele medicale şi
echipamentele de protecţie şi igienă.
Spitalele din Moldova, fie republicane, fie raionale s-au obișnuit să gestioneze banii în
interior, fără ca să raporteze ce fac cu ei, chiar dacă e vorba de bani publici. O analiză a
Sănătate INFO arată că niciun spital republican nu a publicat până acum rapoarte
financiare complexe, din care să fie clar cum au fost gestionați banii și în ce scopuri. Cele
mai exemplare sunt instituțiile spitalicești din Chișinău.
Gestionarea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală este un proces mai
mult umbrit, decât transparent în Republica Moldova. Deși este declarat un deziderat,
multe etape din gestionarea banilor rămân cunoscute numai celor care gestionează banii –
CNAM, pe de o parte, și instituțiile medicale contractate- pe de altă parte. De exemple,
valoarea contractelor, volumul de servicii prevăzute, condițiile pe care și le asumă ambele
părți sunt publice acum. Cu toate acestea, atât CNAM cât și instituțiile care au semnat
contracte pentru a presta servicii medicale sunt obligate, prin prisma prevederilor
Programului unic, să asigure „transparenţa gestionării mijloacelor contractate din
fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, în timp ce la baza contractării
trebuie să stea următoarele principii: „alinierea la prevederile politicilor naționale în
domeniul sănătății, eficiența și transparența în utilizarea mijloacelor financiare publice,
bazate pe necesitățile populației în servicii medicale”.
 Cadrele medicale
- Creşterea capacităţii operaţionale a serviciilor publice de asistenţă a populaţiei, prin
alertarea şi implicarea în acţiunile de acest gen a personalului serviciilor
publice/private pentru situaţii de urgenţă, asociaţiilor sociale şi profesionale,
voluntarilor şi altele asemenea
- Protejarea personalului de intervenţie medicală
- Angajarea personalului specializat în domeniu
- Implicarea voluntarilor, în caz că nu se ajunge personal si resurse financiare
- Obligarea personalului medical, cei care au grijă de persoanele bolnave sau cei care
intră în contact direct cu bolnavii în mod repetat, precum şi personalul profesionist
implicat în intervenţie trebuie să poarte măşti de protecţie respiratorie tip FPP 2, iar
bolnavii trebuie să poarte măşti de protecţie; se recomandă ca şi persoanele sănătoase
să poarte masca de protecţie în spaţiile publice, ca măsură de precauţie.
- Informarea, prin intermediul ministerului în subordinea căruia activează, a
personalului medical şi paramedical, a unităţilor medicale, a farmaciştilor, a
serviciilor de prim ajutor calificat şi a laboratoarelor de analize biomedicale, asupra
procedurilor de urmat, a mijloacelor de protecţie adecvate (măşti) şi a conduitei
adecvate în caz de pandemie de gripă
- Informarea regulată a presei şi a publicului asupra zonelor contaminate din Moldova,
a situaţiei în aceste zone şi a măsurilor de precauţie adecvate
- Mobilizarea şi implicarea persoanelor vindecate sau imune la virus în activităţile
esenţiale şi pentru îngrijirea persoanelor bolnave
 Actele supuse controlului:
- Raportul de consum /aprovizionare a instituției cu produse si echipamente
medicale(tehnică, expres-teste, medicamente, etc,).
- Registrul sumelor alocate pentru salarizare, reparații.
- Raportul de consum /aprovizionare produselor de protectie si igiena(măsti, costume,
mănusi, antibacterial, etc.)
- Registrul contractelor cu CNAM(persoanele asigurate)
- Raportul serviciilor contra plată
- Examinarea proiectelor investiționale

S-ar putea să vă placă și