Sunteți pe pagina 1din 4

Arhiepiscopia Târgoviştei

Protopopiatul Pucioasa
Parohia „Adormirea Maicii Domnului”- Colibaşi, Comuna
Iedera (Protopopiatul Pucioasa)

A. ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE

Biserica parohială din Colibaşi judeţul Dâmboviţa face parte din Protopopiatul Pucioasa,
Arhiepiscopia Târgoviştei. Pe malul drept al apei Cricovul Dulce, ce izvorăşte din părţile
Urseiului înainte de a intra şi străbate oraşul Moreni cu 4 kilometri şi pe colinele de sub pădurile
de fag şi stejar se află satele Colibaşi şi Cricovul Dulce care împreună formează parohia Colibaşi.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE.


În satul Colibaşi în partea de sud-vest, se află Biserica parohială. Această Biserica a fost
zidită prin contribuţia în muncă şi bani a locuitorilor acestor două sate.
Au ajutat la ridicarea acestui Sfânt Locaş şi au stăruit la terminarea lui bunii creştini:
Luca Chiriachide, un grec ce avea arondată moşia de la stat, Stan Dumitrache şi Dragomir
Georgescu, ce sunt pomeniţi ca ctitori şi cu ajutorul inteprinderilor de păcură ce existau la
Colibaşi.
[ISTORIA ZIIDIRII EI, PLAN]
S-a început a se zidi acest Sfânt Locaş în anul mântuirii 1864 şi s-a terminat în anul 1866
1 iulie. Este o zidire masivă, dintr-un amestec de piatră, cărămidă şi var negru, având grosimea
de un metru.
Cutremurul devastator din 9/10 noiembrie 1940 a produs mari stricăciuni Sfântului lăcaş,
pereţii laterali şi Sfântul Altar au suferit crăpături mari, catapeteasma s-a prăbuşit, cei doi stâlpi
ce despărţeau naosul de pronaos au fost distruşi şi pictura s-a stricat. Imediat după cutremur au
început reparaţiile şi restaurarea. Cei doi stălpi distruşi au fost înlocuiţi cu o centură rezistentă,
catapeteasma s-a refăcut. Zidurile, pereţii laterali şi la Sfântul Altar s-au consolidat cu ciment.
Tencuiala de pe ziduri atât la interior cât şi la exterior până la boltă a fost dată jos şi înlocuită. În
naos s-a făcut un cafas, pardoseala fiind din lespezi de piatră s-a scos şi s-a înlocuit cu ciment şi

1
mozaic. Tâmplăria tocurilor de la ferestre şi uşi au fost înlocuite, s-au mai făcut un rând de
giurgiuvele. S-a făcut uşa la Sfântul Altar de ieşire şi s-a electrificat Sfânta Biserică.
În anul 1964 s-a reparat acoperişul înlocuindu-se toată tabla, lucrare executata de I.G.O.
Moreni şi care a costat 15.441 lei şi la care am primit un ajutor de 5000 lei din partea
Arhiepiscopiei Bucureştilor.
[DIMENSIUNI]
Are suprafaţa de 160 de metri pătraţi. Este în formă de corabie şi are o singură turlă
înfundată la intrare.
[SFINTE MOAŞTE]
Biserica nu deţine sfinte moaşte.
[MANUSCRUSE ŞI CĂRŢI VECHI]
Nu sunt.
[POMELNICE ŞI ALTE ÎNSCRIERI SAU INSCRIPŢII]
Nu avem.
[PICTURĂ]
Pictura i-a fost refăcută în 1914 la stăruinţa preotului de atunci Popescu G. Nicolae, de un
meşter zugrav al cărui nume nu se cunoaşte, neavănd valoare artistică. Pictura acestei Sfinte
Biserici a fost realizată în tempera grassa. Nu are pisanie.

[ŞIRUL TUTUROR PREOŢILOR PAROHIEI]


Primul preot deservernt al acestei Sfinte Biserici a fost preotul Popescu Stan-
Văcăreşteanu, hirotonit preot pe seama acestei parohii în ziua de 15 iulie 1879 şi decedat la 14
iulie 1914. Până în anul 1879 când s-a hirotonit primul preot, credincioşii satelor Colibaşi şi
Sricovul Dulce mergeau pentru trebuinţele lor religioase la Biserica din Iedera, sat vecin pe care
nu-i despart decât apa Cricovul Dulce, cu care azi formează o comuna Iedera. După moartea
preotului Popescu Stan Văcăreşteanu urmează preotul Popescu G. Nicolae care vine în parohie în
anul 1914 şi stă până în anul 1921 când se transfera la parohia Moreni-comuna natală. În timpul
de la 1921 pănă la anul 1928 parohia a fost deservită de mai mulţi preoţi călugari, care nu s-au
interesat, nu s-au îngrijit de prosperitatea şi buna îngrijire a Bisericii.
În anul 1928, pe 25 decembrie a fost hirotonit preotul Stelian Dobrescu pe seama acestei
sfinte biserici înlocuind ultimul preot călugăr Ianculescu. În 1932 s-a spălat pictura şi Sfânta
biserică a luat altă înfăţişare. S-au cumpărat veşminte preoteşti şi cărţi de cult.

2
După părintele Stelian Dobrescu au urmat preoţi tineri ca Nedelea Alexandru, Vasilescu
Nicolae, iar din anul 1991 s-a hirotonit preot pe seama acestei parohii tânărul absolvent Mateescu
Teodor din Târgovişte. La stăruinţa tănărului preot Mateescu Teodor, s-a repictat toata biserica
de pictorul Olteanu Oprea şi zugravul Marin Dumitra între anii 1993-1995.
În anul 1995 s-a resfinţit acest sfânt lăcaş de către I.P.S Vasile Târgovişteanul împreună
cu un sobor de preoţi, protoiereu fiind Pr. Gheorghe Chitescu.
[ANEXE]
Biserica a avut o clopotniţă de lemn de aproximativ 5 metri înălţime, dar datorită vechimii
ei a fost dărâmată şi s-a reconstruit o altă clopotniţă din fier care a fost îmbrăcată cu tablă. Mai
deţine o magazie de lemne şi o mica bibliotecă.

C. CIMITIRUL
Sfânta Biserică are cimitir parohial în jurul ei. Există în dreptul Altarului mormântul
fostului preot slujitor Popescu Stan Văcăreşteanu.

D. ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT


Activitatea filantropică este desfăşurată cu ocazia hramului Bisericii, a marilor sărbători
creştine şi ocazional.

E . PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI

Activitatea pastoral- misionară, culturală, filantropică şi catehetică se desfăşoară într-un


mod normal pentru o parohie de această mărime
Parohia Colibaşi are un numar de 280 de familii respectiv: 155 de familii complete; 120
de familii monoparentale(văduvi), iar toate acestea enumerate mai sus însumează un numar total
de 919 enoriaşi.
F. DATE DE CONTACT PAROHIE

[Hram]: Adormirea Maicii Domnului

[Adresă]: Str. Bisericii, Colibaşi, comuna Iedera, judet Dâmboviţa.

Parohia noastra nu are telefon si nici site oficial.

3
Bibliografie

1. Istoricul Bisericii din Inventar

S-ar putea să vă placă și