Sunteți pe pagina 1din 3

Aplicaţia 1

Se cere:
1. de deschis conturile sintetice și analitice de costuri și de întocmit formulele contabile
corespunzătoare;
2. de calculat și de reflectat costul efectiv total al semifabricatelor și costul efectiv total și unitar al
sortimentului de ulei, conform metodei de calculație pe faze, varianta cu calculația costului
semifabricatelor, știind că costul efectiv al semifabricatelor se repartizează pe sortimente de ulei
în raport cu cantitatea de ulei produsă, iar costurile indirecte de producție ale fazei 102 se
repartizează în raport cu salariile muncitorilor din faza 102, care fabrică uleiul
Date inițiale:
La un combinat de prelucrare a uleiului există 2 faze de prelucrare:
1) 101 – prelucrarea semințelor de floarea – soarelui;
2) 102 – rafinarea;
Fiecare fază a procesului tehnologic este organizată într-o secție de producție distinctă.
Din faza 101 rezultă ulei brut, în calitate de semifabricat, iar din faza 102 se obțin următoarele
sortimente de ulei:
1- 102.11 – ulei în sticle de 1 litru; cantitatea fabricată – 42 000 kg;
2- 102.12 – ulei în cisterne, cantitatea fabricată – 70 500 kg.
În cursul lunii noiembrie s-au colectat următoarele costuri

Nr. Suma, Corespondența


Crt Conținutul operației economice lei conturilor
. Debit Credit
Faza 101
1. Consumul de semințe de floarea-soarelui 750 000 811 211
2. Consumul de apă în scopuri tehnologice aprovizionată de la o 811 211
filială a combinatului 8 000
3. Consumul de energie electrică aprovizionată de la furnizori
necesară pentru:
a) Funcționarea utilajelor și iluminarea secțiilor; 1100 821 521
b) Iluminarea combinatului. 2000 713 521
4. Calculul salariilor:
a) Muncitorilor care fabrică uleiul; 70 000 811 531
b) Personalului secției de producție; 30 000 821 531
c) Administratorilor combinatului; 8 000 713 531
5. Calculul CAS și PAM din suma salariilor calculate
a. Muncitorilor care fabrică uleiul; 15 750 811 533
b. Personalului secției de producție; 6 750 821 533
c. Administratorilor combinatului; 1 800 713 533
6. ?

7. ?

Faza 102
1. ?

2. Consumul de materiale pentru:


a) Rafinarea sortimentului:
- 11; 12 000
- 12; 7 000
b) Funționarea utilajelor și necesitățile secției; 3 100 821 211
c) Necesitățile generale ale combinatului 1 500 713 211

3. Calculul salariilor:
a) Muncitorilor care fabrică sortimentul:
- 11; 30 000
- 12; 10 000
b) Personalului secției de producție; 8 000
c) Administratorilor combinatului. 10 000
4. Calculul CAS și PAM de la salariile calculate:
a) Muncitorilor care fabrică sortimentul:
- 11; ?
- 12; ?
b) Personalului secției de producție; ?
c) Administratorilor combinatului. ?
5. Calculul provizionului pentru plata concendiilor muncitorilor de
bază (10 %):
a) Muncitorilor care fabrică sortimentul:
- 11; ?
- 12; ?
6.

7.

8.