Sunteți pe pagina 1din 10

GRĂDINIŢA Ormeniș

DATA: 08.10.2019
GRUPA MARE
EDUCATOARE : POL CRISTINA FLORINA

1
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cine sunt/suntem? „
PROIECT TEMATIC: „Eu și universul meu”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „ Casa părintească, leagănul copilăriei”
TEMA ZILEI : „ La bunici „
TIPUL ACTIVITĂŢII: de predare –asimilare de noi cunoștiințe
MIJLOACE DE REALIZARE: joc didactic
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, în perechi
TIPOLOGIA ACTIVITĂŢILOR EDUCAŢIONALE: activitate didactică integrată cu durata de o zi
TIPUL DE INTEGRARE: modelul integrării ramificate

SCOPURILE ACTIVITĂŢII DIDACTICE:


Însușirea deprinderii de a oferi ajutor și învățarea unui cântec.

Dimensiuni ale dezvoltării

4 Autocontrol și expresivitate emoțională


COMPORTAMENTE VIZATE
4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă etc
4.2. Demonstrează abilităţi de autocontrol emoţional

3 Activare și manifestare a potențialului creativ


COMPORTAMENTE VIZATE
3.1. Manifestă creativitate în activități diverse
3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri
creative
3.3. Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc.

2
OBIECTIVELE OPERAŢIONALE:
O- să intoneze corect, expresiv și omogen cântecul;

O- să realizeze mișcările indicate de către educatoare în timpul cântecului;

O- să păstreze o poziție corectă în timpul cântatului;

O- să respecte regulile jocului;

O- să-și încurajeze colegii.


STRATEGII DIDACTICE:
SISTEMUL METODOLOGIC: conversaţia, explicaţia, expunerea, descoperirea, observarea,
demonstraţia, jocul.
SISTEMUL RESURSELOR CURRICULARE: calendarul naturii, jetoane, catalogul grupei, tabla
magnetică, piese de constructie, ecusoane, Cd cu muzica, computer, recompense.
RESURSE TEMPORALE: o zi
STRATEGII, METODE SI INSTRUMENTE DE EVALUARE: evaluare frontală
realizată pe parcursul activităţilor, individuală, finală prin analiza produselor activităţii şi a deprinderilor
formate.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

-M.E.C.T. ,,Curriculum pentru invatamantul prescolar (3-6/7 ani)", 2008;


-S. Breben, E. Gongea et al. ,,Metode interactive de grup – ghid metodic", Ed. Arves, Bucuresti, 2007;
-Coord. F. Andreescu ,,Indrumator pentru aplicarea programei activitatii instructiv-educative din
gradinita de copii”, E.D.P., Bucuresti, 1971;
-E. Gheorghian, M. Taiban ,,Metodica jocurilor si a programului distractiv in gradinita de copii”,
E.D.P., Bucuresti, 1977;
-M. Dolgosev ,,Metodica educatiei muzicale in gradinita de copii", E.D.P., Bucuresti, 1973.

INVENTAR DE ACTIVITĂŢI:

ETAPA I:
Activităţi de dezvoltare personală (ADP):

3
 Întâlnirea de dimineaţă: " Dacă aș fi bunica/ bunicul?" – joc imaginativ
 Rutine: " Știu să ascult " - deprinderea de a asculta cu atenție
 Tranziţii: „ Fusul „ – Frământări de limbă

ETAPA II:
1.Activităţi pe domenii experienţiale ADE:
Domeniul Ştiinţe (DŞ2), Domeniul estetic și creativ (DEC) (activitate integrată) : --
„Biscuiți de la bunica” (exerciții cu material individual – dreptunghiul); -Învățare cântec-
„Țăranul e pe câmp”.
2. Activităţi liber alese (ALA1)
CENTRUL CONSTRUCȚII: „ Casa bunicilor ”
CENTRUL ARTĂ: ” Ochelarii bunicului „ -îndoire

ETAPA III. Activităţi liber alese (ALA2):


„Aleargă la mama!” (joc de mișcare)

SCENARIUL ZILEI

Întâlnirea de dimineaţă – activitatea debutează cu întâlnirea de grup dintre educatoare şi copii şi


are loc salutul de dimineaţă:

„Dimineaţa a sosit, / Toţi copiii au venit.


În cerc să ne aşezăm / Cu toţii să ne salutăm.”
- Bună dimineaţa, ursuleți!

- Bună dimineaţa, Doamna educatoare!

- Dând o minge de la unul la altul, copiii se vor saluta reciproc.

4
- Pentru că noi ne-am salutat, vom forma un cerc mare pentru a ne saluta împreună „ De mânuțe
ne luăm, cercul mare îl formăm/ Dimineața ne-am trezit, La grădiniță ne-am întâlnit/ Bună
dimineața pitici, mă bucur că sunteți aici/ A început o nouă zi/ bună dimineața copii „.

Prezența: Copiii vor număra în lanț pentru a vedea câți sunt azi prezenti, vor numi copiii absenți și
vor spune numărul acestora.

Calendarul naturii: Cu ajutorul copiilor vom completa etapele Calendarului naturii: ziua în care
ne aflăm, luna,anul, data, anotimpul, cum ne îmbrăcăm, starea vremii.

După întâlnirea de dimineață educatoarea va prezenta activitățile ce urmează să le desfășoare


împreună cu copiii pe parcursul zilei.

Noutatea zilei: Copiii vor viziona un filmuleț power-point cu imagini și sunet, conținând cântecul
ce urmează să-l învețe , pentru a le stârni curiozitatea și interesul. Totodată ei află că vor învăța cum se
confecționează biscuiții de la bunica, într-o activitate practică.

Prin tranziția: ,, Bat din palme clap, clap, clap


Din picioare trap, trap, trap
Ne-nvârtim, ne răsucim
Și la centre noi pornim."
Copiii se vor îndrepta către centre conform dorinței lor. La finalizarea lucrărilor acestea vor fi expuse și
analizate.
Tranziție: ,,De descurcat v-ați descurcat
Cu toții ne-am bucurat
Hocus, pocus 1,2,3
Faceți rândul prichindei."
Rutina: ,,Apa si săpunul – prietenii tuturor".

La Artă copiii : copiii vor descoperi forma unor ochelari-„Ochelarii bunicului „ pe care vor trebui să
i decupeze apoi să-i coloreze.
La Centrul Construcții: copiii vor avea la dispoziție cuburi și lego cu ajutorul cărora vor construi „
Casa bunicilor. „

5
III.Activităţi liber alese:
(ALA 2) Aleargă la mama

Copiii sunt împărțiți în două echipe- de mame și copii. La semnalul start al educatoarei, fiecare copil va
alerga la mama lui întrecându-se cu cel din echipa adversă.

6
DESCRIEREA DIDACTICĂ A SCENARIULUI ACTIVITĂŢII INTEGRATE
EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICE Forme, metode
1.Moment Asigurarea mediului şi climatului conversaţia, Observarea
organizatoric instructiv-educativ optim învăţării. explicaţia comportamentului
- amenajarea spaţiului de lucru, pregătirea iniţial , interesul
materialelor pentru activitate.
2.Captarea Se va realiza cu ajutorul unor imagini cu Conversaţia, Observarea
atenţiei bunici, și prăjiturele și principalele explicaţia, comportamentului
activități pe care bunicii /sau țăranii le verbal şi
desfășoară la țară nonverbal al
copiilor
3.Anunţarea Copiii sunt anunțați că vor învăța un conversația
temei cântec nou, iar apoi vor realiza biscuiți
dreptughiulari, la fel ca cei pe care îi
primesc când merg la bunici.
4.Desfăşurarea EFECTUAREA EXERCITIILOR explicaţia
activităţii MUZICALE PENTRU ACORDAREA conversaţia
ȘI OMOGNIZAREA VOCII
- Să ne imaginăm că ne plimbăm prin
pădure la bunici. Deodată vedem o
căprioara și uimiți spunem :“Ce
frumoasă este căprioara!”. Cu spatele
drept, tragem aer pe nas, iar cand îl
dăm afară pe gură spunem :
- inspir. . expir.__________
Ce frumoasă este caprioara!

- Copii, dar manuțele ne sunt conversația


înghețate! Hai să le încalzim!
- Cum fac păsărelele în copaci?
(cip-ci-rip)
- Să ciripim și noi ca ele! Atenție,
ciripim toți deodată! - Evaluez
capacitatea de a
7
inspir. . expir.__ _______ Explicația executa corect
Cip – ci - rip! exercitiile de
respirație și cele
- Dupa ce am ascultat cantul Demonstraț muzicale.
pasarelelor sa le cantam si noi ceva! ia
Atentie! Eu voi canta prima iar voi
dupa mine!

__________________________________

a a a a a a a a

FAMILIARI-ZAREA COPIILOR CU
TEXTUL CANTECULUI

Familiarizarea se va face pe baza power-


pointuluil ce reprezintă personajele
cântecului .
Voi formula propozițiile astfel încât să
redea versurile cântecului.
DEMONSTRAREA CÂNTECULUI
- Voi interpreta cântecul în mod
corect și expresiv de 2-3 ori.

Taranul e pe camp
Taranul e pe camp
Ura, draguta mea
Taranul e pe camp

El are o nevasta
El are o nevasta
Ura, draguta mea
El are o nevasta

Nevasta un copil
Nevasta un copil
Ura, draguta mea
Nevasta un copil

Copilul o dadaca
Copilul o dadaca
Ura, draguta mea
Copilul o dadaca

Dadaca un pisoi
Dadaca un pisoi
Ura, draguta mea
Dadaca un pisoi

Pisoiul prinde soareci


Pisoiul prinde soareci
Ura, draguta mea
8
Pisoiul prinde soareci

Si soarecii la branza Evaluez


Si soarecii la branza capacitatea de a
Ura, draguta mea interpreta corect
Si soarecii la branza cantecul,de a
respecta ritmul
EXECUTAREA CÂNTECULUI vioi și pauzele
ÎMPREUNĂ CU COPIII date.

Voi antrena întreaga grupă în


interpretarea cântecului. Voi interpreta
cu ei de 3-4 ori după care ii voi ajuta
unde este cazul.
Voi urmari o intonație și o dictie pe
cât posibil corecte.
După învățarea cântecului copiii sunt
întrebați dacă știu ce ingrediente care se
găsesc la fermă pune bunica în biscuiții
delicioși pe care îi prepară. După ce
răspund la întrebări, copiii se îndreaptă
către centrul artă unde for frământa
biscuiți dreptunghiulari din plastelină, la
fel ca cei ai bunicii, repetând cântecul ”
Țăranul e pe câmp” de 2-3 ori.
5. Obţinerea Pentru că s-au jucat frumos, dar și pentru -Frontală
performanţei că au fost atenți la activitate copiii după ce -Individuală
se întorc de la baie se așază la unul din -colectivă
centre

La Artă copiii : copiii vor Explicaţia


descoperi forma unor ochelari-„Ochelarii Lucru individual
bunicului „ pe care vor trebui să i
decupeze apoi să i coloreze

La Centrul Construcții: copiii vor


avea la dispoziție cuburi și lego cu ajutorul Lucru
cărora vor construi „ Casa bunicilor „. individual
sau pe
grupe

6.Evaluarea La finalul centrelor, lucrările realizate vor -conversaţia

9
performanţelor fi apreciate şi aşezate pe suportul pregătit . -jocul
Apoi copiii vor juca „ Aleargă la mama
„ supravegheați de educatoare
7.Încheierea În încheierea activităţii copiii sunt -recompense
activităţii apreciaţi verbal și primesc caramele cu
lapte.

Anexa 1

10

S-ar putea să vă placă și