Sunteți pe pagina 1din 2

Metoda de calculaţie a costului pe faze, varianta cu semifabricate

Varianta cu semifabricate se poate aplica la întreprinderile caracterizate prin producţie în


masă şi la care după fiecare fază de fabricaţie se obţin semifabricate care se depozitează.
Varianta se mai aplică şi atunci cînd din acelaşi semifabricat se obţin apoi mai multe produse,
sau cînd o parte semifabricate sunt destinate vînzării. Exemplu: industria pielăriei, filaturilor,
ţesăturilor.
Caracteristica aplicării acestei variante:
o semifabricatele obţinute din fazele anterioare se depozitează, după care sunt
consumate în procesul de prelucrare al fazelor următoare sau se găsesc, diverşilor
beneficiari;
o ca urmare a depozitării semifabricatelor între fazele de calculaţie se impune calculul
costului acestora pentru fiecare semifabricat obţinut după fiecare fază pe articole de
calculaţie;
o calculul costului semifabricatelor se face prin însumarea costului semifabricatelor
primite din fazele anterioare şi a consumurilor de producţie directe şi indirecte din
faza respectivă;
o costul semifabricatelor obţinute într-o anumită fază, caracteristic unui anumit stadiu
de finisare a producţiei se transferă în faza următoare. În acest mod costul calculat
pentru producţia ultimei faze reprezintă costul producţiei fabricate.
Pentru evidenţa semifabricatelor obţinute se utilizează contul de activ 216 „Produse”
subcontul 2 „Semifabricate din producţie proprie”. Pentru calculul costului semifabricatelor
trebuie deschise conturi analitice pe fiecare fază de calculaţie, în care se înregistrează
consumurile pe fiecare semifabricat şi pe fiecare articol de calculaţie care se transferă în faze de
calculaţie următoare.
Exemplu: Schema evidenţei consumurilor la o întreprindere textilă

Consumuri de
producţie

Faza I Faza II Faza III


Filatura Ţesătoria Vopsirea

Consumuri de producţie Costul semifabricatelor din faza I Costul semifabricatelor din faza
40 000 lei – 40 000 lei II – 60 000 lei
Consumuri de producţie proprie Consumuri de producţie proprie ale
ale fazei II – 20 000 lei fazei III – 10 000 lei
Costul semifabricatelor Costul semifabricatelor (ţesături Costul produselor finite (ţeseturi
(firelor) – 40 000 lei brute) – 60 000 lei colorate) – 70 000 lei

Contabilitatea consumurilor şi calcularea costului de producţie:


Faza I.
1) colectarea consumurilor de producţie din faza I.
Dt 811/F1 Ct 211, 531, 533,..........., 821/F1 - 40000 lei
2) reflectarea costului efectiv al semifabricatelor obţinute în faza I ( firelor)
Dt 216.2/ fire Ct 811/F1 - 40000 lei

Faza II.
1) preluarea semifabricatelor din F1 în F2
Dt 811/F2 Ct 216.2/ fire - 40000 lei
2) colectarea consumurilor de producţie din faza II
Dt 811/ F2 Ct 211, 531, 533,........., 821/ F2 - 20000 lei
3) reflectarea costului efectiv al semifabricatelor obţinute în faza II (ţesături brute)
Dt 216.2/ ţesături brute Ct 811/ F2

Faza III.
1) preluarea semifabricatelor din F2 în F3
Dt 811/ F3 Ct 216.2/ ţesături brute - 60000 lei
2) colectarea consumurilor de producţie din faza III
Dt 811/ F3 Ct 211, 531, 533,........, 821/ F3 - 10000 lei
3) reflectarea costului efectiv al produselor fabricate în faza III.
Dt 216.1 Ct 811/ F3 - 70000 lei

Dezavantajele: este mai complicată, necesită un volum mai mare de lucru, deoarece trebuie
permanent de ţinut evidenţa mişcării semifabricatelor în producţie.
Avantajele:
1) permite calcularea costului de producţie cu o precizie mai mare;
2) permite controlul din partea contabilităţii asupra mişcării semifabricatelor în procesul de
producţie , mai ales atunci când există faze numerice.

S-ar putea să vă placă și