Sunteți pe pagina 1din 5

Vasile Angelica Georgiana

PIPP ID An I Semestrul II

Tema 1

Compuneți și rezolvați câte două probleme de aritmetică din tipul: metoda figurativă, metoda
falsei ipoteze, metoda mersului invers, metoda comparației și metoda reducerii la unitate.
Metoda figurativă
Problema 1

O frânghie lungă de 86 m a fost tăiată în două părţi, asfel încât una dintre ele să aibă cu 24 m mai mult
decât cealaltă. Câţi metri are fiecare parte ?

Soluţie. Figurăm partea mai scurtă notată p printr-un segment:

Obţinem 2 p = 86-24 ( 2 p însemnând de 2 ori partea mai scurtă), adică 2p = 62, de unde p=31.Deci
partea mai scurtă din frânghie are 31 m , iar partea mai lungă are 31+24 = 55 m.

Verificare 31 m + 55 m = 86 m.

Problema 2

Doi muncitori au primit pentru o lucrare 840 lei. Unul dintre ei a lucrat de 4 ori mai mult decât a lucrat
celălalt.

Este corect dacă considerăm că unuia i se cuvine 480 lei şi celuilalt 360 lei ? Justificaţi răspunsul!.Dacă
răspunsul este negativ, stabiliţi cât se cuvine fiecăruia dintre ei ?

Soluţie. Cu toate că 480 lei +360 lei = 840 lei, răspunsul sugerat de enunţ nu este corect deoarece 480
nu este de 4 ori mai mare decât 360. Pentru a găsi răspunsul corect folosim metoda figurativă, figurând
printr-un segment suma pe care a primit-o muncitorul care a lucrat mai puţin:

Deci 1p + 4p = 840, de unde p = 840:5=168.

În concluzie muncitorii trebuie să primească 168 lei şi 840 – 168 = 672 lei.
Verificare: 168x4 =672 lei.

Metoda falsei ipoteze

Problema 1 Într-o curte sunt găini şi iepuri, în total 35 capete şi 100 picioare. Câte găini şi câţi iepuri
sunt în curte.

Soluţie. ( folosind metoda falsei ipoteze )


Ipoteza: Presupunem că în curte sunt numai găini (35 de găini).

Verificarea ipotezei: 352 = 70 picioare.


Corectarea ipotezei: 100- 70 = 30 picioare în plus; deci 30:2 = 15 sunt iepuri, iar 35-15=20 sunt găini.

Verificare: 20+ 15 = 35 capete ; 202 + 154 = 100 picioare.

După prezentarea soluţiei, cerem elevilor să compare cele două soluţii ( cea folosind metoda figurativă
şi cea folosind metoda falsei ipoteze, pentru problema1.)

Apoi le propunem elevilor să rezolve independent , folosind metoda falsei ipoteze următoarea :
Problema 2 Suma a nouă numere naturale, diferite de zero, este 44. Demonstraţi că cel puţin două
dintre numere sunt egale.

Soluţie. Presupunem că toate cele nouă numere sunt diferite şi că sunt cele mai mici numere naturale
consecutive, diferite de zero(1,2,3,4,5,6,7,8,9).Suma lor este 1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45. Dar în problemă
se spune că suma celor nouă numere este 44. Ne punem întrebarea ?,, De unde apare diferenţa de 1
dintre cele două sume ? “ Înseamnă că unul dintre numerele 2,3,4,5,6,7,8,9 trebuie să fie mai mic cu 1.
În concluzie, pentru a obţine suma 44, este necesar ca două dintre numere să fie egale.

În problema 2 propoziţia ,, Cel puţin două dintre numere sunt egale “ presupusă falsă conduce la
imposibilitatea 45 = 44 . Deci este imposibil ca ea să fie falsă şi deci este adevărată. În acest mod putem
spune că am rezolvat problema prin metoda reducerii la absurd.

Metoda mersului invers

Problema1 : Am ales un număr ; l-am înmulţit cu 5, la rezultat am adăugat 41, suma obţinută am
împărţit-o la 7 şi din cât am scăzut 61, obţinând 312. Ce număr am ales ?

Soluţie. Notând cu x numărul căutat, enunţul se poate scrie prescurtat astfel:

( x x 41 ) : 7 – 61 = 312.
Pentru aflarea lui x avem succesiv:

( x x 5 + 41 ) : 7 = 312 + 61; ( x x 5 + 41 ) : 7 = 373 ;


x x 5 + 41 = 373 x 7 ;

x x 5 + 41 = 2611 ;

x x 5 = 2611 – 41 ;

x x 5 = 2570 ;

x = 2570 : 5 ;

x = 514.

Deci numărul ales a fost 514.

Problema 2 : Un elev merge într-o excursie. Are la el, pentru cheltuieli, o sumă de bani. Pentru masa
de prânz foloseşte o treime din sumă, pentru biletul de intrare la muzeu chetuieşte un sfert din banii
rămaşi, iar ca să-şi cumpere o amintire încă un sfert din noul rest. Se întoarce acasă cu 45 de lei . Cu ce
sumă de bani a plecat elevul în excursie ?

Soluţie. Pentru a folosi metoda mersului invers, realizăm mai întâi un desen ajutător.

Urmărind schiţa observăm că tot segmentul de pe ultima poziţie reprezintă 45 : 3 x 4 = 60 lei. Atunci
segmentul al doilea reprezintă 60 : 3 x 4 = 80 lei. În final, primul segment reprezintă 80 : 2 x 3 = 120 lei şi
deci elevul a plecat în excursie cu 120 lei.

Verificare: 120 : 3 = 40lei pentru masă, rămân 80 lei ; 80 : 4 = 20 lei pentru muzeu ; rămân

80 – 20 = 60 lei ; 60 : 415 lei pentru amintire ; rămân 60 – 15 = 45 lei .

Metoda comparației
Problema 1 Dacă 6 caiete şi 4 pixuri costă 16 lei, iar 3 caiete şi 4 pixuri costă 10 lei, calculaţi suma de
bani necesară pentru a calcula 5 caiete şi 3 pixuri.
Soluţie.

6 caiete…………………………4 pixuri…………………………….16 lei

3 caiete ………………………...4 pixuri…………………………….10 lei.

Comparând constatăm că diferenţa dintre sumele de bani se datorează diferenţei dintre numerele de
caiete. Deci 3 caiete costă 6 lei. Cu metoda reducerii la unitate obţinem că 1 caiet costă 2 lei şi deci 6
caiete costă 12 lei. Deci cele 4 pixuri costă 16 lei – 12 lei = 4lei, iar un pix costă 1 leu. În concluzie 5 caiete
şi 3 pixuri costă 5 x 2 lei + 3 x 1 leu = 13 lei.

Problema 2 Aflaţi cât costă un caiet şi cât costă un pix, ştiind că 3 caiete şi 7 pixuri costă 41 lei, iar 5
caiete şi 2 pixuri costă 20 lei.

Soluţie.

3 caiete ………………………..7 pixuri…………………….41 lei / 5

5 caiete ………………………..2 pixuri……………………20 lei/ 3.

Obţinem

15 caiete………………………..35 pixuri…………………….205 lei

15 caiete…………………………6 pixuri…………………….60 lei

de unde

29 pixuri…………………...145 lei

Am înmulţit cu 5, respectiv 3, după care analizând şi comparând am obţinut că 29 pixuri costă 145 lei.
Cu metoda reducerii la unitate obţinem că 1 pix costă 5 lei , 2 pixuri costă 10 lei , 5 caiete costă 10 lei şi
un caiet costă 2 lei.

Metoda reducerii la unitate

Problema 1 12 kg de mere costă 48 lei . Cât costă 7 kg de mere de aceeaşi calitate?

Soluţie. 12 kg……………………………………..48 lei

1kg ………………………………………48 : 12 = 4 lei

7 kg ……………………………………..7 x 4 = 28 lei

Problema 2 12 muncitori termină o lucrare în 15 zile . În câte zile ar fi terminat aceeaşi lucrare

18 muncitori, dacă ar fi lucrat în aceeaşi ritm ca cei 12 ?

Soluţie.
12 muncitori …………………………15 zile …………………………….1 lucrare
1 muncitor ………………………12 x 15 zile…….........………………….1 lucrare

1 muncitor ………………………....180 zile………………………...........1 lucrare


18 muncitori ………………………180 : 18 = 10 zile….....…………………1 lucrare