Sunteți pe pagina 1din 4

Arhiepiscopia Târgoviştei

Protopopiatul Pucioasa
Parohia „Adormirea Maicii Domnului”- Sultanu

A. ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE


Parohia aparţine satului Sultanu, din comuna Vişineşti judeţul Dâmboviţa.
Ea se află în partea de N-E a comunei cu aşezăminte pe lângă şoseaua principală dar şi
pe dealurile înconjurătoare.
În urmă cu câţiva ani primăria Vişinesti a ridicat în mijlocul satului un monument
dedicat eroilor căzuţi pe front.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE

Biserica Sultanu cu hramul Adormirea Maicii Domnului are un istoric care datează de
la anul 1657, din timpul domniei lui Constantin Şerban Basarab (1654-1658).
Din documentaţia găsită la arhivele statului se precizează că la anul 1657, la poalele
dealului cu vârful cel mai înalt zis Vârful Sultanu, a existat schitul Puturosul, ca aşezământ
de călugări cu următoarea ctitorie: Ieromonahul Patrichie Sichiteanu ca stareţ, Gheorghe Vel
Banu, Ivaşcu Vel Logofătul şi Jupîneasa Chiajna .
Schitul avea ca proprietate suprafaţa de pământ cuprinsă între punctele : Vârful
Sultanu, Apa Puturosu până la vărsarea în apa Cricovului, apoi se întoarce pe hotarul moşiei
boierului Vişinescu, prin punctele Feriga, Corâul ajungând iarăşi la punctul Vârful Sultanului.
Se menţionează că proprietatea existenţă până în apa Puturosul, adică pe malul stâng,
forma proprietate aparte care era a familiei Cantacuzino şi din apa Puturosul pe malul drept
forma proprietatea schitului Puturosul. Pe parcurs schitul cu întreaga proprietate a fost
închinată Mitropoliei Ungro-Vlahiei din Târgovişte, care tot pe parcurs, această proprietate a
fost donată satului Băileşti din Oltenia şi tot pe parcurs a fost vândută baronului Aron Barbu
Belu.
În acest timp, Schitul a fost părăsit nemaiavând slujitori, şi clăcaşii de pe moşia
Cantacuzino au demontat Biserica ,fiind din lemn, şi au montat-o pe un teren în apropierea
lor.

1
În anii 1850-1860 apare în registrele de stare civilă ca preot la Ursei, preotul Cârstea
Stan, deci enoriaşii de la Sultanu devin afiliaţi la Ursei. În anul 1930 se construieşte din
paiantă pereţii laterali la Paraclis şi formează o mică capelă lungă de 8 metri şi lată de 3 metri,
servind la înmormântări, cununii, botezuri, etc.
În anul 1932, se pictează capela cu o pictură apropiată de cea bizantină, executată de
zugravul Vasile Ionescu. Tot în anul 1932 se oficiază slujba sfeştaniei de către protopopul
Dumitru Popescu al Protoieriei Târgoviştei şi dă binecuvântarea de a se oficia Sfânta
Liturghie.
Oficierile serviciilor se făceau de preoţii de la parohia Ursei până în anul 2000 când
filia Sultanu devine Parohie .
În anul 1940, această capelă fiind avariată 80% de la cutremur sa menţinut prin
amenajare până în anul 1962, când sa pus bazele unei noi construcţii din cărămidă.
[ISTORIA ZIIDIRII EI, PLAN]
Biserica Sultanu cu hramul Adormirea Maicii Domnului apare ca filie a Parohiei
Ursei. Ea se zidește la îndemnul preotului Vasile Ionescu între anii 1963-1967 pe pământul
donat de către Ion Nistor şi Ion Vlădescu. Biserica este în formă de corabie
Mărindu-se numărul credincioşilor la Sultanu, aceștia încep să se organizeze pe tărâm
religios, întrucât oficierile de înmormântări, cununii, botezuri, etc. Se deplasau la Ursei cu
mare greutate din cauza distanţei, având pe şosea 8 km – şi peste deal 3-4 km, ei construiesc
aceasta sfântă Biserică.
În anul 2000 Biserica de la Sultanu se dezafiliază de parohia Ursei şi devine Parohie.
[DIMENSIUNI]
Biserica are o lungime de 13,5 m, lăţime de 4 m, şi înălţime de 4 m până la boltă
inclusiv anvonul.
[ARHITECTURĂ]
Biserica nu are o arhitectură deosebită
[SFINTE MOAŞTE]
Biserica nu deţine sfinte moaşte.
[MANUSCRUSE ŞI CĂRŢI VECHI]
Nu avem cârţi vechi.
[POMELNICE ŞI ALTE ÎNSCRIERI SAU INSCRIPŢII]
Nu avem.

2
[PICTURĂ]
În anul 1969, se pictează Biserica cu o pictură apropiată de cea bizantină, executată de
zugravul Vasile Ionescu.
[ANEXE]
Preoţii slujitori la Parohia Sultanu:Pr. Cirstea Stan (1850-1860), Pr. Neculae Popescu
Cernea (1930-1942), Pr. Gheorghe Ion (1942-1949), Pr. Vasile Ionescu (1949-1964), Pr. Dinu
Cezar (1964-1975), Pr. Tomescu Gheorghe (1975-1984), Pr. Popescu Marian (1984-1994),
Pr. Lupea Nicolae (1994-2000), Pr. Cane Nicolae (2000-2005), Pr. Vintila Marius (2006-
până în prezent).
Epitropi de seama: Moraru Ion şi Nistor Ovidiu
Cântăreţ de seamă: Ciulei Ionuț

C. CIMITIRUL

Există un singur cimitir care se află în partea de vest a Bisericii pământul fiind donat
de către Ion Nistor şi Ion Vlădescu în anul 1928.
Nu există personalităţi bisericeşti sau laice înmormântate în cimitir.

D. ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT


Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI


În momentul de faţă parohia deţine un număr de 58 de familii (110 credicioşi).
Menţionez că parohia are un grup de tineri implicaţi în bună desfăşurare a activităţilor
filantropice şi care participă regulat la catehezele ţinute în Biserică, acesta fiind format odată
cu Implementarea Proiectului Patriarhiei Române şi Organizaţiei Word Vision – România
Hristos împărtăşit copiilor.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE.

[Hram] Adormirea Maicii Domnului‫״‬

[Adresa] Judeţul Dâmboviţa,Comuna Visineşti, sat Sultanu, strada Bisericii

3
Nu are telefon şi site oficial

Bibliografie

1. Istoricul Bisericii aflat în Inventar

S-ar putea să vă placă și